WeWork Space Services

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

WeWork Space Services hjelper små og mellomstore bedrifter finne riktig kontorlokaler og tilbyr kontortjenester for å møte deres behov. For å hjelpe bedrifter finne et lokale som passer dem og bygge ut kontoret deres, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for WeWork Space Services beskriver hvordan WeWork Space Services bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for WeWork Space Services. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for WeWork Space Services.

Klienter, besøkende, og andre sluttbrukere. Hvis du er en klient, besøkende eller annen sluttbruker, inkluderer personopplysningene vi bruker:

  • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

  • Betalingsopplysninger, der aktuelt, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg); og

  • Andre personopplysninger for å skreddersy vår markedsføring til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å hjelpe deg med å finne kontorlokaler; (ii) levering av tjenester som du forespør; og (iii) behandling av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene.

Alle. Enten du er en klient, besøkende, eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjement med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.