London Fields

Viewing 1 WeWork building in London Fields
Số nhân viên
Ngày chuyển vào

Yêu cầu tư vấn

Một chuyên gia sẽ liên hệ bạn trong vòng 48 giờ tới.

Vui lòng cho biết họ tên.
Vui lòng nhập email hợp lệ.
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc.
Bạn không tìm được nơi ưng ý?
Không gì là không thể khi chúng ta cùng nhau trao đổi. Hãy gọi chúng tôi và cùng tìm ra giải pháp phù hợp với bạn.

Finding Office Space in London Fields

From the high-rises of Tower Hamlets to the converted warehouses of Hackney, East London is brimming with business potential. Likewise, WeWork’s serviced offices to let in East London provide companies the space, community, and services they need to succeed. Beautiful, data-driven layouts keep teams inspired; friendly onsite staff take care of daily operations. Professionals in finance, technology, retail, and the arts call our East London office spaces home. Put your business in good company and rent a space today.