ซานโฮเซ

Viewing 1 WeWork building in San José
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space in San José, Costa Rica

As the beating heart of Costa Rica, San José is a hot pot of commerce, academia, and culture—from culinary delights and historic architecture, to weekly farmers’ markets and an assortment of art galleries. The same balance of business and creativity can be found in WeWork’s office spaces, which are designed to boost productivity and enrich collaboration. From the activity Barrio Escalante, to the elegance of Barrio Amón, San José is a lively locale to grow your team—and our move-in ready solutions make it easy to put down roots. Schedule a visit today.

WeWork’s San José Coworking Spaces

Millions of people descend upon San José daily—professionals in finance, government, commerce, transportation, and the creative industries—and WeWork’s dynamic workspaces are where they come to thrive. Our agile workstations keep your team comfortable and engaged, while amenities including free-flowing coffee and fully stocked kitchens help fuel focus. Take advantage of our flexible agreements to settle in quickly, then grow your team with easy access to talent at the University of Costa Rica and the corporate giants that call this city home. To make your mark in vibrant San José, join WeWork today.