Zásady ochrany osobních údajů WeLive a Powered by WeLive

Datum účinnosti:12. července 2019

WeLive a Powered by WeLive vytváří vhodné, pohodlné a propojené obytné prostory.Abychom mohli poskytovat tyto služby včetně vybavení, jako jsou služby recepce a inteligentní řízení prostředí, akce a aktivity, musíme shromažďovat a používat osobní údaje.Tyto Zásady ochrany osobních údajů WeLive a Powered by WeLive popisují, jak WeLive a Powered by WeLive používají určité kategorie osobních údajů, a poskytují další informace specifické pro WeLive a Powered by WeLive.Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti We.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o způsobech, jak používáme vaše osobní údaje specifické pro WeLive a Powered by WeLive.

Členové.  Pokud jste člen, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

  • kontaktní údaje a profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení;

  • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

  • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce, o kterou jste požádali, včetně vašeho nákupu zboží nebo služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám);

  • vaše preference za účelem přizpůsobení vašeho životního prostředí vašim potřebám (např. přizpůsobení výšky vašeho stolu, chlazení nebo vytápění místností, spouštění ventilátoru ); a

  • další osobní údaje, abychom mohli náš marketing přizpůsobit vašim potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně toho, že (i) vám poskytneme služby recepce, (ii) poskytneme služby, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a včetně (iii) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

**Návštěvníci, hosté a další koncoví uživatelé.**Pokud jste návštěvník nebo host, který navštíví zařízení ve spojení se službami, pak k osobním údajům, které používáme, patří:

  • kontaktní údaje, ať už je poskytujete vy nebo váš hostitel, abychom vás mohli identifikovat a poskytnout vám digitální nebo fyzický průkaz ke vstupu;

  • kontaktní údaje a profesní informace, například informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat a odpovídat na dotazy, které od vás obdržíme;

  • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a účelu vaší návštěvy a jinak za účelem zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

  • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce, o kterou jste požádali, včetně vašeho nákupu zboží nebo služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám); a

  • další osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat služby, mimo jiné včetně toho, že (i) vám poskytneme služby recepce, (ii) poskytneme služby, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a včetně (iii) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.Tyto osobní údaje se mohou lišit v závislosti na délce vaší návštěvy nebo službách, ke kterým máte přístup.

**Všichni.**Ať jste člen, návštěvník, host nebo jiný koncový uživatel, používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání a další osobní údaje za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem nabízení inzerce a reklamy přímo na míru, a to jak v rámci služeb, tak i mimo ně, za účelem zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.