แซคราเมนโต

Viewing 2 WeWork buildings in Sacramento
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space in Sacramento

Welcome to Sacramento, California’s capital and a lively metropolis buzzing with creative talent. Put yourself in the center of it all at our Sacramento coworking spaces, designed to boost productivity and foster collaboration. Whether you’re a Downtown lobbyist or a Midtown entrepreneur, you’ll find the perfect mix of West Coast sunshine and functional workspace in our Sacramento offices. Join WeWork today.

WeWork’s Sacramento Office Spaces

Home to professionals in industries ranging from tech and healthcare to policy-making and the arts, inspiration comes easy at our Sacramento office spaces. Agile workstations keep your team feeling inspired, while custom art and lush indoor greenery invigorate the workday. Take advantage of our global network to meet collaborators in this city and beyond, and join our monthly happy hour events to connect with members in your building. Thanks to a wealth of all-inclusive amenities and flexible plans, it’s easy to put down roots in sunny Sacramento with WeWork. Schedule a visit to find out more.