Rádi byste zlepšili energii na pracovišti? Pojďte do toho!

Vytvořit na pracovišti ideální atmosféru je docela věda. A dobrý design tu hraje velkou roli

Prostor je výkonný nástroj podpory zapojení, inspirování inovace a zvýšení produktivity. Jak ale optimální prostor vlastně vypadá? V části Prostor je věda se podíváme na to, jak cílený design může proměnit jakékoli pracoviště v holistické prostředí.

Všichni známe ten pocit, když přijdeme na pracoviště, které má tu správnou atmosféru. Člověk se cítí pozitivně a vesele. Lidé okolo se spolu baví a působí pohodově. Možná hraje hudba a ve vzduchu se vznáší vůně čerstvě pražené kávy. Kolem je neurčitý hukot, který se dost těžko popisuje. 

Nebylo by báječné vědět, jak se dá vytvořit pracoviště, na němž by byli vaši pracovníci neustále produktivní, angažovaní a plní energie? Není to jen teorie. Ve společnosti WeWork přistupujeme k vytváření podmínek pro špičkovou energii pracovního místa, na kterém by vaši zaměstnanci byli spokojení, uvolnění a produktivní. Čtěte dál a dozvíte se víc.

Překvapivý dopad energie pracovního místa na vaši firmu

Než přejdeme k podrobnostem, je důležité si vysvětlit, proč musí každá společnost investovat do energie pracovního místa. Jinými slovy, proč by se vůbec měla vaše společnost zabývat něčím takovým, jako je pozitivní atmosféra pracoviště? Stojí to za čas a prostředky věnované této problematice? 

Odpovědí je hlasité „ano“, a to hned z několika důvodů.

Za prvé myslete na potenciální zaměstnance a zákazníky, kteří mohou navštívit vaši společnost.Do jakého prostředí vstoupí? Dokážete zaručit, že toto prostředí bude za všech okolností vyzařovat tu správnou energii? Nebo to tak někdy bude a jindy ne?

Řada společností nabízí mobilní pracovní prostředí (nebo alespoň možnost pracovat příležitostně z domova), což může být pro zaměstnance velmi výhodné. Ale stalo se z vašich kanceláří město duchů? Pravdou je, že pokud mohou vaši zaměstnanci pracovat odkudkoli, potřebují důvod, aby se ukázali ve vašem pracovním prostoru.

A konečně pomyslete také na to, jaký vliv má pracovní prostor na duševní pohodu vašich zaměstnanců. V průměrném velkém podniku často rozhoduje o nemovitostech v konečném důsledku jménem tisíců jiných jediná osoba . Profesionálové zabývající se nemovitostmi se dovedou dívat, naslouchat a sledovat – podobně jako antropologové – jaký dopad mají rozhodnutí týkající se prostoru na životy všech zaměstnanců. Když si všimnou, že jsou lidé v prostoru, ve kterém působí, nespokojení, často to znamená, že někdo nevyslyšel potřeby svých zaměstnanců. Může to ovlivnit jejich morálku a produktivitu.

Ve společnosti WeWork dokážeme vnímat energii pracovního místa způsobem, jakým to většina architektonických kanceláří nedokáže. A naštěstí máme nápady, o které se s vámi podělíme.

Vytváření podmínek pro energii: blízkost, transparentnost a kulturní odlišnosti

Lidé jsou přirozeně přitahováni rovnováhou mezi klidem a rozruchem, takže to vzbuzuje dojem, že správná energetická rovnováha prostě „nastane sama“. Ale je v tom víc vědy, než byste řekli. Náš výzkum v praxi prokázal, že energii vytváří tři faktory: blízkost, transparentnost a kulturní odlišnosti.

Teorie schodů

Když přijde řeč na blízkost, klademe si otázky jako: Kolik lidí v kanceláři pracuje? Co je to za lidi? Co dělají? Jak je prostor uspořádán?

Když se zabýváme energií, rádi saháme do historie pro pár teorií, který mají pevný základ v sociologii, a také provádíme vlastní výzkum. Thomas Allen, profesor na MIT Sloan School of Management a autor mnoha studií o pracovním prostoru, přišel s revoluční teorií nazvanou „Allenova křivka“, která počítá blízkost zaměstnanců (konkrétně techniků v jeho studii).

Allenova křivka odhalila, že existuje silný negativní vzájemný vztah mezi fyzickou vzdáleností a četností komunikace mezi lidmi. Průměrná četnost komunikace se při zvětšení vzdálenosti z 5 metrů na 15 snižuje na polovinu a stejný pokles platí také pro změnu vzdálenosti z 15 metrů na 50. Když se pak dostanete za hranici 50 metrů, můžete jít rovnou do jiné budovy.

Teorie schodů pracuje s myšlenkou, že lidé čerpají energii díky tomu, že si jsou prostě nablízku. Náš výzkumný tým WeWork z tohoto konceptu vycházel, když se začal zabývat tím, jaký měla blízkost v našich budovách vliv na energii pracovního místa. 

Allenova křivka se potvrdila, když jsme dospěli k závěru, že členové WeWork navazují pevné vztahy s lidmi, kteří jsou jim blíž fyzicky. Fyzická blízkost ve skutečnosti ovlivňuje pravděpodobnost, že se lidé stanou přáteli. 

Studovali jsme vliv otevřených vnitřních schodišť a dále jsme investovali do specifického návrhu našeho schodiště. Proč? Protože blízkost lidí zvyšuje pravděpodobnost přátelství. A stejně fungují i otevřená schodiště. 

Být transparentní

Rozšíříme teď náš pohled mimo teorii schodiště na celkový koncept transparentnosti vedoucí ke zlepšení energetické rovnováhy—jinými slovy schopnost vidět, co je kolem vás, z místa, kde stojíte. 

Sídlo společnosti WeWork v New Yorku má například oblast pro vedoucí pracovníky umístěnou hned vedle hlavní spíže a haly v budově. Průhledné skleněné tabulky umožňují transparentnost mezi zaměstnanci a nejvyššími manažery společnosti WeWork. To je záměr – bylo prokázáno, že vedoucí, kteří jsou na očích, se s podřízenými stýkají častěji, což snižuje psychologickou vzdálenost. 

Navíc skleněné stěny (jako ty, které používáme ve společnosti WeWork) posilují koncept sociálního psychologa Stanleyho Milgrama „známých cizinců“ a jeho přispění k posílení komunitního ducha a důvěry v pracoviště. „Lidé, kteří se opakovaně potkávají, a to i když nejsou nijak přímo propojeni, si mohou v průběhu času vybudovat silný pocit sounáležitosti,“ řekl Milgram.

Blízkost se liší podle kultury

Společnost WeWork působí na celém světě. Ale bez ohledu na to, kde se naše kanceláře nachází, chceme vytvářet podmínky pro optimální energii. Proto náš tým bere v úvahu také kulturní odlišnosti a různé situace, které může blízkost ovlivnit– jinými slovy „kulturní proxemiku“. V našich návrzích zohledňujeme blízkost spolupracovníků na pracovišti a jak se může měnit v závislosti na kultuře a zemi. 

Všimli jsme si například, že jednání v Číně jsou většinou větší a formálnější a obvykle se konají ve větších místnostech, zatímco v Brazílii jsou většinou neočekávaně velká a bezprostřednější a často se konají v menších místnostech nebo na neformálních místech. Pokud jde o přestávky na oběd, zaznamenali jsme, že členové v Mexiku a Brazílii obecně obědvají pospolu ve větších skupinách, zatímco lidé v Argentině a Nizozemsku si dávají oběd v menších skupinách nebo osamotě. 

Snažíme se dále pochopit, jak by mohly naše návrhy pracoviště doplňovat kulturu, která na něm vládne, což by podpořilo celkovou energetickou rovnováhu daného prostoru.

Energie a vaše pracovní místo: jak vše zkombinovat

Když zjistíte nerovnováhu energie, existují určité páky nebo podmínky, na kterých můžete zapracovat, abyste opět dosáhli souladu a energetické rovnováhy. Jak jsme viděli, nemusí jít jen o prostorovou změnu. Může jít o kombinaci společenských podmínek (např. jazyk použitý ke sdělení záměru návrhu, kulturní odlišnosti nebo transparentnost), které stojí za to, abyste se jimi zabývali. Když se podíváte na své vlastní pracovní místo, zeptejte se sami sebe:

  1. Dosáhli jsme flexibility mezi pracovním místem a lidmi?
    Naše pracovní prostředí by se mělo vyvíjet společně s námi. Nejvíce proměnlivými obyvateli budovy jsou lidé. Budova by měla být schopna se měnit podle potřeb lidí. 

    Zeptejte se sami sebe: Mohou si naši zaměstnanci uspořádat pracovní prostor (přesouvat židle, stoly atd.) podle svých potřeb?
  2. Poskytuje náš pracovní prostor nějaké možnosti?
    Prostor musí nabízet různé možnosti, které budou vyhovovat potřebám zaměstnanců. Pracoviště by mělo předvídat dostatek možností, které budou v souladu a sladěny se všemi okolnostmi.

    Položte si otázku: Maximalizujeme interakce a design tak, aby mohli lidé z rušných oblastí odejít (odpočinout si a osvěžit se) a také v nich hrát aktivní úlohu (spolupracovat a diskutovat)? 

Když vnímáte energii jako výstup v konkrétních podmínkách, je patrné, že máte pod kontrolou i vstupy. Nastal čas přeměnit ten neurčitý hukot, který se dost těžko popisuje, na konkrétní, proveditelný plán – plán, který přinese pozitivní změny všem zúčastněným na vašem pracovišti. 

Zvláštní poděkování patří Danielu Davisovi, Annie Cosgroveové, Gillian Lauové, Rachel Montanaové a Carlo Baileymu, kteří vedli řadu studií společnosti WeWork zmiňovaných v tomto článku.

WeWork společnostem nabízí kancelářské prostory všech velikostí, které jim pomohou vyřešit největší problémy při podnikání. Podívejte se na naši nabídku pracovních míst nebo nás kontaktujte.

ZAŘAZENO POD
KULTURA PROSTOR JE VěDA
Máte zájem o pracovní prostor? Kontaktuje nás.