WeWork Space Services

Ikraftträdandedatum: 12 juli, 2019

WeWork Space Services hjälper små och medelstora företag att hitta rätt kontorslokaler och tillhandahåller kontorstjänster för att uppfylla deras behov. För att hjälpa företag att hitta lokaler som passar dem och bygga ut sitt kontor, samlar vi in och använder personuppgifter. WeWork Space Services sekretesspolicy beskriver hur WeWork Space Services använder vissa personuppgiftskategorier och tillhandahåller annan information som är specifik för WeWork Space Services. Mer information hittas i We Company:s globala sekretesspolicy, inklusive definitioner av termer med inledande versal som inte definieras här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt är ett tillägg till vår globala sekretesspolicy för att tillhandahålla dig mer information om på vilka sätt vi använder dina uppgifter som är specifika för WeWork Space Services.

Kunder, besökare och andra slutanvändare. Om du är en kund, besökare eller annan slutanvändare, använder vi följande personuppgifter:

  • Kontakt- och yrkesuppgifter så att vi kan identifiera dig och kontakta dig, inklusive att besvara frågor eller felsökningsförfrågningar och för att skicka dig meddelanden och övrig driftkommunikation;

  • Betalningsuppgifter, om lämpligt, för att behandla en ekonomisk transaktion som du har begärt, inklusive ditt inköp av Tjänsterna (vanligtvis för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig); och

  • Andra personuppgifter för att anpassa vår marknadsföring till dig och tillhandahålla dig tjänster, inklusive men inte begränsat till att (i) hjälpa dig hitta kontorsutrymme; (ii) tillhandahålla tjänster som du begär; och (iii) behandling av data eller filer som du skickar in, laddar upp eller lagrar med Tjänsterna.

Alla. Oavsett om du är en kund, besökare eller annan slutanvändare använder vi även dina Enhets- och användningsuppgifter samt andra personuppgifter för att sammanställa aggregerad användarstatistik, analysera, tillhandahålla, anpassa och förbättra våra produkter och tjänster, anpassa och tillhandahålla dig erbjudanden och reklam, både på och utanför Tjänsterna, förbättra ditt samarbete med oss och på andra sätt som beskrivs i vår globala sekretesspolicy.

För mer information om hur vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, i enlighet med våra berättigade intressen, och om tillämpligt, med ditt samtycke hänvisar vi till vår globala sekretesspolicy.