Privacybeleid van WeGrow

Ingangsdatum: 12 juli 2019

WeGrow is een basisschool die zich inzet om het collectieve bewustzijn van de wereld te verheffen door het geluk te vergroten en de superkrachten van elke mens te bevrijden. Voor de verwerking van aanvragen voor toelating en het geven van onderwijs en gerelateerde ervaringen, verzamelen en gebruiken we Persoonsgegevens, van zowel ouders als leerlingen. Dit WeGrow-privacybeleid beschrijft hoe WeGrow gebruik maakt van verschillende categorieën van persoonsgegevens en andere informatie specifiek voor WeGrow verstrekt.

Zoals beschreven in ons Wereldwijde privacybeleid, zijn onze online Diensten over het algemeen niet gericht tot kinderen. Online aanvragen moeten bijvoorbeeld worden ingevuld door een ouder of wettelijke voogd. Voorzover wij online Diensten beschikbaar stellen die op kinderen gericht zijn en waarvoor Persoonsgegevens worden verzameld, moeten wij toestemming van de ouders verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Hoewel we hebben getracht onze privacypraktijken te beschrijven in dit privacybeleid van WeGrow en het Wereldwijde privacybeleid dat het aanvult, aarzelt u alstublieft niet om voor vragen contact met ons op te nemen via privacy@wework.com.

Zie het Wereldwijde privacybeleid van The We Company voor aanvullende informatie, met inbegrip van definities van termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd en voor aanvullende contactgegevens.

Gegevens die wij verzamelen

Deze sectie is een aanvulling op ons Wereldwijde privacybeleid om meer informatie te verstrekken over de verschillende soorten Persoonsgegevens die door WeGrow worden verzameld. In aanvulling op de Persoonsgegevens zoals beschreven in het Wereldwijde privacybeleid, verzamelt WeGrow de volgende gegevens:

  • Aanvraaggegevens, registratiegegevens en betalingsgegevens. Dit kan referenties, schoolafschriften en voorbeelden van schoolwerk of andere informatie omvatten ter ondersteuning van de aanvraag van de leerling, ter beoordeling van aanvragen voor financiële steun en voor de verwerking van betalingen voor onderwijs of andere schoolgerelateerde activiteiten. Dit kan informatie over de Verificatie van de gegevens van leerlingen en Andere persoonsgegevens omvatten, waaronder de leeftijd, het cijfer, het geslacht, de etnische afkomst, de geboorteplaats, de geboortedatum, de gesproken talen, het burgerservicenummer, de immigratiestatus, informatie over broers en zussen, het onderwijsdossier en informatie over de interesses en vaardigheden van de leerling om de onderwijservaring van de leerling te personaliseren. Indien toegestaan volgens de wet of met uw expliciete toestemming, kunt u ook gezondheidsinformatie aanleveren over de fysieke en mentale gezondheid en beperkingen en kunt u als u wilt andere medische gegevens over de leerling aanleveren;

  • Familiecontactgegevens, inclusief de gegevens over een potentiële leerling die u aanlevert als u een aanvraag indient, inclusief na(a)m(en), postadres, telefoonnummer(s) en overige gegevens die ons de mogelijkheid geven om contact met uw familie op te nemen;

  • Foto’s and videos van het klaslokaal, activiteiten en leerlingen met toestemming van de ouders of voogd;

  • Andere persoonsgegevens die wij als leerkrachten verzamelen, met inbegrip van bijvoorbeeld informatie over de prestaties in de klas, aanwezigheid, deelname aan schoolactiviteiten en -evenementen, informatie die is verzameld in verband met disciplinaire processen, en vaccinatie- en gezondheidsdossiers en andere informatie die wij geacht worden te verzamelen om een veilige en gezonde omgeving te creëren; en

  • We kunnen ook Contactinformatie, verificatie-informatie en andere persoonsgegevens verzamelen van bezoekers, gasten en andere eindgebruikers om de Diensten en een Veilige omgeving te kunnen bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres verzamelen om bezoekers te identificeren en een digitale of fysieke toegangsbadge te verstrekken en wij kunnen gegevens of bestanden verzamelen die u met behulp van de Diensten invoert, uploadt of opslaat. Voor de veiligheid van onze leerlingen kunnen wij, indien wettelijk toegestaan, een onderzoek naar geregistreerde zedendelinquenten of een antecedentenonderzoek laten uitvoeren voor personen die om toegang tot de faciliteiten van WeGrow vragen.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Dit gedeelte vormt een aanvulling op ons Wereldwijde privacybeleid en geeft u meer informatie over een aantal van de manieren waarop wij uw gegevens gebruiken en die specifiek zijn voor WeGrow.

De Persoonsgegevens die we gebruiken omvatten:

  • Contactgegevens en verificatiegegevens zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen; om te reageren op vragen of aanvragen voor probleemoplossing, om met u te communiceren over uw aanvraag en leerling en om meldingen en andere operationele communicatie aan u te leveren en om, ter bescherming tegen fraude, misbruik, of schade, uw identiteit en die van uw leerling te verifiëren, en anderszins te zorgen voor een Veilige omgeving;

  • Betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten, zoals de betaling van schoolgeld en andere schoolgerelateerde uitgaven (over het algemeen om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen); en

  • Overige persoonsgegevens om onze marketing op u af te stemmen en u de Diensten te leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) het verlenen van toegang tot de inschrijvingsaanvraagpagina en gerelateerde Diensten, om u in staat te stellen om uw aanvraag voor te bereiden en in te dienen; (ii) het beheer van uw inschrijvingsaanvraag; (iii) het aanbieden en personaliseren van de onderwijservaring van uw leerling, het koppelen van leerlingen van 6 jaar en ouder met een geschikte mentor, en het verbeteren van ons curriculum en onze onderwijsdiensten; en (iv) het verwerken van de gegevens of bestanden die u invoert, uploadt of opslaat met behulp van de Diensten, zoals het verwerken van documenten die u uploadt.

Of u nu een ouder, voogd, bezoeker, gast of andere eindgebruiker bent, we gebruiken de Gegevens van uw apparaat en gebruik en Andere persoonsgegevens ook om geaggregeerde gebruiksstatistieken op te stellen, om onze producten en Diensten te analyseren, verstrekken, beter af te stemmen, en te verbeteren, om uw betrokkenheid bij ons te verhogen en zoals anderszins beschreven in ons Wereldwijde privacybeleid.

Voor meer informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en onze wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met onze legitieme belangen, en, indien van toepassing, met uw toestemming, kunt u ons Wereldwijde privacybeleid raadplegen.

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Deze sectie vormt een aanvulling op ons Wereldwijde privacybeleid om meer informatie te verstrekken over het delen door ons van Persoonsgegevens ter bevordering van de WeGrow-gemeenschap. In het bijzonder maken we Persoonsgegevens openbaar:

  • aan andere leerlingen en hun families om u in staat te stellen om contact te leggen met andere personen in de schoolgemeenschap; en

  • aan externe partners, met toestemming van de ouders of voogd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Raadpleeg voor meer informatie ons Wereldwijde privacybeleid, inclusief met betrekking tot de manier waarop we Persoonsgegevens kunnen delen met bedrijven en organisaties die zijn aangesloten via gemeenschappelijk eigendom met WeGrow en voor bepaalde andere doeleinden.