ปูซาน

Viewing 2 WeWork buildings in Busan
จำนวนคน
วันที่ย้ายเข้า

ขอคำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อคุณใน 48 ชั่วโมง

โปรดระบุชื่อและนามสกุล
โปรดป้อนอีเมลที่ถูกต้อง
โปรดระบุวิธีสำหรับติดต่อคุณ
ไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการงั้นหรือ
เราเป็นผู้ที่เชื่อในการพูดออกมา โทรหาเราแล้วมาค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณกัน

Finding Office Space in Busan

A picturesque location and one of South Korea’s largest business hubs, Busan is a vibrant place to lay down roots. Like the surrounding city, WeWork’s Busan coworking spaces boast beautiful designs and down-to-earth community. Professionals in entertainment, manufacturing, agriculture, and business services call this city home—and our all-inclusive offices help them grow and thrive. Ready to start your next chapter in Busan? Schedule a visit today.

Our Unique Busan Coworking Spaces

Historically a center of maritime trade, Busan has reinvented itself to support an annual repertoire of international festivals, and today boasts a strong financial sector. In tune with this entrepreneurial spirit, WeWork’s serviced offices in Busan provide flexible workspace optimized for productivity. Amenities including high-speed internet, printing services, and helpful onsite staff keep the day moving forward. Plus, our global network of collaborative professionals helps you stay connected and inspired. If you’re looking to grow your business in Busan, WeWork’s coworking spaces are the ticket.