ดีทรอยต์

Viewing 3 WeWork buildings in Detroit
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Coworking & Shared Space in Detroit, MI | Office Space for Rent | WeWork

WeWork's Detroit office space is home to a business community that's fueling the engine of rejuvenation straight from the heart. We know firsthand that revitalization goes much deeper than shiny facades—real power comes from the innovative communities within. The forward-thinking companies here are an integral part of the cultural motions of the city, and WeWork coworking spaces in Detroit are where the big moves are being made.

Why Choose Detroit Coworking Space?

People may talk about the loss of manufacturing jobs, but really the landscape has changed. Over 32,000 professionals in the Detroit area are employed in computer systems design, crafting the programs that the Big Three use in their factories. WeWork’s coworking spaces are a popular option for professionals in this industry and many others. Designers work alongside artists, entrepreneurs, startups, and executives who are shaping Detroit’s future. We offer everyday perks like a coffee pot that’s never empty, dedicated front desk service, and modern meeting rooms, but you’ll enjoy more unique member benefits like personalized assistance from Community Managers, flexible workspace plans, and engaging events too. As Detroit rises to the creative and economic forefront, consider joining a coworking community that’s helping make it happen. Our mission is to empower and connect the new wave of entrepreneurs in Detroit and sustain growth for the long haul. If you want to come along for the ride, WeWork is where you can hop in.

Portions of this page translated by Google.