Teems databeskyttelsespolitik

Ikrafttrædelsesdato: 12. juli 2019

Teem leverer en platform til planlægning af brug af lokaler, administration af besøgende og arbejdspladsanalyse til sine erhvervskunder. For at levere disse funktioner, indsamler og bruger vi personoplysninger. Teems databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Teem bruger visse kategorier af personoplysninger, og tilvejebringer andre specifikke oplysninger vedrørende Teem. Du bedes se The We Companys globale databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger, herunder definitioner af betegnelser, der ikke defineres heri.

Sådan bruger vi dine personoplysninger

Dette afsnit supplerer vores globale databeskyttelsespolitik for at tilvejebringe flere oplysninger om nogle af de måder, hvorpå vi bruger dine oplysninger, der er specifikke for Teem.

Erhvervsmedlemmer og -kunder.  Hvis du er et erhvervsmedlem eller en erhvervskunde, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Betalingsoplysninger, hvis relevant, for at behandle en finansiel transaktion, som du har anmodet om, herunder dit køb af tjenesterne (generelt set, for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig),

 • Enheds- og brugsoplysninger for at levere tjenesterne og et sikkert miljø, behandle oplysninger eller filer, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, bedre tilpasse og levere tjenesterne, og hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Klik her for at få flere oplysninger om valg til at fravælge brugen af mobilplaceringsanalyse (Mobile Location Analytics) til at registrere din mobilenheds WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse, og

 • Andre personoplysninger for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) give dig mulighed for at reservere konferencelokaler, (ii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iii) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Erhvervsmedlemmers og -kunders medarbejdere.  Hvis du er et erhvervsmedlems eller en erhvervskundes medarbejder, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Kontaktoplysninger og faglige oplysninger, så vi kan identificere dig og kontakte dig, herunder for at svare på forespørgsler eller fejlfindingsanmodninger og for at levere underretninger og andre driftsmeddelelser,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • Enheds- og brugsoplysninger for at levere tjenesterne og et sikkert miljø, behandle oplysninger eller filer, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, bedre tilpasse og levere tjenesterne, og hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Klik her for at få flere oplysninger om valg til at fravælge brugen af mobilplaceringsanalyse (Mobile Location Analytics) til at registrere din mobilenheds WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse, og

 • E-mailkalenderoplysninger, ved at integrere med din virksomheds-e-mailkalender, så du kan reservere konferencelokaler og modtage mødemeddelelser. Vi analyserer også oplysninger vedrørende konferencelokaler, som du reserverer, for at hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester (f.eks., ved at tilbyde ekstra konferencelokaler, omfordele konferencelokaler til skriveborde, og identificere, hvilke konferencelokaler, der foretrækkes) og sikre, at vi kan levere de mest effektive tjenester muligt, og

 • Andre personoplysninger for at tilpasse vores markedsføring til dig og levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) give dig mulighed for at reservere konferencelokaler, (ii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iii) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Besøgende, gæster og andre slutbrugere.  Hvis du er en besøgende eller gæst, som besøger en facilitet, der har integreret Teem, omfatter de personoplysninger, som vi bruger:

 • Dit navn og din e-mailadresse, uanset om tilvejebragt af dig eller din vært, for at identificere dig og forsyne dig med en digital eller fysisk adgangsbadge. Vi kan også indsamle dine kontaktoplysninger og faglige oplysninger til disse formål og for at levere tjenesterne,

 • Kontaktoplysninger og verifikationsoplysninger for at beskytte mod svig, misbrug eller skade, bekræfte din identitet og formålet med dit besøg, og på anden vis tilvejebringe et sikkert miljø (generelt set, for at opfylde vores juridiske forpligtelser eller vores legitime interesser),

 • ]Enheds- og brugsoplysninger for at levere tjenesterne og et sikkert miljø, behandle oplysninger eller filer, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, bedre tilpasse og levere tjenesterne, og hjælpe os med at forbedre vores produkter og tjenester. Klik her for at få flere oplysninger om valg til at fravælge brugen af mobilplaceringsanalyse (Mobile Location Analytics) til at registrere din mobilenheds WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse, og

 • Andre personoplysninger for at levere tjenesterne til dig, herunder, men ikke begrænset til at (i) give dig mulighed for at modtage mødemeddelelser, (ii) levere tjenester, som du anmoder om gennem vores reservations- og indlogningsværktøjer, og (iii) behandle oplysningerne eller filerne, som du indtaster, uploader eller opbevarer på tjenesterne, såsom for at efterkomme søgeforespørgsler, som du indsender eller behandle dokumenter, som du uploader til tjenesterne.

Alle. Uanset om du er medlem, kunde, et medlems eller en kundes medarbejder, besøgende, gæst eller anden slutbruger, bruger vi også dine enheds- og brugsoplysninger og andre personoplysninger til at udarbejde aggregerede brugsstatistikker, analysere, levere, bedre tilpasse og forbedre vores produkter og tjenester, tilpasse og levere kampagner og annoncering til dig, både på og uden for tjenesterne, på anden måde forøge din interaktion med os, og som ellers beskrevet i vores globale persondatabeskyttelsespolitik.

For flere oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger til at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser, til at opfylde vores juridiske forpligtelser, i overensstemmelse med vores legitime interesser, og, hvis relevant, med dit samtykke, bedes du se vores globale databeskyttelsespolitik.

Vores kunder kan indsamle og behandle personoplysninger ved at integrere med Teem eller ved at integrere tredjepartsværktøjer med Teem. Vores kunder er underlagt deres egne separate og uafhængige databeskyttelsespolitikker. Vi kan ikke kontrollere eller holdes ansvarlige for deres databeskyttelsespraksisser.

Privacy Shield

Teem, LLC deltager i EU-USA Privacy Shield-rammeværket og Schweiz-USA Privacy Shield-rammeværket, som angivet af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamlingen, brugen og opbevaringen af personoplysninger, der overføres fra EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz til USA, som angivet i vores certificering. Teem er underlagt Privacy Shield-databeskyttelsesprincipperne om underretning, valg, ansvarlighed for videreoverførsel, sikkerhed, dataintegritet og formålsbegrænsning, adgang, klageadgang, håndhævelse og erstatningsansvar for så vidt angår personoplysninger, der modtages på grundlag af dette Privacy Shield-rammeværk. Hvis der opstår eventuel uoverensstemmelse mellem politikkerne i Teems databeskyttelsespolitik eller eventuel anden gældende databeskyttelsespolitik og Privacy Shield-databeskyttelsesprincipperne, skal Privacy Shield-databeskyttelsesprincipperne have forrang med hensyn til personoplysninger, der er omfattet af vores Privacy Shield-certificering. For at få mere at vide om Privacy Shield-programmet, og for at se vores certificeringsside, bedes du besøge https://www.privacyshield.gov. Federal Trade Commission (FTC) har jurisdiktion over Teems overholdelse af Privacy Shield. Eventuelle spørgsmål, bekymringer eller kommentarer vedrørende Privacy Shield-afsnittet i denne politik kan også rettes til privacyshield@teem.com.

Tredjeparter og juridiske anmodninger: Vi bruger tredjeparter til at hjælpe os med at levere tjenester til vores erhvervskunder. Derudover kan Teem videregive personoplysninger med forbehold af sin Privacy Shield-certificering inden for WeWork-koncernen og til andre tredjeparter på en måde, der er i overensstemmelse med Privacy Shield-principperne, herunder når det kræves ved lov og som nødvendigt for at levere og beskytte vores tjenester. Personoplysninger, der overføres til os, kan være underlagt videregivelse i medfør af juridiske anmodninger og anden retslig og statslig proces, såsom stævninger, arrestordrer og påbud.

Dine valg: Med hensyn til personoplysninger, der overføres på grundlag af vores Privacy Shield-certificering, har enkeltpersoner ret til at fravælge (i) videregivelse af deres personoplysninger til visse tredjeparter, og (ii) brug af deres personoplysninger til eventuelt formål, der er væsentligt anderledes end det eller de formål, til hvilke(t) de oprindeligt blev indsamlet eller efterfølgende godkendt af enkeltpersonen. I henhold til Privacy Shield-principperne, kan enkeltpersoner også have rettigheder til at få indsigt i deres personoplysninger, med forbehold af visse undtagelser. For at udøve disse valg, bedes du kontakte Teem på privacyshield@teem.com.

Enkeltpersoner i EU og Schweiz med spørgsmål eller bekymringer vedrørende brugen af deres personoplysninger, skal kontakte os på: privacyshield@teem.com. Hvis dit spørgsmål eller din bekymring ikke kan besvares eller løses på tilfredsstillende vis gennem denne proces, har Teem yderligere forpligtet sig til at henvise uløste databeskyttelsesklager i henhold til EU-USA Privacy Shield og Schweiz-USA Privacy Shield til en uafhængig tvistbilæggelsesmekanisme, der drives af Council of Better Business Bureau. Hvis du ikke modtager rettidig anerkendelse af din klage, eller hvis din klage ikke behandles på tilfredsstillende vis af Teem, kan enkeltpersoner i EU og Schweiz indgive en klage med hensyn til personoplysninger, der er omfattet af vores Privacy Shield-certificering, til BBB EU og det schweiziske Privacy Shield-program på: www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/. Endelig, kan enkeltpersoner i EU og Schweiz som sidste udvej og i begrænsede situationer søge erstatning fra Privacy Shield-panelet, en bindende voldgiftsmekanisme.