ซันโฮเซ

Viewing 3 WeWork buildings in San Jose
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Coworking Space in San Jose, CA

WeWork’s coworking spaces in San Jose host some of the biggest talent in the tech scene and creative class. Silicon Valley is home to prestigious institutions, but we like to keep things friendly and fun. Our community of inspired coders, designers, and businesses are always on the lookout for the next big idea. If you’re in search of a warm welcome in your next coworking community and the chance to be part of something bigger, choose WeWork.

Why WeWork for Coworking Space in San Jose?

It’s hard to imagine that 50 years ago, San Jose was just a small farming community—and is now the third largest city in California and the booming tech epicenter of the entire country. Industry leaders like Google, Apple, Facebook, and Adobe all work here, attracting hackathon masters and app developers from around the world. People here don’t just work to live, they live to work, and WeWork’s coworking spaces offer the resources and community to make your lifestyle even more rewarding. Our locations offer members all the everyday perks that help you stay energized and efficient, like endless hot coffee, dedicated front desk service, and modern conference rooms. We also go above and beyond with month-to-month flexibility, personalized assistance from Community Managers, access to a global network of professionals, special events, and more. Silicon Valley is the heart of digital innovation, truly building the future. At WeWork, join the community of makers and visionaries doing what they love.