WeGrow


Ingangsdatum: 25 mei 2018

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Tenzij anderzijds gedefinieerd in dit document, hebben termen de betekenis zoals deze toegewezen hebben gekregen in het Wereldwijde privacybeleid, inclusief de categorieën voor de gebruikte Persoonsgegevens.

Gegevens die wij verzamelen.

In aanvulling op de persoonsgegevens zoals beschreven in het Wereldwijde privacybeleid, verzamelt WeGrow de volgende gegevens:

  • familiecontactgegevens, inclusief de gegevens van uw kinderen die u aanlevert als u een aanvraag indient, inclusief na(a)m(en), postadres, telefoonnummer(s) en overige gegevens die ons de mogelijkheid geven om contact met ze op te nemen;

  • studentgegevens, inclusief de leeftijd, de klas, het geslacht, de etniciteit, de geboorteplaats, de geboortedatum, de gesproken talen, het burgerservicenummer, de immigratiestatus, gegevens van de broers of zussen en de studiegegevens van de student. Waar toegestaan volgens de wet of met uw expliciete toestemming, kunt u gezondheidsinformatie aanleveren over de fysieke en mentale gezondheid en beperkingen of andere medische informatie van de student; en

  • overige aanvraaggegevens, persoonsgegevens en registratiegegevens, inclusief referenties, schooltranscripties en voorbeelden van schoolwerk of andere gegevens ter ondersteuning van de aanvraag van de student, zoals of de ouder of voogd een aanvraag indient voor financiële hulpverlening.

Gebruik van gegevens.

Omdat het indienen van uw inschrijvingsaanvraag de eerste stap is binnen onze relatie, gebruiken we de verzamelde gegevens alleen om:

  • u toegang te geven tot de inschrijvingsaanvraagpagina en gerelateerde Diensten, om u de mogelijkheid te geven om een aanvraag in te dienen;

  • uw inschrijvingsaanvraag te beheren en de educatieve ervaring van uw kind op maat te maken op het moment dat uw kind wordt geaccepteerd;

  • met u te communiceren over uw aanvraag en kind, en u materialen of informatie te sturen die u heeft aangevraagd, voor onze legitieme belangen om onze aanvragers op de hoogte te houden van hun aanvragen; en

Wij geven persoonsgegevens vrij aan:

  • bedrijven en organisaties die via gemeenschappelijk eigendom aan WeGrow zijn gekoppeld, en aan onze bredere gemeenschap leden, forums en netwerken die assisteren bij de hierboven genoemde doeleinden en om u de mogelijkheid te geven om in contact te komen met anderen; of

  • derde partijen met uw toestemming.