นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Teem

วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้: 12 กรกฎาคม 2562

Teem ให้บริการลูกค้าองค์กรด้วยการจัดตารางเวลาพื้นที่ การจัดการผู้เข้าเยี่ยม และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์สถานที่ทำงาน เพื่อให้บริการคุณลักษณะนี้ เราได้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Teem นี้อธิบายถึงวิธีที่ Teem ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทและให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เฉพาะกับ Teem โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ The We Company สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงคำนิยามของคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ที่นี่

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ส่วนนี้จะเสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของคุณโดยเฉพาะสำหรับ Teem

สมาชิกองค์กรและลูกค้า  หากคุณเป็นสมาชิกองค์กรหรือลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณได้ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลการชำระเงิน ตามความเหมาะสมเพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินตามที่ร้องขอ ซึ่งรวมถึงการซื้อบริการฯ เหล่านี้ของคุณ (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณ)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการฯ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการฯ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการฯ แก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถจองห้องประชุม (2) การให้บริการฯ ที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการฯ

พนักงานของสมาชิกองค์กรและของลูกค้า  หากคุณเป็นพนักงานของสมาชิกองค์กรหรือของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย:

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อที่เราจะใช้ยืนยันตัวตนและติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ หรือการร้องขอให้แก้ไขปัญหา และเพื่อส่งการแจ้งเตือนและข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการฯ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการฯ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 • ข้อมูลปฏิทินอีเมล โดยทำงานร่วมกับปฏิทินอีเมลของบริษัทคุณ เพื่อให้คุณสามารถจองที่นั่งและห้องประชุม และรับการแจ้งเตือนการประชุมได้ เรายังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องประชุมที่คุณจอง เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ ของเรา (อาทิ การเสนอห้องประชุมเพิ่มเติม การจัดพื้นที่ประชุมไปจนถึงโต๊ะประชุมใหม่ และการเจาะจงว่าห้องประชุมใดที่น่าจะถูกใจมากกว่า) และเพื่อรับรองว่าเราจะสามารถมอบบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ และ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อปรับแต่งการตลาดของเราให้เข้ากับคุณและให้บริการฯ แก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถจองห้องประชุม (2) การให้บริการฯ ที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการฯ

ผู้เยี่ยมชม แขกและผู้ใช้ปลายทางประเภทอื่น  หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมหรือแขกที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่รวม Teem ไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้ประกอบด้วย:

 • ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ ไม่ว่าจะโดยคุณหรือโฮสต์ของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและมอบบัตรผ่านแบบดิจิทัลหรือแบบกายภาพให้คุณ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้และเพื่อให้บริการฯ

 • ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ละเมิด หรือเป็นอันตราย ตรวจสอบตัวตนของคุณ และให้บริการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราหรือเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา)

 • ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งาน เพื่อให้บริการฯ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ ปรับแต่งได้ดีขึ้นและให้บริการฯ และช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการยกเลิกการใช้งาน Mobile Location Analytics เพื่อบันทึกที่อยู่ WiFi MAC หรือที่อยู่ Bluetooth ของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้บริการฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การช่วยให้คุณสามารถรับการแจ้งเตือนการประชุม (2) การให้บริการฯ ที่คุณร้องขอผ่านเครื่องมือการจองและการลงชื่อเข้าใช้งานของเรา และ (3) ประมวลผลข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณป้อน อัปโหลด หรือจัดเก็บด้วยบริการฯ เช่น เพื่อตอบสนองคำค้นหาที่คุณส่งหรือประมวลผลเอกสารที่คุณอัปโหลดไปยังบริการฯ

บุคคลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิก ลูกค้า พนักงานของสมาชิกหรือของลูกค้า ผู้เยี่ยมชม แขก หรือผู้ใช้ปลายทางอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลอุปกรณ์และการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ เพื่อจัดทำสถิติการใช้งานโดยรวม วิเคราะห์ จัดหา ปรับแต่งได้ดีขึ้น และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการฯ ของเรา ปรับแต่งและให้การส่งเสริมการขายและการโฆษณาแก่คุณ ทั้งในและนอกบริการฯ ยกระดับการมีส่วนร่วมของคุณกับเรา และตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา และตามความยินยอมของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

ลูกค้าของเราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำงานร่วมกับ Teem หรือร่วมกับเครื่องมือของบุคคลภายนอกกับ Teem ลูกค้าของเราอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระ เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกได้

กรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield)

บริษัท Teem, LLC เข้าร่วมกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ (EU-US Privacy Shield Framework) และกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิสเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ (Swiss-US Privacy Shield Framework) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกาตามที่ระบุไว้ในใบรับรองของเรา Teem อยู่ภายใต้หลักการของกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการแจ้งเตือน ทางเลือก ความรับผิดชอบสำหรับการถ่ายโอนต่อ การรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดของวัตถุประสงค์ การเข้าถึง การขอรับความช่วยเหลือ การบังคับใช้ และความรับผิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการพึ่งพากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างนโยบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Teem นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการของกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เช่นนั้นแล้วกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และดูหน้าใบรับรองของเราโปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission: FTC) มีเขตอำนาจทางกฎหมายเหนือการปฏิบัติตามกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Teem หากมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของนโยบายนี้ โปรดส่งไปที่ privacyshield@teem.com

บุคคลภายนอกและการร้องขอตามกฎหมาย: เราใช้บุคคลภายนอกเพื่อช่วยเราในการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าองค์กรของเรา นอกจากนี้ Teem อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวภายในครอบครัว WeWork และต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการของกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงเมื่อมีการร้องขอตามกฎหมายและตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการและปกป้องการบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนมาให้เราอาจถูกเปิดเผยตามคำร้องขอทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการของรัฐบาลอื่น ๆ เช่น หมายศาล หมายจับ และคำสั่งต่าง ๆ

ทางเลือกของคุณ: ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนโดยอาศัยการใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรานั้น บุคคลทั้งหลายมีสิทธิที่จะยกเลิก (1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปยังบุคคลภายนอกบางราย และ (2) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวัตถุประสงค์ ซึ่งข้อมูลนั้นได้เก็บรวบรวมโดยดั้งเดิมหรือได้รับอนุญาตในภายหลังโดยบุคคลนั้น บุคคลยังมีสิทธิ์ภายใต้หลักการของกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ หากต้องการใช้ทางเลือกเหล่านี้ โปรดติดต่อ Teem ที่ privacyshield@teem.com

บุคคลสัญชาติยุโรปหรือสวิส หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลควรติดต่อเราที่ privacyshield@teem.com หากข้อสงสัยหรือข้อกังวลของคุณไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการนี้ได้ Teem มีความมุ่งมั่นเพิ่มเติมที่จะส่งต่อข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับการแก้ไขภายใต้กรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิสเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ ไปยังกลไกการระงับข้อพิพาทอิสระที่ดำเนินการโดย Council of Better Business Bureaus (BBB) หากคุณไม่ได้รับการตอบรับการร้องเรียนของคุณอย่างทันท่วงที หรือหากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการตอบสนองอย่างน่าพึงพอใจจาก Teem บุคคลสัญชาติยุโรปและสวิสอาจส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไปยังโครงการกรอบความตกลงเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปกับสวิสเซอร์แลนด์ของ BBB ที่ www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ ท้ายที่สุด ในฐานะที่เป็นทางเลือกสุดท้ายและในสถานการณ์ที่จำกัด บุคคลสัญชาติยุโรปและสวิสอาจขอการชดเชยจากคณะกรรมการการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield Panel) ซึ่งเป็นกลไกอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน