Ønsker du at forbedre energien på din arbejdsplads? Start her

Det er en videnskab at skabe den ideelle stemning på en kontorplads – og design spiller en stor rolle

Rum er et effektfuldt værktøj til at fremme engagement, inspirere til innovation og øge produktiviteten. Men hvordan ser et optimalt rum helt nøjagtigt ud? I Videnskaben bag rummet udforsker vi, hvordan videnskaben bag internationalt design kan forvandle et hvilken som helst arbejdsmiljø til en holistisk oplevelse.

Vi kender alle følelsen af at gå ind i på et kontor med den rette atmosfære. Man får en positiv og glad følelse. Personerne omkring dig interagerer med hinanden og ser afslappede ud. Måske er der musik, og måske er der en liflig duft af friskbrygget kaffe i luften. Der er en levende stemning, som man ikke helt kan beskrive. 

Ville det ikke være fantastisk at vide, hvordan du skaber en kontorplads, hvor dine teams altid kan føle sig produktive, engagerede og fulde af energi? Det er mere end blot og bar teori. Hos WeWork har vi en forskningsbaseret tilgang til at skabe gode betingelser for at kunne få klassens bedste energi på kontorpladsen, som gør, at dine medarbejdere kan føle sig glade, afslappede og produktive. Læs videre for at finde ud af hvordan.

Den overraskende indvirkning af kontorpladsens energi på din virksomhed

Før vi dykker ned i detaljerne, er det vigtigt at forstå, hvorfor enhver virksomhed er nødt til at engagere sig i energien på kontoret. Med andre ord: Hvorfor skulle din virksomhed overhovedet overveje atmosfæren på jeres kontor? Er det overhovedet værd at bruge tid og ressourcer på at finde ud af det? 

Svaret er et rungende "ja", og det er der flere grunde til.

Tænk først på de potentielle medarbejdere og kunder, der kunne finde på at besøge din virksomhed. Hvad er det for et miljø, de går ind i? Kan du garantere, at der er den rette energi i dette miljø hver gang? Eller er der nogle dage, hvor tilfældighederne råder?

Mange virksomheder tilbyder mobile arbejdsmiljøer (eller i det mindste muligheden for af og til at arbejde hjemmefra), hvilket kan være enormt gavnligt for medarbejderne. Men har det medført, at kontoret så virker tomt og forladt? Sandheden er, at hvis dine medarbejdere kan arbejde fra hvor som helst, så skal de have en god grund til at møde op på jeres kontorplads.

Tænk derefter på den indvirkning, jeres kontor har på dine medarbejderes velvære. I den typiske store virksomhed er det ofte én person, der ender med at træffe beslutninger vedrørende ejendomme på vegne af flere tusind medarbejdere. De folk, der har med ejendomme at gøre, har evnen til at se, lytte og observere – nærmest lige som en antropolog – hvordan de beslutninger, de træffer vedrørende rum, påvirker alle deres medarbejderes liv. Når man oplever, at folk er ulykkelige i deres arbejdsområde, skyldes det ofte, at nogen ikke lyttede til deres medarbejderes behov. Dette kan have følger for medarbejdernes moral og produktivitet.

Hos WeWork har vi evnen til at udforske energien på kontorpladsen på måder, som de fleste arkitekt- og designfirmaer ikke gør. Og heldigt nok deler vi gerne ud af vores ideer.

Grobund for energi: nærhed, gennemsigtighed og kulturelle varianter

Mennesker tiltrækkes helt naturligt af den rette balance mellem ro og høj energi, så det kan måske se ud som om, at den rette energibalance bare sådan "opstår". Men der ligger mere videnskab bag, end man lige skulle tro. Faktisk viser vores forskning, at tre faktorer skaber energi: nærhed, gennemsigtighed og kulturelle varianter.

Trappeteorien

Når vi taler om nærhed, stiller vi spørgsmål som: Hvor mange personer er der på kontoret? Hvem er de personer? Hvad foretager de sig? Hvordan er pladsen indrettet?

Når vi beskæftiger os med energi, kan vi godt lide at gå i dybden med nogle få teorier, der er forankret i socialvidenskaben samt vores egen forskning. Thomas Allen, professor ved MIT Sloan School of Management og forfatter til mange studier om arbejdspladser, var foregangsmand med en teori kaldet "Allen-kurven", som beregner nærheden mellem medarbejdere (specifikt ingeniører i hans studie).

Allen-kurven afslørede, at der er en stor negativ korrelation mellem den fysiske afstand og hyppigheden af kommunikation mellem folk. Den gennemsnitlige hyppighed af interaktion falder til det halve fra 5 til 15 meters afstand, og halveres igen fra 15 til 50 meter. Når du kommer 50 meter og længere væk, kunne du lige så godt være i en helt anden bygning.

Dette viser, at folk får energi ved blot at omgås hinanden. Ud fra dette faktum begyndte WeWorks forskningsteam at udforske, hvordan nærhed i vores bygninger påvirkede energien på kontorpladserne. 

Som en bekræftelse af Allen-kurven konkluderede vi, at WeWork-medlemmer føler en stærkere forbindelse med dem, der er tæt på dem rent fysisk. Faktisk påvirker fysisk nærhed sandsynligheden for, at folk bliver venner. 

Vi undersøgte effekten af åbne, indvendige trappeopgange og har yderligere investeret i vores trappers specifikke design. Hvorfor? Fordi nærheden blandt folk øger sandsynligheden for venskaber, og det samme gælder for åbne trapper. 

At skabe gennemsigtighed

Lad os udvide tankerne bag trappeteorien til det overordnede begreb om gennemsigtighed for at forbedre vores energibalance – med andre ord: evnen til at se det, der er omkring dig, derfra hvor du befinder dig. 

WeWorks hovedkvarter i New York har f.eks. en lederskabszone i nærheden af bygningens centrale spiseområde og lounge, hvor gennemsigtige glasvægge giver gennemsigtighed mellem WeWork-medarbejdere og de øverste ledere. Dette er meningen – der er beviser for, at ledere, som er mere synlige, oftere interagerer med deres underordnede, hvilket er med til at mindske den psykologiske afstand mellem dem. 

Derudover underbygger glasvægge (som dem vi bruger hos WeWork) begrebet om "kendte fremmede", der bruges af socialpsykolog Stanley Milgrams, og det bidrager til en følelse af fællesskab og tillid på arbejdspladsen. "Individer, der møder hinanden gentagne gange, også selvom de ikke har nogen direkte forbindelse til hinanden, kan knytte stærke bånd med tiden”, sagde Milgram.

Nærhed varierer på tværs af kulturer

WeWorks forretning er global. Men uanset hvor vores kontorer ligger, er vores mål at skabe betingelserne for den optimale energi. Det er derfor, vores team også tager højde for kulturel diversitet og de forskellige måder, hvorpå nærhed spiller en rolle – også kaldet kulturelt personligt rum. I vores designs tager vi højde for medarbejdernes nærhed på arbejdspladsen, samt hvordan det kan variere afhængigt af forskellige kulturer og lande. 

Vi har eksempelvis bemærket, at møder i Kina typisk er større og mere formelle og typisk afholdes de i større lokaler, mens møder i Brasilien typisk er uventet store og mere improviserede, mens de ofte afholdes i mindre lokaler eller under uformelle rammer. For hvad angår frokostpauser, har vi bemærket, at vores medlemmer i Mexico og Brasilien ofte spiser sammen i større grupper, mens medlemmer i Argentina og Holland typisk spiser i mindre grupper eller alene. 

Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan vores design af kontorpladser kan komplementere de kulturer, de fungerer i, hvilket understøtter et rums overordnede energibalance.

Energi og din kontorplads: sådan hænger det sammen

Når du føler en ubalance i energien, er der nogle bestemte reguleringsmekanismer eller forhold, du kan arbejde med for at justere og bringe denne energi tilbage i balance. Som vi har set, er det måske ikke kun en rumlig forandring, men det kan være en kombination af sociale forhold – som f.eks. det sprog, der bruges til at kommunikere hensigten med et design, kulturelle forskelle eller gennemsigtighed – som du kan undersøge. Se på din egen kontorplads, og spørg dig selv:

  1. Har du skabt fleksibilitet mellem din kontorplads og folkene omkring dig?
    Vores arbejdsmiljø bør udvikle sig sammen med os. Det mest ustabile i en bygning er mennesker. Bygningen bør også kunne ændres, så den passer til folks behov. 

    Spørg dig selv: Har dine medarbejdere mulighed for at arrangere deres plads (flytte stole, borde osv.) for at tilpasse kontoret til deres behov?
  2. Giver jeres kontorplads mulighed for valgmuligheder?
    Kontorpladser bør tilbyde en række valgmuligheder, der passer til medarbejdernes behov. En arbejdsplads bør kunne give nogle valgmuligheder, som er justeret og afstemt efter omstændighederne.

    Spørg dig selv: Maksimerer I interaktioner og design, der giver folk mulighed for at trække sig fra højenergiaktiviteter (for at lade op og blive kvikket op) kontra det at tage aktiv del i højenergiaktiviteter (at samarbejde og diskutere)? 

Når du ser energi som et produkt af bestemte forhold, vil du opdage, at du også kan justere på tilførslen. Det er tid til at gøre den der levende stemning, som man ikke helt kan beskrive, til en håndgribelig, anvendelig plan – en, der vil medføre positiv forandring for alle på arbejdspladsen. 

En særlig tak til Daniel Davis, Annie Cosgrove, Gillian Lau, Rachel Montana og Carlo Bailey, som ledede udførelsen af mange af de WeWork-undersøgelser, der diskuteres i denne artikel.

WeWork tilbyder virksomheder i alle størrelser kontorløsninger, der hjælper med at løse deres største forretningsmæssige udfordringer. Se vores kontorløsninger, og kontakt os i dag.

Er du interesseret i kontorplads? Kontakt os.