Badania z zakresu proksemiki mogą nam pomóc dostosować się do radykalnych zmian dotyczących przestrzeni osobistej po powrocie do biura.