Tips till innovatörer

Fyra sätt att skapa en miljö som främjar en kultur av innovation

Vi vet att vi måste förnya oss för att överleva. Vissa företag är bra på innovation–de har en förmåga att bryta ner murar, bygga produkter, ändra fokus blixtsnabbt och förändra hela branscher. Men för många är innovation en komplex utmaning. Processer, människor och regelverk kommer i vägen.

Som en global affärsledare, hur kan du uppmuntra ditt team att bli innovatörer?

Det sägs att nöden är uppfinningarnas moder. Jag växte upp i Sydafrika, där små medel för mig var ett sätt att leva. Vi var tvungna att göra det mesta av det lilla vi hade. Vi var naturligt innovativa utan att någonsin kalla det innovation.

De flesta globala företag har allt annat än små medel – även om de värjer sig mot innovatörer har de fortfarande stora kapital och resurser. Det är inte konstigt de inte är innovativa. Sanningen är att de inte har skapat något tvingande behov av att göra något annorlunda. Jag har dock kommit underfund med att det finns några olika sätt att skapa en miljö som främjar en kultur av innovation.

Ändra det negativa till något positivt

Små medel. Planlöst. Misslyckande. De här orden brukar ha en negativ klang. Men vart och ett av dem är positivt när vi talar om innovation.

När folk hör orden små medel, tänker de på att berövas de resurser de behöver för att lyckas. Startups vet dock att små medel gör att du tänker kreativt – vilket är spännande och uppfriskande och kan ge teamet en stark känsla av syfte.

Planlös är en annan undervärderad term. Du kan vara planlös och ändå ha en plan. Innovation kräver hastighet – fart, smidighet och förmåga att svänga snabbt – och planlöshet underlättar det. Att vara "planlös" innebär att du kan få jobbet gjort med få resurser och spara tid medan du ändå håller på.

Varje process som ett företag fastställer är tänkt att förhindra misslyckande – och när alla system är idiotsäkra, finns det aldrig utrymme att vara kreativ och tänja på gränserna. Ledare måste dekonstruera det och bygga säkra omgivningar där anställda har befogenhet att testa en hypotes, analysera resultaten och experimentera mer. När misslyckanden betraktas som ett sätt att påskynda lärandet skapas förutsättningar för innovation.

Agera som en riskkapitalist

Alla ledare bör fungera som en riskkapitalist. Riskkapitalister brukar känna sig bekväma med risker – de vet att när de investerar i startups kommer de här företagen att ständigt utvecklas. Riskkapitalister låter dem göra vad de måste göra eftersom de anser att deras lärdomar så småningom kommer hjälpa dem att lyckas. Om alla företagsledare skulle anamma samma tillvägagångssätt, skulle de ge sina team den frihet de behöver för att tänka nyskapande.

Under min karriär har jag antagit det tillvägagångssättet och sett otroliga vinster. Ett exempel är när jag var CIO på Alaska Airlines. Flygförmåner är en av de främsta förmånerna för anställda på flygbolag. Ändå fanns det inget enkelt sätt för anställda att boka sin resa. För att lösa det, skapade jag ett team av självgående medarbetare och gav dem en begränsad budget och fullständig frihet att fungera som ett startup. Jag utsåg en ledare och lät honom fungera som en VD för startup-företaget. Teamet skapade mycket snabbt prototyper, konfigurerade användarupplevelselabb, ingick samarbete med lokala företag och körde demos på gruppevenemang. Längs vägen löste de politiska, budgetrelaterade, tekniska och personalrelaterade utmaningar. Deras hårda arbete resulterade så småningom i en fungerande mobilapp som kallas Hopper och har ett webbgränssnitt och ett dedikerat team.

Kanske viktigast av allt: Hoppers framgång etablerade en starkare kultur av innovation, där anställda har befogenhet att utveckla lösningar för att förbättra kundnöjdhet och upplevelser.

Skapa fysiska utrymmen som driver innovation

Innovation är inte bara en sinnesstämning eller en process. De fysiska platser där teamen verkar spelar också roll. Människor tenderar att anpassa sitt beteende för att matcha sin omgivning. Till exempel om jag tog någon till ett hus för tillbedjan, en konsert och ett bibliotek, skulle den personen sannolikt uppföra sig annorlunda på varje plats. Varje utrymme inspirerar olika områden av känslor, tankeprocesser och beteendemönster från de människor som finns på just den platsen.

När vi talar om innovation och startups, är frasen som alltid används ”tre killar i ett garage”. Några av världens mest framgångsrika startups började som bekant i garage – Amazon och Apple, för att nämna ett par. Här är anledningen: garaget är en trygg miljö. Det är informellt, mysigt och privat. Det är en del av någons hem. Det är flexibelt – när ditt garage är ditt kontor, kan du bestämma dina egna tider. Du kan gå ut, gå upp och flytta till andra rum. Du är fri att arbeta i den stil som passar dig bäst. Den här friheten tillåter människor att tänka kreativt utan rädsla att bli dömda.

När du begränsar människors tid och utrymme hämmar du deras kreativitet. Om Jeff Bezos och Steve Jobs hade tvingats att arbeta i gråa, tråkiga bås, slår jag vad om att deras innovationsnivåer inte skulle ha varit desamma. Med det här menar jag inte att team faktiskt bör arbeta i garage. Men ta bort tids- och utrymmesbegränsningar och ge människor miljöer där de känner sig fria att tänka och skapa utan hämningar.

Bygg upp inkluderande team

Mångfald är kanske den mest nödvändiga ingrediensen för innovation.

Vi är summan av våra livsupplevelser. Våra kulturer, kön, religioner, sexuella läggningar, ursprung, språk, uppfostran och utbildning påverkar de perspektiv som vi bemöter ett problem med.

Samma typer av människor kommer att utforska endast en väg. Vi måste utforska många för att hitta framgång.

När det kommer till kritan är innovation ingenting mer än problemlösning. Genom att ge dina team rätt förutsättningar för att ta sig an utmaningar, kommer de med kreativa lösningar som du kanske aldrig hade tänkt var möjligt.

WeWork offers companies of all sizes space solutions that help solve their biggest business challenges.


SPARAT UNDER
INNOVATION KULTUR LEDARSKAP
Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.