Dasar Privasi Fieldlens

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Fieldlens ialah penyelesaian pengurusan berasaskan awan yang menyediakan syarikat dalam industri pembinaan dengan alat komunikasi dan perancangan yang inovatif. Untuk menyediakan ciri-ciri ini, kami mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Fieldlens ini menerangkan bagaimana Fieldlens menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Fieldlens. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Fieldlens.

Pelanggan. Sekiranya anda seorang pelanggan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi lain dan maklumat syarikat untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan organisasi anda serta menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan alat perancangan dan ciri-ciri lain; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Tetamu dan Pengguna Terakhir Lain. Jika anda merupakan seorang pelawat atau tetamu yang melawat kemudahan berkaitan dengan Perkhidmatan, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Nama dan alamat e-mel anda, sama ada yang disediakan oleh anda atau hos anda, untuk mengenal pasti anda dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal. Jika anda seorang tetamu jemputan, kami akan menghantar kepada anda jemputan ke platform kami secara automatik, dan, jika tidak terjawab, satu jemputan susulan akan dihantar;

  • Maklumat Hubungan, maklumat sebegini yang anda serahkan melalui laman web kami, supaya kami dapat mengenal pasti anda dan menghubungi anda, termasuk untuk menjawab pertanyaan yang kami terima daripada anda;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda dan tujuan lawatan anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);
  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyediakan WiFi untuk anda; (ii) menyediakan Perkhidmatan yang anda minta melalui alat tempahan dan log masuk kami; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan. Maklumat Peribadi ini mungkin berbeza bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses.

Semua Pengguna. Sama ada anda seorang pelanggan, tetamu atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda, Maklumat Peribadi Lain, dan maklumat syarikat untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, menyesuaikan dan menyediakan anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, jika tidak, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.

Cara Kami Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang perkongsian Maklumat Peribadi anda oleh kami untuk memupuk komuniti Fieldlens. Komuniti Fieldlens termasuk komuniti kontraktor kami dan, dengan persetujuan anda, pihak ketiga yang lain. Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi dalam komuniti ini untuk menyokong perniagaan kami dan memupuk komuniti ini. Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut.