Tre tips til at skabe et kontor, der inspirerer til innovation

Bedre, hurtige, stærkere: Her er grunden til, at de mest succesfulde virksomheder undgår kontorpladser med status quo, når de fokuserer på innovation

Rum er et effektfuldt værktøj til at fremme engagement, vække innovation og øge produktiviteten. Men hvordan ser et optimalt rum helt nøjagtigt ud? I Videnskaben bag rummet udforsker vi, hvordan videnskaben bag internationalt design kan forvandle et hvilket som helst arbejdsmiljø til en holistisk oplevelse.

Virksomheder er under et enormt pres for at skabe innovation og være foran konkurrenterne. Det er denne evne til at være to (eller 10) skridt foran flokken, der giver mulighed for at opnå de største gevinster.

Vejen til innovation synes ligetil: Det starter med, at man ansætter de mest talentfulde medarbejdere, som kan få idéer til nye og nyskabende løsninger, realisere dem, lære af dem og gentage processen. Men i den moderne verden slutter det ikke der.

At ansætte de største talenter og derefter bede dem om at udføre deres bedste arbejde i et knapt så ideelt kontormiljø er opskriften på en katastrofe. Har du oplevet (eller måske oplever du det nu) omgivelser, der minder dig mere om filmen Office Space (Kontorrotter) end om et innovativt supercenter?

Verdens mest innovative virksomheder optimerer alle aspekter af deres forretning – herunder deres fysiske kontorpladser.

Det kan virke umuligt at tænke kreativt, forestille sig nye muligheder og forbinde de prikker, der kan føre forretningen ind i fremtiden, hvis man sidder hele dagen i et kontor uden vinduer og naturligt lys. Eller hvis man føler sig lænket til et skrivebord. En deprimerende fysisk kontorplads kan forhindre selv den mest talentfulde medarbejder i at udtænke sin næste store idé.

Hvordan bør arbejdsgivere så muliggøre innovation på deres egne kontorpladser? Som en del af teamet for arbejdspladsstrategi her hos WeWork har vi brugt en masse tid på at optimere arbejdspladsoplevelsen, så medarbejderne kan præstere deres ypperste. Her er tre måder, du kan nytænke din kontorplads for at opmuntre til innovation blandt dine egne teams.

1. Gør det muligt at ændre kontorpladsen

Når teams får til opgave at skabe innovation, er der en forventning om, at medarbejderne hurtigt kan forestille sig ting, fremstille prototyper af dem og teste tingene. Burde deres kontorplads så ikke også være fleksibel? Med andre ord burde medarbejderne ikke kunne ændre den officielle indretning af kontoret?

Hvad betyder det helt præcist? Uanset om det gælder skriveborde, stole, sofaer eller borde, bør medarbejderne have mulighed for at forme arbejdspladsen efter deres behov i stedet for det, arbejdsgiveren oprindelig har forestillet sig. WeWork har f.eks. sørget for at sætte håndtag og andre synlige elementer på nogle af vores møbler, så de kan flyttes. Medarbejderne kan indrette rummet efter deres behov, uanset om det er til brainstorming med en stor gruppe eller en kontorplads, hvor det er behageligt at arbejde alene. Vi opfatter egentlig kontorplads som "software" eller som noget, der kan opdateres efter behov, snarere end som "hardware", der er statisk og uforanderlig. Medarbejderne bør opmuntres til at skabe et miljø, som de føler sig godt tilpasse og inspirerede i – lidt ligesom i et rigtigt hjem.

Et godt eksempel på dette er fra mit nylige besøg hos IDEO, som er et internationalt design- og konsulentfirma i Palo Alto i Californien. Deres filosofi er, at kontorplads, der kan forandres, gør det muligt for medarbejderne at udføre deres reelle arbejde mere tilfældigt og eksperimenterende. Når IDEO-medarbejderne f.eks. skulle forestille sig, hvordan det ville være at have en væg på et bestemt sted, satte de papvægge op og testede forskellige arrangementer for at se, hvordan adfærden ændrede sig i rummet.

Og hvad er resultatet af alle disse ændringer så? Et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne var ivrige efter at udveksle idéer og løse problemer. Desuden føler medarbejdere på arbejdspladser, der kan forandres, at de kan udtrykke deres idéer og meninger frit uden straf – med andre ord føler medarbejderne, at det er psykologisk sikkert at udtrykke sig

Hvor vigtig er psykologisk sikkerhed? I forbindelse med en undersøgelse af dynamikken i højtydende teams identificerede Googles People Operations-afdeling psykologisk sikkerhed som den første af fem essentielle ingredienser. Når medarbejderne slipper frygten for eftervirkningerne af at prøve noget nyt, tør de løbe risici, have åbne diskussioner og brainstorme om kreative løsninger. For dem er fejltagelser en erfaring, og det fører til positive resultater at konfrontere problemer. Alt dette kan fremmes og opmuntres af den rigtige kontorplads. 

Hos WeWork i Bogotá i Colombia er det et populært ritual at drikke kaffe.

2. Skab en unik kultur med ritualer

Alle virksomheder har ritualer – fra de almindelige hverdagsrutiner (kaffepauser, tetid) til større og mindre hyppigt forekommende begivenheder som f.eks. årsmøder og fratrædelsesfester. Det er enkle handlinger, der forbinder os med os selv, vores sted og øjeblikket. Men vidste du, at ritualer på arbejdspladsen også kan have en effekt på dine medarbejdere, når det handler om innovation?

Medarbejdere, som opmuntres til og har mulighed for at sætte gang i specifikke aktiviteter i deres arbejdsmiljø, har en tendens til at have en stærkere følelse af at høre til på deres team. Ritualer skaber en fælles identitet mellem mennesker. F.eks. bruger succesrige sportstrænere typisk ritualer til at skabe sociale bånd mellem teammedlemmer.

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem et standardritual og ritualer, der er beregnet til at tilskynde til innovation. Hos WeWork serverer vi f.eks. ikke kun frisk kaffe hver dag, vi gør det i et køkken, der er designet som et "tyngdepunkt" – et sted, der er designet, så mennesker naturligt kan samles, snakke sammen og udveksle idéer. Vi har ikke bare et receptionsområde, vi har et helt community-team, hvis job det er at sørge for, at medarbejderne føler, at der bliver taget hånd om dem. Og om mandagen handler vores teammiddage ikke kun om mad – de handler om at mødes efter weekenden og drøfte den uge, der ligger foran os. Alle disse ritualer bidrager til, at medarbejderne føler, at de er en del af fællesskabet, og det medvirker til at give den psykologiske sikkerhed, der er nødvendig, for at man kan skabe innovation.

Designet af kontorpladsen kan medvirke til at skabe disse ritualer, men det er denne følelse af at høre til, der styrker hverdagsaktiviteterne med positive minder. Dag efter dag stimulerer disse ritualer følelserne og mindsker nervøsiteten, samtidig med at de styrker følelsen af at høre til og skaber det rette miljø til innovation. 

3. Tilføj et legende element

Det er væsentligt at tilføje en grad af leg i alt, hvad vi gør, for at opnå den fleksibilitet, vores hjerner skal bruge for at få adgang til innovation og kreativitet (som falder markant, jo ældre vi bliver). Ifølge Stuart Brown (læge) og Christopher Vaughan, som er forfattere til Play: How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul, er leg noget, man gør "bare fordi". 

Leg er:

  • Tilsyneladende formålsløs
  • Frivillig
  • Naturlig tiltrækningskraft
  • Frihed fra tid
  • Formindsket selvbevidsthed
  • Improvisationspotentiale
  • Forlængelse af lyst

I hjernen stimulerer leg direkte den neurotropiske faktor (nervevækst), amygdala (bearbejdning af følelser) og det dorsolaterale præfrontale cortex (ledelsesbeslutninger). Undersøgelser har vist, at rotter f.eks. udvikler deres hjerne yderligere via en række forskellige stimuli, når de leger med legetøj og omgås med andre rotter.

Indikatorer for innovation kan specifikt findes i emotionelt ladede tidlige minder om leg, som bliver stærkere hos børn, efterhånden som deres hjerner udvikler sig. Men når det handler om innovation burde legen faktisk ikke stoppe ved barndommens ophør. Hvis du inkorporerer flere muligheder for at være legende på din arbejdsplads, giver du dine medarbejdere mulighed for at træne deres kreativitetsmuskel til deres næste innovative idé. 

Prøv f.eks. at invitere medarbejderne til brainstorm uden tidsbegrænsning (dvs. sørg for, at ingen føler sig skyldige, når de sætter deres projekter på pause) en eftermiddag for at opmuntre til mere legetid i deres tidsplan. Ved at opmuntre til dette skaber du forventningen hos dine medarbejdere om, at det er deres job at være kreative og skabe innovation , og det er dit job som arbejdsgiver at skabe et miljø, som er befordrende for innovation.

Sådan sætter du scenen for innovation

Verdens mest innovative virksomheder optimerer alle aspekter af deres forretning – herunder deres fysiske kontorpladser. Det er ikke længere nok blot at ansætte de bedste af de bedste – for at skabe innovation med en konkurrencedygtig hastighed skal de talentfulde medarbejdere have et sted, hvor de kan udføre deres bedste arbejde. Det giver dig mulighed for at sætte scenen for innovative idéer, der kan bringe din virksomhed videre.

WeWork tilbyder virksomheder af alle størrelser kontorløsninger, der hjælper dem med at løse deres største forretningsmæssige løsninger.

Er du interesseret i kontorplads? Kontakt os.