Wereldwijde Privacyverklaring WeWork

Ingangsdatum: 25 mei 2018

WeWork Companies Inc. en onze dochterondernemingen (gezamenlijk “WeWork,” “we/wij,” “ons,” “ons/onze,” of de “WeWork-familie”) geeft om uw privacy. Wij zetten ons in om uw vertrouwen te behouden door het beschermen van uw Persoonlijke informatie. Dit Privacybeleid (“Beleid”) beschrijft de manier waarop de WeWork-familie uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en bekendmaakt in verband met het gebruik van onze websites (“Websitediensten”), toepassingen (“apps”), of een andere dienst die verwijst of koppelt naar het beleid, evenals andere producten, programma's, cursussen en diensten offline (gezamenlijk onze “Diensten”).

Met behulp van onze diensten willen wij u helpen bij het opbouwen van uw leven - en niet alleen maar te overleven. Lees voordat u gebruik maakt van onze diensten alstublieft dit beleid helemaal door zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over uw relatie met ons.

1. INLEIDING

Persoonlijke informatie. “Persoonlijke informatie” betekent de gegevens die met u verband houden en die u — zelfstandig of in combinatie met andere informatie — kunnen identificeren als persoon. Persoonlijke informatie omvat geen gegevens die zijn samengevoegd of anoniem zijn gemaakt zodat u niet meer kunt worden geïdentificeerd en wij gebruiken alle mogelijke middelen die ons redelijkerwijs ter beschikking staan.

Onze diensten. Die diensten waarnaar dit beleid verwijst omvatten ook de diensten die de WeWork-familie levert. U kunt meer lezen over hoe persoonlijke informatie door elke dienst wordt gebruikt, door te klikken op de naam van het bedrijf van de WeWork-familie wiens onderstaande diensten, websites, of toepassingen u gebruikt.

Verwijzingen naar “u.”  In dit beleid betekent “u” iedereen die gebruikt maakt van onze diensten, websites of toepassingen.  Als u een werknemer of sollicitant bent, legt het Privacybeleid voor gegevens over mensen van WeWork uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken in het kader van onze arbeidsverhouding met u. Als u een werknemer of sollicitant bent die onze diensten gebruikt, legt dit beleid uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken in het kader van uw gebruik van onze diensten.

Gezaghebbende versie. Als de tekst van dit beleid in meerdere talen beschikbaar is, is de Engelse versie de gezaghebbende versie, behalve waar de toepasselijke wetgeving dit verbiedt.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

De persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken hangt af van uw relatie met ons en van de hieronder genoemde vereisten van de toepasselijke wetgeving.

We verzamelen informatie:

 • die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

 • die uw werkgever, makelaar, gastheer/-vrouw, ouder of voogd aan ons verstrekt;

 • over uw apparaten en hun locatie en uw gebruik van onze diensten, onder andere via cookies, pixels, webbakens, logs en andere internet-technologieën. Meer informatie over deze technologieën vindt u in ons Cookiebeleid;

 • die we via andere bronnen verkrijgen; *en *

 • Als u zich opgeeft voor bepaalde functies, verkrijgen we gegevens over geo-locatie, foto's en informatie over uw contacten.

Meer

INFORMATIE DIE OVER U WORDT VERZAMELD

WeWork en onze familie van bedrijven vragen verschillende soorten persoonlijke informatie van u, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en uw relatie met ons. We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen, afhankelijk van de diensten die u gebruikt:

 • Contactgegevens , met inbegrip van uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen;

 • Bevestigingsgegevens, waaronder een identiteitsbewijs met foto of een door de overheid afgeven identiteitsbewijs en geboortedatum;

 • Professionele gegevens, met inbegrip van de naam van uw bedrijf, functie, baan en andere informatie over uw beroep;

 • Betalingsgegevens, waaronder uw creditkaart- of pinpasgegevens, bankrekeninginformatie en betalings- of andere informatie die vereist is als u iets koopt;

 • Intellectuele eigendom , waaronder handelsmerken, logo's en andere intellectuele eigendom waarvan u de eigenaar bent;

 • Overige persoonsgegevens, met inbegrip van een schermnaam voor instant messenger en de sociale media, gebruikersnaam en wachtwoord, relatie met contacten voor een noodgeval, voertuiginformatie en andere gegevens zoals het doel van uw bezoek en gegevens of bestanden die u inbrengt, oplaadt of opslaat bij de diensten, zoals zoekopdrachten die u indient en documenten die u oplaadt naar de diensten. We verwerken ook persoonsgegevens die zijn opgenomen in inhoud en informatie die u toevoegt aan uw profiel bij een netwerk waar u lid van bent of een andere gemeenschap.

 • E-mailkalendergegevens. We integreren met uw bedrijfse-mailkalender (Gmail of Microsoft Outlook) en verzamelen gegevens betreffende de vergaderruimtes die u reserveert.

 • Kantoorvoorkeuren. U geeft uw kantoorvoorkeuren aan ons door zoals temperatuur, ventilatorstand, hoogte van bureaus en stoelen, plaats van het bureau, telefooncel, voorkeuren betreffende dranken en hapjes in verband met de diensten.

 • Communicatie. We verzamelen ook berichten, en slaan deze ook op, zoals e-mail, sms-berichten, Slack, verzoeken gedaan via Amazon Echo of een soortgelijke technologie, kalenderuitnodigingen, alle andere informatie die u aan ons wenst door te geven — met inbegrip van uw foto's, video's, blogaantekeningen, interesses, hobby's, keuzes betreffende levenswijze en groepen waarbij u bent aangesloten — en die u stuurt of ontvangt als u gebruik maakt van de diensten.

INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD UIT ANDERE BRONNEN BEHALVE UZELF

 • Sociale media. WeWork verzamelt persoonlijke informatie om u in staat te stellen online-bronnen voor sociale media te gebruiken, waaronder het gebruiken van ons Ledennetwerk (Member Network (MENA)). Als u uw account registreert of inlogt via een derde dienst voor sociale media, krijgen wij toegang tot bepaalde informatie over uw account bij een derde van die dienst, zoals uw naam en andere informatie op die account, volgens de machtiging in uw instellingen bij die dienst. U kunt de verbinding tussen onze diensten en uw account bij een derde op elk moment uitschakelen.

 • Informatie van derde bronnen. We verkrijgen persoonlijke informatie over u van uw bedrijf, organisatie, makelaar, ouder of voogd; of van uw gastheer/-vrouw als u bezoeker of te gast bent in één van onze ruimtes. We kunnen ook informatie over u ontvangen van publiekelijk en commercieel beschikbare bronnen en andere derden voor zover de wet dit toelaat. We combineren deze informatie met persoonlijke informatie of andere informatie die we van of over u ontvangen, indien nodig voor het leveren van de door u gevraagde diensten.

 • Google Analytics. We gebruiken een hulpmiddel genaamd “Google Analytics” voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze websitediensten (bijv. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers de websitediensten bezoeken, naar welke pagina's ze dan toe gaan en welke andere sites ze hebben gebruikt vóór ze naar de websitediensten gingen). Google Analytics verzamelt alleen het aan u toegewezen IP-adres op de dag dat u de websitediensten bezoekt, in plaats van uw naam of andere identificerende informatie. De informatie die wordt verzameld door het gebruik van Google Analytics wordt niet gecombineerd met uw persoonlijke informatie.

 • Informatie die wordt gebruikt voor op interesse gebaseerde reclame. Via de websitediensten staan we toe dat derde reclamepartners volgmiddelen plaatsen (bijv. cookies) voor het verzamelen van anonieme, niet-persoonlijke informatie betreffende uw activiteiten (bijv. uw IP-adres of bezochte pagina('s)). We geven deze door ons verzamelde informatie ook door aan derde reclamepartners. Deze reclamepartners gebruiken deze informatie (en soortgelijke informatie die verzameld wordt via andere websites) voor het in de toekomst aan u leveren van gerichte advertenties wanneer u niet aan WeWork gerelateerde websites binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt gewoonlijk aangeduid als “op interesse-gebaseerde reclame” of “online gedragsgerelateerde reclame.” Voor meer informatie over dit soort volgmiddelen verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 • Mobiele computerverwerkingen. We leveren websites en online bronnen die zo zijn opgezet dat ze compatibel zijn en gebruikt worden op mobiele apparaten voor computerverwerkingen. Voor mobiele versies van de diensten moet u inloggen met een account. In zo'n geval kan informatie over het gebruik van elke mobiele versie van de website worden geassocieerd met gebruikersaccounts. Bovendien stelt WeWork u in staat een toepassing, widget of ander hulpmiddel te downloaden dat kan worden gebruikt op mobiele of andere apparaten voor computerverwerkingen. Sommige van deze hulpmiddelen kunnen informatie opslaan op mobiele of andere apparaten. Deze hulpmiddelen verzenden persoonlijke informatie naar WeWork zodat u toegang hebt tot uw gebruikersaccounts en zodat WeWork het gebruik van deze hulpmiddelen kan volgen. Sommige van deze hulpmiddelen stellen u in staat verslagen en andere informatie te e-mailen vanuit het hulpmiddel.

ANONIEME EN SAMENGEVOEGDE INFORMATIE

We verzamelen en/of genereren ook geanonimiseerde en samengevoegde informatie van uw gebruik van de diensten. We gebruiken geanonimiseerde en samengevoegde informatie op verschillende manieren, onder andere voor het peilen van uw interesse in en uw gebruik van delen of functies van de diensten. Geanonimiseerde en samengevoegde informatie is niet persoonlijke informatie.

3. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

De manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken hangt af van uw relatie met ons. In het algemeen gebruiken we uw persoonlijke informatie:

 • om u te voorzien van onze diensten , ter nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens u of uw bedrijf ;

 • om contact met u op te nemen over onze diensten, aanbiedingen en prijsvragen. Wij gaan in het algemeen uit van onze legitieme belangen op onze diensten aan u te verkopen, "hetzij op onze eigen websites of op websites van derden", en voor het aanbieden van deze aanbiedingen of wedstrijden. We zorgen ervoor dat we uw persoonlijke informatie niet gebruiken op een manier die u niet verwacht door u zich te laten afmelden voor het ontvangen van al dergelijke berichten (tenzij deze alleen te maken hebben met het leveren van onze diensten aan u en als ze geen marketingelement bevatten) en, indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, sturen we dergelijke berichten niet zonder uw voorafgaande toestemming; en

 • voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We gebruiken persoonlijke informatie onder andere om te voldoen aan verplichtingen betreffende financiële rapportage, of een gerechtelijk bevel, bevelschrift of dagvaarding overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Via de onderstaande koppelingen kunt u meer lezen over hoe ieder lid van de WeWork-familie persoonlijke informatie gebruikt bij het leveren van zijn diensten. Denkt u eraan dat u in bepaalde omstandigheden — vooral wanneer we persoonlijke informatie gebruiken op basis van onze legitieme belangen of uw toestemming — en wanneer de toepasselijke wetgeving dit toelaat, het recht hebt bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Meer

WeWork, Spacemob, naked Hub en Powered by We

Producten

Creator Awards

Rise by We

Summer Camp

WeGrow

WeLive en Powered by WeLive

WeWork Labs

Aangesloten bedrijven

Conductor

Fieldlens

Flatiron School and Access Labs

Meetup

Welkio

4. DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij maken uw persoonlijke informatie in beperkte situaties bekend aan de WeWork-familie, onze gemeenschap, onze dienstverleners en adverteerders en andere eindgebruikers, teneinde onze diensten te verlenen en ter verbetering van de manieren waarop wij in onze gemeenschap aan het werk zijn. We doen dit voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Waar de geldende wetgeving dit vereist, geven we uw persoonlijke informatie alleen met uw toestemming door aan specifieke derden. Meer

 • Onder de bedrijven van de WeWork-familie. Onze diensten worden verleend door WeWork en diens bedrijvenfamilie afhankelijk van waar u bent gevestigd en de diensten die u gebruikt. De WeWork-familie gebruikt uw informatie overeenkomstig dit beleid.

 • Onze gemeenschap. Onze diensten omvatten online en offline lidgemeenschappen, -forums en -netwerken zodat u informatie kunt doorgeven en contacten kunt leggen met anderen. We maken dit mogelijk door het creëren van een profiel voor leden of door leden hun eigen profiel te laten creëren. Een dergelijk profiel bevat uw naam en de naam van uw bedrijf of een andere organisatie evenals andere door u verstrekte informatie. Naar gelang de diensten die u gebruikt kan dit profiel automatisch worden gecreëerd en het is toegankelijk voor andere leden van het forum of netwerk, waarvan een aantal alle leden van WeWork omvatten. U kunt uw profiel aanvullen met extra informatie over uzelf en uw bedrijf of organisatie en door het plaatsen van inhoud en commentaar. U kunt uw profiel toegankelijk maken voor een groter publiek (bijv. via sociale media). Let op dat we geen controle hebben over de acties van andere gebruikers van de diensten aan wie u informatie doorgeeft.

 • Dienstverleners. We vertrouwen op derde dienstverleners voor het namens ons uitvoeren van diverse diensten en we nemen maatregelen om te zorgen dat zij alleen in overeenstemming met onze instructies en namens ons handelen of anderszins persoonlijke informatie gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

 • Andere partijen wanneer wettelijk vereist en indien noodzakelijk voor het verlenen en beschermen van onze diensten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een andere partij:

  • om u de diensten te leveren die u of uw bedrijf of organisatie aanvraagt, of aan accountants of consulenten;
  1. om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of een verzoek om medewerking van een overheids- of wetshandhavingsinstelling;

  2. voor het opsporen, beperken en voorkomen van fraude of het verifiëren en afdwingen van naleving van het beleid dat van toepassing is op onze diensten; of

  3. ter bescherming van onze rechten, eigendommen en veiligheid of die van onze desbetreffende bedrijven van de WeWork-familie, zakelijke partners, leden of werknemers; en

  4. indien anderszins wettelijk vereist.

We geven persoonlijke informatie op deze manier door, hetzij om te voldoen aan voor ons geldende wettelijke verplichtingen, hetzij om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het beschermen van ons bedrijf, bijvoorbeeld tegen fraude en rechtsvorderingen.

 • Andere partijen in verband met een zakelijke transactie. In het geval dat wij een heel bedrijf of een deel van een bedrijf of diens activa kopen, verkopen, financieren, overdragen of verwerven, bijvoorbeeld in verband met een fusie, of in geval van reorganisatie of liquidatie bij een faillissement maken we uw informatie bekend of geven deze door.

 • Derde reclamepartners. We geven beperkte persoonlijke informatie door aan derden die diensten verlenen voor onze reclame online, zodat zij onze advertenties kunnen tonen aan mensen die ze het meest relevant vinden. We geven deze informatie door om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het effectief adverteren van onze producten. We zorgen ervoor dat we alleen beperkte persoonlijke informatie doorgeven voor dit doel en alleen aan betrouwbare partners die beperkt zijn in de manieren waarop zij uw persoonlijke informatie mogen gebruiken.

 • Andere derde partners, met uw toestemming. We kunnen uw toestemming vragen voor het doorgeven van persoonlijke informatie over u aan bepaalde derden zodat zij u kunnen voorzien van speciale aanbiedingen, promotiematerialen en andere materialen die u wellicht interessant vindt. Met uw toestemming kunnen we ook uw naam, beeltenis en andere persoonlijke kenmerken en privé-informatie gebruiken en publiceren voor reclame-, promotie- en andere commerciële en zakelijk doeleinden.

 • Onderzoek / Uitnodigingen voor enquêtes. Van tijd tot tijd geven we uw persoonlijke informatie aan onze dienstverleners voor het namens ons uitvoeren van onderzoek (online en offline) door middel van enquêtes. Deelname is vrijwillig en we gebruiken de informatie die we verzamelen voor onderzoeks- en rapportagedoeleinden en voor hulp bij het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten. We gebruiken de antwoorden van de enquêtes om de effectiviteit van onze diensten te bepalen met inbegrip van de kwaliteit van onze communicatie en onze reclame- en/of promotieactiviteiten. Als u deelneemt aan een enquête, worden uw antwoorden gebruikt samen met de antwoorden van andere deelnemers.

4.1 DERDEN DIE INHOUD OF FUNCTIONALITEIT LEVEREN OP ONZE DIENSTEN

We zijn partner met bepaalde derden voor het verzamelen, analyseren en gebruiken van een deel van de in dit beleid beschreven persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld:

 • Derden die eigenschappen en functionaliteit leveren op de diensten door middel van een invoegtoepassing (plug-in). Zelfs als u niet klikt of reageert op diensten voor sociaal netwerken of andere invoegtoepassingen, verzamelen zij informatie over u, zoals uw IP-adres en de pagina's die u bekijkt.

 • Reclameleveranciers assisteren ons en onze adverteerders bij het aanbieden van advertenties op onze diensten of elders, met inbegrip van advertenties die zijn gericht op uw gedrag online en analysebedrijven helpen ons bij het peilen en evalueren van het gebruik van onze diensten.

 • Andere leveranciers van inhoud bieden producten en diensten aan op onze diensten en beheren wedstrijden, prijsvragen of enquêtes op onze diensten.

Meer

 • Cookies en andere internet-technologieën. Deze derden verzamelen of ontvangen bepaalde informatie over uw gebruik van onze diensten, onder andere via het gebruik van cookies, webbakens en internet-technologieën. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 • Sommige van deze bedrijven nemen deel aan door de branche ontwikkelde programma's opgezet om de consument een keuze te bieden over het wel of niet ontvangen van gerichte reclame. Voor meer informatie kunt u de websites van de volgende organisaties bezoeken: Network Advertising Initiative [Inititatief netwerkreclame], de Digital Advertising Alliance [Alliantie voor digitale reclame], en de European Interactive Digital Advertising Alliance [Europese Alliantie voor interactieve digitale reclame] (EDAA). Canadese gebruikers kunnen ook de Digital Advertising Alliance of Canada [Digitale reclame-alliantie van Canada] bezoeken. Meer informatie in plaatselijke talen is beschikbaar op www.aboutads.info of www.youronlinechoices.eu.

 • Openbaar forum. Onze sites kunnen lidnetwerken, chatrooms, forums en/of andere groepen beschikbaar stellen aan de gebruikers. Denk eraan die iedereen kan lezen, verzamelen of gebruiken wat u plaatst op een netwerk of forum of zegt in een chatroom of groep en wij zijn niet verantwoordelijk voor onbevoegd gebruik door derden van informatie die u online vermeld.

 • Sociale media. Wij zijn actief op sociale media (zoals Twitter, Facebook, enz.) en geven informatie, beelden en video's door aan het publiek via onafhankelijke externe sites voor sociale media. Het verdient aanbeveling hun beleid te lezen. Denk eraan dat de sites voor sociale media openbaar zijn hetgeen betekent dat iedereen uw berichten kan zien en wat u daar op plaatst kan zelfs tevoorschijn komen bij de resultaten van een zoekprogramma.

  • Hoewel wij commentaar niet bewerken, kunnen we wel commentaar verwijderen van onze pagina op sociale media, bijvoorbeeld als dit niets te maken heeft met het bericht, een commercieel/-ele product of dienst aanbeveelt, obscene, dreigende of intimiderende taal bezigt, of als dit een persoonlijke aanval is of haat zaait gericht tegen een etnische, rassen-, leeftijds- of religieuze groep (of andere wettelijk beschermde groepen) of deze in een kwaad daglicht stelt, of als dit commentaar illegale activiteiten stimuleert of auteursrechtwetten schendt.

5. RECHTEN BETREFFENDE UW INFORMATIE: TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING

Wij hechten waarde aan de rechten op uw gegevens. Overeenkomstig de geldende wetgeving kunt u het recht hebben om (i) bevestiging te vragen of wij uw persoonlijke informatie opslaan, gebruiken of doorgeven; (ii) toegang te verkrijgen tot of een kopie van uw persoonlijke informatie; (iii) een elektronische kopie te ontvangen van persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, of ons te vragen deze informatie naar een ander bedrijf te sturen (het “recht op gegevensportabiliteit”); (iv) ons gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken of, zoals hierboven beschreven, bezwaar te maken tegen dit gebruik; (v) correctie te vragen van onjuiste, valse of onvolledige persoonlijke informatie; of (vi) verwijdering te verzoeken van persoonlijke informatie die WeWork van u in bezit heeft, behoudens bepaalde bij de wet vastgestelde uitzonderingen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de e-mail of het fysieke adres genoemd in het onderstaande hoofdstuk 12.5.

We nemen dergelijke verzoeken in behandeling in overeenstemming met de plaatselijke wetten. Ter bescherming van uw privacy neemt WeWork maatregelen om uw identiteit te verifiëren voordat er toegang wordt verleend, of veranderingen worden aangebracht in uw persoonlijke informatie.

6. AFMELDEN

U hebt het recht u af te melden voor bepaald(e) gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals uiteengezet in dit beleid, evenals in specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld in verband met directe marketing. Meer

6.1 ALGEMEEN

Wanneer u hebt toegestemd in het door WeWork gebruiken van “gevoelige” persoonlijke informatie (bijv., persoonlijke informatie met betrekking tot uw gezondheid, godsdienstige overtuiging of wereldbeschouwing, of biometrische informatie die wordt gebruikt om u speciaal te identificeren) (“Gevoelige persoonlijke informatie”), kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Voorafgaand aan het aan derden bekendmaken van gevoelige persoonlijke informatie of het verwerken van gevoelige gegevens voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel of het doel waarvoor de betrokkene vervolgens zijn/haar machtiging heeft gegeven, streeft WeWork ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen (aanmelden). Wanneer uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie wettelijk of contractueel is vereist, voldoet WeWork aan de wet of de overeenkomst.

6.2 E-MAIL- EN TELEFONISCHE BERICHTEN

 • Afmelden voor marketingberichten. In onze e-mailberichten betreffende marketing bieden wij een mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven. Let op dat wij doorgaan met het sturen van e-mails betreffende transacties in verband met door u aangevraagde producten of diensten na uitschrijving. Het kan ook zijn dat wij u bepaalde berichten moeten sturen aangaande het beheer en de administratie van de diensten en u kunt zich daarvoor niet afmelden, bijv. berichten over herzieningen van onze gebruiksvoorwaarden of dit beleid. Als u wilt dat wij geen contact meer met u opnemen, moet u uw relatie met WeWork beëindigen en kunt u niet langer gebruik maken van onze diensten.

 • Samenwerking. We verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun directe-marketingdoeleinden. We kunnen samenwerken met andere organisaties voor het organiseren van evenementen of programma's. De persoonlijke informatie en andere informatie die u verstrekt bij het opgeven voor of deelnemen aan een dergelijk evenement of programma staat ter beschikking van die organisatie en na afloop van het evenement ontvangt u wellicht e-mails of andere berichten van hen. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van die organisatie voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor diens berichten.

 • Sms-berichten. We kunnen u sms-berichten sturen met betrekking tot onze diensten of transacties. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten door STOP te antwoorden.

6.3 VOLDOEN AAN DE DIGITALE-RECLAMEALLIANTIE

Als WeWork zich gaat bezighouden met op interesse gebaseerde reclame, streeft zij ernaar te voldoen aan het bedrijfstakoverkoepelende zelfregulerende programma voor online gedragsgerelateerde reclame beheerd door de Digital Advertising Alliance (DAA) (http://aboutads.info), waar van toepassing. Als onderdeel van deze dienst kunnen de online-advertenties van WeWork af en toe worden geleverd met pictogrammen die mensen inzicht geven in hoe hun gegevens worden gebruikt en die de mogelijkheid bieden dat gebruik te beperken. Om u af te melden van op internet-gebaseerde advertenties van alle bedrijven die deelnemen aan de Digital Advertising Alliance ("DAA"), gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

7. TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Bezoekers van onze diensten in de EU: u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u vindt dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie de geldende wetten overtreedt.

8. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Het hoofdkantoor van WeWork bevindt zich in de Verenigde Staten. Uw informatie wordt waarschijnlijk verzameld in uw land en vervolgens overgebracht of opgeslagen in een ander land, waaronder landen waar privacybescherming wellicht minder strikt is dan in uw rechtsgebied. In overeenstemming met de geldende wetgeving nemen we maatregelen, zoals standaard gegevensbeschermingsbepalingen, om te zorgen dat alle overgebrachte persoonlijke informatie voortdurend beschermd en beveiligd is. Meer informatie over deze maatregelen is te verkrijgen door contact met ons op te nemen via de in het onderstaande hoofdstuk 12.5 genoemde contactinformatie.

9. BEWARING

WeWork bewaart uw persoonlijke informatie zolang u een relatie met ons hebt en gedurende een periode na de beëindiging van uw relatie met ons. Meer

Bij het bepalen van de lengte van deze bewaarperiode, houden we rekening met de tijd die persoonlijke informatie:

 • moet doorgaan met het ontwikkelen, toespitsen, bijwerken en verbeteren van onze diensten;

 • bedrijfsdocumentatie moet bijhouden voor analyse- en /of auditdoeleinden;

 • moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor documentbewaring;

 • een bestaande of potentiële rechtsvordering moet onderbouwen of instellen; of

 • moet reageren op klachten betreffende de diensten.

10. INFORMATIEBEVEILIGING

Wij vinden de veiligheid van alle aan WeWork verstrekte persoonlijke informatie belangrijk. WeWork streeft naar het nemen van redelijke, passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke informatie, bijvoorbeeld tegen onbevoegde of onwettige verwerking and onopzettelijk(e) verlies, vernietiging of beschadiging. Helaas is gegevensoverdracht via het internet of gegevensopslag nooit 100 procent beveiligd. Al gevolg hiervan en hoewel WeWork zich inspant om persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we niet zorgen of garanderen dat de informatie die u doorstuurt aan WeWork volledig beveiligd is en u doet dit op eigen risico. Daarom vragen we u om samen voor deze beveiliging te zorgen door uw eigen beveiligingscontrole te implementeren, zoals een sterk wachtwoord, uw referenties of naamkaartje niet aan anderen doorgeven, uitloggen als u weggaat van uw bureau en andere goede beveiligingspraktijken.

11. GEAUTOMATISEERDE VERWERKING

Op dit moment gebruiken we uw persoonlijke informatie niet zodanig dat er geautomatiseerde beslissingen over u worden genomen zonder menselijke interventie. Meer

In de toekomst gebruiken we misschien geautomatiseerde verwerking voor het bepalen of u in aanmerking komt voor nieuwe diensten, een andere ruimte of andere bedrijfsmogelijkheden. In dergelijke gevallen, indien van toepassing en voor zover wettelijk vereist, zetten we ons in voor het implementeren van passende garanties, zoals bijvoorbeeld een gelegenheid om menselijke interventie te verzoeken, uw mening bekend te maken, bezwaar te maken tegen een genomen beslissing en te verzoeken dat we het gebruik van uw persoonlijke informatie beperken voor de doeleinden van deze geautomatiseerde beslissingen.

12. ANDERE RECHTEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE

12.1 CCTV [(Closed-circuit television (gesloten televisiecircuit)]

In de gebouwen van WeWork is CCTV geïnstalleerd om te voldoen aan onze legitieme bedrijfsbelangen voor het beschermen van de veiligheid van de medewerkers, leden en gasten van WeWork en hun eigendommen, en ook ter verbetering van onze producten en diensten en om te analyseren hoe gebruikers door onze ruimtes bewegen en hoe ze deze gebruiken. Deze opnamen zijn toegankelijk voor WeWork en leden die hiervan op de hoogte moeten zijn. Deze opnamen kunnen worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de geldende wetten, indien vereist. De opnamen worden gedurende een beperkte tijd bewaard, maar kunnen langer worden bewaard voor het onderzoek naar een voorval of als de bevoegde autoriteiten ons vragen deze te bewaren.

12.2 INFORMATIE VERZAMELEN VAN KINDEREN

In het algemeen zijn onze diensten niet gericht op kinderen onder de 16 en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de 16. Personen van ouder dan 16 maar onder de 18 moeten hun ouders toestemming vragen voordat zij de diensten gebruiken of informatie over zichzelf via het internet naar iemand toesturen. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming, dient hij of zij contact met ons op te nemen volgens de beschrijving in het onderstaande hoofdstuk 12.6. Als wij te weten komen dat een kind onder de 16 ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen wij deze informatie uit onze bestanden.

Als u uw kind opgeeft bij WeGrow of Rise by We, verwerken we hun informatie alleen met toestemming van de ouders.

12.3 KOPPELINGEN

We tonen advertenties en andere inhoud van derden of partners die doorkoppelen naar websites van derden waarvan wij niet de eigenaar zijn en die wij niet beheren. We bieden koppelingen naar deze sites van derden voor uw gemak. Zij zijn niet bedoeld als onderschrijving van of doorverwijzing naar de gekoppelde diensten. De gekoppelde diensten zijn onderworpen aan hun aparte, zelfstandige privacyverklaringen, mededelingen en voorwaarden. Wij hebben geen controle over en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacypraktijken en inhoud van derden. Leest u alstublieft hun privacybeleid voor informatie over hun manier van verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie voordat u enige persoonlijke informatie indient. Het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke informatie is onderworpen aan het privacybeleid van de derde en niet aan ons beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid betreffende gegevensverzameling, privacy en het doorgeven van informatie en procedures of inhoud van dergelijke websites van derden.

12.4 TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN VAN DIT BELEID

Alle via deze diensten verzamelde informatie valt onder het beleid dat van kracht is tijdens het verzamelen van dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid op elk moment en naar eigen goeddunken te veranderen, wijzigen, of gedeelten toe te voegen of te verwijderen. Meer

Als we essentiële veranderingen aanbrengen in dit beleid, stellen wij u van deze veranderingen op de hoogte door ze op de diensten te plaatsen of door u een e-mail of andere mededeling te sturen, zoals wettelijk vereist en we werken de onderstaande “Ingangsdatum” bij om aan te geven wanneer deze veranderingen van kracht worden.

Het verdient aanbeveling dit beleid van tijd tot tijd door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we uw informatie gebruiken en beschermen en om op de hoogte te zijn van alle veranderingen in het beleid. Uw blijvende relatie met ons na het plaatsen van of de berichtgeving over een gewijzigd beleid betekent uw toestemming om u te houden aan dergelijke wijzigingen. Alle wijzigingen aan dit beleid treden onmiddellijk nadat zij zijn geplaatst of anderszins door WeWork zijn bekendgemaakt in werking.

12.5 VRAGEN OF OPMERKINGEN

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, neem dan contact met ons op via:

Privacy

WeWork Companies Inc.,

115 West 18th Street,

New York, New York 10011

Email: privacy@wework.com

WeWork gaat in op uw bezorgdheid en probeert om privacykwesties tijdig op te lossen.

Gevoelige informatie. Aangezien e-mailberichten niet altijd beveiligd zijn, is het beter om niet uw creditkaart- of andere gevoelige persoonlijke informatie op te nemen (zoals bijvoorbeeld ras of etnische afkomst, religie, gezondheid en dergelijk) in uw e-mails aan ons.

Ingangsdatum: 25 mei 2018

13. Informatie voor een specifieke locatie

Privacyrechten in Californië

Als u in Californië woont, kunt u zich afmelden voor het doorgeven van uw persoonlijke informatie aan derden voor de directe-marketingdoeleinden van deze derden door een e-mail te sturen naar privacy@wework.com.

Sommige webbrowsers kunnen signalen voor “niet volgen” verzenden naar de websites en andere online diensten waarmee de gebruiker communiceert. Er is geen branche-norm die bepaalt wat websites eventueel moeten doen als zij deze signalen ontvangen. Op dit moment ondernemen wij geen stappen als reactie op deze signalen. Indien en wanneer er een norm wordt vastgesteld en geaccepteerd, kunnen we ons beleid ten aanzien van deze signalen herzien.

Inwoners van Californië die staan geregistreerd als lid of gebruiker van de diensten en die jonger dan 18 jaar zijn, kunnen volgens de wet in Californië de verwijdering van inhoud en informatie die zij zelf op de dienst plaatsen verzoeken en bewerkstelligen. U kunt een dergelijke verwijdering aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@wework.com. Geef in uw verzoek een beschrijving van het materiaal dat u wilt laten verwijderen en voldoende informatie zodat wij het materiaal kunnen opzoeken, inclusief uw naam, e-mailadres, geboortejaar, postadres (vermeld ook de plaats, staat en postcode) en als onderwerp “Verzoek om verwijdering Californië.” Let op dat uw verzoek niet garandeert dat volledige of uitgebreide verwijdering van het materiaal plaatsvindt. Bijvoorbeeld, materiaal dat u hebt geplaatst kan opnieuw worden gepubliceerd of geplaatst door een andere gebruiker of door derden.

China

WeWork verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 in China.

Singapore

Door het bij ons indienen van uw persoonsgegevens, geeft u ons toestemming voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming via DPO.Singapore@wework.com.

Zuid- Korea

We verwerken persoonlijke informatie alleen binnen het kader van de aangegeven periode gedurende welke zulke persoonlijke informatie wordt bewaard en gebruikt in Zuid-Korea. Zodra het doel van het bewaren van persoonlijke informatie is bereikt, of de periode voor het bewaren van deze persoonlijke informatie is verlopen, wordt deze persoonlijke informatie vernietigd.

Lidmaatschapsinformatie. Eén jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, hoewel deze periode echter kan worden verlengd als wij u berichten over het doel van de verlenging, de duur van de verlenging en de aard van de persoonlijke informatie die moet worden bewaard tijdens die periode en wanneer u instemt met deze verlenging.

Documentatie over het annuleren van een overeenkomst of abonnement. Vijf jaar vanaf de beëindiging van het lidmaatschap.

Documentatie over betalingen en het leveren van goederen. Vijf jaar vanaf de beëindiging van het lidmaatschap.

Documentatie over klachten van klanten of het beslechten van een geschil. Drie jaar vanaf de beëindiging van het lidmaatschap.

Als er geen persoonlijke informatie meer nodig is door het verstrijken van de bewaarperiode voor persoonlijke informatie of het doel waarvoor de persoonlijke informatie was verkregen is bereikt, vernietigen wij onmiddellijk de persoonlijke informatie. Als de toepasselijke wetten vereisen dat wij doorgaan met het opslaan van deze persoonlijke informatie, brengen we deze informatie over naar een apart(e) gegevensbestand of locatie in een aparte opslagruimte.

Opzetten van een vernietigingsplan → keuze en bevestiging van persoonlijke informatie (persoonlijke-informatiebestanden) die moeten worden vernietigd → goedkeuring van de beschermingsmanager persoonlijke informatie → vernietiging.

We vernietigen elektronische bestanden die persoonlijke informatie bevatten door het permanent verwijderen van bestanden zodanig dat deze niet kunnen worden hersteld. We vernietigen bestanden in andere media, waaronder papieren documenten, door ze te versnipperen.