Hackescher Markt

Viewing 1 WeWork building in Hackescher Markt
Số nhân viên
Ngày chuyển vào

Yêu cầu tư vấn

Một chuyên gia sẽ liên hệ bạn trong vòng 48 giờ tới.

Vui lòng cho biết họ tên.
Vui lòng nhập email hợp lệ.
Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc.
Bạn không tìm được nơi ưng ý?
Không gì là không thể khi chúng ta cùng nhau trao đổi. Hãy gọi chúng tôi và cùng tìm ra giải pháp phù hợp với bạn.

Finding Office Space in Hackescher Markt

WeWork’s Hackescher Markt coworking spaces make it easy to call this creative city your base of operations. With a multicultural community, abundant funding opportunities, and access to top talent, you’ll find the best Hackescher Markt has to offer all right here. Our inspiring workplaces set up community members in ideal locations with useful amenities and common areas that encourage collaboration. If you’re looking to be part of something bigger in Hackescher Markt, get yourself involved at WeWork.