นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Conductor

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

Conductor เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการแก่นักการตลาดเพื่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Conductor นี้อธิบายถึงวิธีที่ Conductor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ Conductor โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะสำหรับ Conductor

ลูกค้า  หากคุณเป็นลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการเหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบริษัทอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและองค์กรของคุณและให้บริการแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้รายงานประสิทธิภาพและการวิเคราะห์แนวโน้มแก่คุณ (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ

แขกและผู้ใช้ปลายทาง  หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย

  • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโฮสต์ของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ หากคุณเป็นแขกที่ได้รับเชิญ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งจดหมายเชิญไปยังแพลตฟอร์มของเราโดยอัตโนมัติ และหากไม่ได้การตอบรับ จะมีจดหมายติดตามผลการเชิญอีกหนึ่งครั้ง

  • ข้อมูลติดต่อ เช่น ข้อมูลที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เราได้รับจากคุณ

  • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณและวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

  • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ) และ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การให้บริการ WiFi แก่คุณ (2) การให้บริการที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเยี่ยมชมของคุณหรือบริการที่คุณเข้าถึง

ผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้า แขก หรือผู้ใช้ปลายทาง เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลบริษัทอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากล

การสื่อสาร

หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลจากเราแต่เปลี่ยนใจภายหลัง คุณสามารถติดต่อกับเราเพื่อให้ลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเพื่อกระจายข่าวได้ เพื่อเลือกที่จะไม่รับ ส่งอีเมลหาเราที่ optout@conductor.com โปรดใส่หัวข้อ “Opt-Out” (เลือกไม่รับ) ในบรรทัดหัวข้ออีเมล และใส่รายละเอียดในเนื้อหาอีเมลว่า คุณต้องการให้ลบชื่อคุณออกจากบัญชีรายชื่อเพื่อกระจายข่าว