Dasar Privasi WeGrow

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai 2019

WeGrow adalah sekolah rendah yang komited untuk meningkatkan kesedaran kolektif dunia dengan meningkatkan keseronokan dan membebaskan kuasa setiap manusia. Bagi memproses permohonan kemasukan dan menyediakan pengalaman pendidikan dan yang berkaitan, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi, merangkumi daripada ibu bapa dan pelajar. Dasar Privasi WeGrow ini menerangkan cara menggunakan kategori tertentu Maklumat Peribadi dan menyediakan maklumat lain khusus untuk WeGrow.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami, Perkhidmatan dalam talian kami secara amnya tidak disasarkan kepada kanak-kanak. Contohnya, permohonan dalam talian perlu dilengkapkan oleh ibu bapa atau penjaga yang sah. Setakat ini, sebarang Perkhidmatan dalam talian sasaran kanak-kanak yang melibatkan pengumpulan Maklumat Peribadi, kami akan mendapatkan kebenaran ibu bapa mengikut undang-undang yang diguna pakai. Walaupun kami sudah berusaha untuk menerangkan amalan privasi kami dalam Dasar Privasi WeGrow ini dan tambahan Dasar Privasi Global, sila hubungi kami di privacy@wework.com untuk sebarang pertanyaan.

Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, merangkumi definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini serta maklumat hubungan tambahan.

Maklumat Kami Kumpul.

Bahagian ini adalah tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan lebih banyak maklumat tentang beberapa jenis Maklumat Peribadi yang dikumpulkan oleh WeGrow. Selain Maklumat Peribadi yang diterangkan dalam Dasar Privasi Global, WeGrow mengumpulkan:

  • Maklumat permohonan, maklumat pendaftaran dan Maklumat Pembayaran. Ini merangkumi rujukan, transkrip sekolah dan sampel kerja sekolah atau maklumat lain bagi menyokong permohonan pelajar, menilai permintaan bantuan kewangan dan proses pembayaran untuk tuisyen atau aktiviti lain yang berkaitan sekolah. Ini merangkumi Maklumat Pengesahan danMaklumat Peribadi Lain pelajar, termasuk umur, gred, jantina, etnik, tempat lahir, tarikh lahir, bahasa pertuturan, nombor keselamatan sosial, status imigrasi, maklumat adik-beradik, rekod pendidikan dan maklumat minat dan kebolehan pelajar untuk menyesuaikan pengalaman pendidikan pelajar. Setakat dibenarkan atau diperlukan di bawah undang-undang, atau dengan persetujuan anda, anda juga boleh menyediakan maklumat tentang kesihatan serta ketidakupayaan fizikal atau mental pelajar atau maklumat perubatan lain yang anda mahu beritahu;

  • Maklumat Hubungan Keluarga, merangkumi maklumat tentang calon pelajar yang disediakan semasa menyerahkan permohonan, termasuk nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon, dan maklumat lain yang membolehkan kami menghubungi keluarga anda;

  • Gambar dan video kelas, aktiviti dan pelajar, dengan persetujuan ibu bapa dan penjaga;

  • Maklumat Peribadi Lain yang kami sebagai pendidik kumpulkan, contohnya maklumat tentang pretasi kelas, kehadiran, penyertaan dalam aktiviti dan acara sekolah, maklumat yang dikumpul berkaitan proses disiplin, vaksinasi dan rekod kesihatan serta maklumat lain yang kami jangka untuk kumpulkan bagi menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat; dan

  • Kami juga mungkin akan mengumpulkan Maklumat Hubungan, Maklumat Pengesahan dan Maklumat Peribadi Lain daripada pelawat, tetamu dan pengguna akhir lain bagi penyediaan Perkhidmatan dan Persekitaran Selamat. Contohnya, kita mungkin akan mengumpulkan nama dan alamat e-mel anda untuk mengenal pasti pelawat dan menyediakan lencana akses digital atau fizikal dan kami mungkin akan mengumpulkan data atau fail yang anda masukkan, muat naik atau simpan dengan Perkhidmatan. Bagi keselamatan pelajar, kami mungkin akan mendapatkan pesalah seks berdaftar atau pemeriksaan latar belakang, yang dibenarkan oleh undang-undang, bagi mereka yang meminta akses kepada kemudahan WeGrow.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Bahagian ini adalah tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus untuk WeGrow.

Maklumat Peribadi yang kami gunakan merangkumi:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan supaya kami dapat mengenal pasti dan menghubungi anda, termasuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan menyelesaikan masalah, berkomunikasi berkenaan dengan permohonan anda dan pelajar, dan menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain dan melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan atau bahaya, mengesahkan identiti anda dan pelajar anda sekaligus menyediakan Persekitaran Selamat;

  • Maklumat Bayaran, mengikut kesesuaian, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan anda, seperti pembayaran untuk tuisyen dan perbelanjaan lain berkaitan sekolah (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan kontrak untuk anda); dan

  • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan dengan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan anda dengan Perkhidmatan, merangkumi, tetapi tidak terhad kepada (i) membolehkan akses ke halaman permohonan pendaftaran dan Perkhidmatan yang berkaitan, membolehkan anda menyediakan dan menghantar permohonan; (ii) menguruskan permohonan pendaftaran anda; (iii) menyediakan dan mengkhususkan pengalaman pendidikan pelajar anda, memadankan pelajar umur 6 tahun ke atas dengan mentor yang sesuai, dan meningkatkan kurikulum dan perkhidmatan pendidikan kami; dan (iv) memproses data atau fail yang anda masukkan, muat naik, atau simpan dengan Perkhidmatan, seperti memproses dokumen yang anda muat naik.

Sama ada anda adalah ibu bapa, penjaga, pelawat, tetamu atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan agregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, mengikut kepentingan sah kami, dan jika berkenaan, dengan persetujuan anda, sila lihat Dasar Privasi Global kami.

Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Bahagian ini adalah tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang perkongsian Maklumat Peribadi anda oleh kami untuk memupuk komuniti WeGrow. Secara khusus, kami mendedahkan Maklumat Peribadi:

  • kepada pelajar lain dan keluarga mereka bagi membolehkan anda berhubungan dengan orang lain dalam komuniti sekolah; dan

  • kepada rakan kongsi pihak ketiga, dengan persetujuan ibu bapa dan penjaga seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang diguna pakai.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut, merangkumi maklumat mengenai cara kami boleh berkongsi maklumat Peribadi kepada syarikat dan organisasi yang bergabung melalui pemilikan biasa dengan WeGrow dan untuk tujuan lain.