Dasar Privasi Anugerah Pencipta

Tarikh Penguatkuasaan: 12 Julai, 2019

Anugerah Pencipta ialah pertandingan global di mana The We Company mengiktiraf dan menganugerahkan inovator utama. Untuk mentadbir proses penyerahan dan pemilihan, serta menjadi hos kepada acara dan seminar yang berkaitan, The We Company mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi. Dasar Privasi Anugerah Pencipta ini menerangkan bagaimana The We Company menggunakan kategori Maklumat Peribadi tertentu berkaitan dengan Anugerah Pencipta dan menyediakan maklumat lain khusus kepada Anugerah Pencipta. Sila lihat Dasar Privasi Global The We Company untuk mendapatkan maklumat tambahan, termasuk definisi istilah huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini.

Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Seksyen ini merupakan tambahan kepada Dasar Privasi Global kami untuk memberikan maklumat lanjut tentang beberapa cara kami menggunakan maklumat anda yang khusus kepada Anugerah Pencipta.

Pemohon dan Peserta Anugerah Pencipta.  Jika anda merupakan seorang pemohon atau peserta Anugerah Pencipta, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian barangan atau Perkhidmatan oleh anda, atau jika anda memenangi anugerah, untuk mengagihkan hadiah Anugerah Pencipta kepada anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi Lain untuk menyesuaikan pemasaran kami kepada anda dan menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) melengkapkan permohonan anda dan menyediakan undian anda untuk peserta Anugerah Pencipta; (ii) menyambungkan anda dengan komuniti, saluran media sosial, aplikasi, dan laman web; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda kemukakan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan.

Para Hadirin dan Pengguna Akhir Lain. Sekiranya anda seorang peserta atau pengguna akhir lain, Maklumat Peribadi yang kami gunakan termasuk:

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Profesional  agar kami boleh mengenal pasti anda dan menghubungi anda; termasuk untuk memberi maklum balas kepada pertanyaan atau permintaan untuk menyelesaikan masalah serta menghantar pemberitahuan dan komunikasi operasi lain, dan menyediakan anda dengan lencana akses digital atau fizikal;

  • Maklumat Hubungan dan Maklumat Pengesahan untuk melindungi daripada penipuan, penyalahgunaan, atau kemudaratan, mengesahkan identiti anda, dan menyediakan Persekitaran yang Selamat (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami);

  • Maklumat Pembayaran, di mana sesuai, untuk memproses transaksi kewangan yang anda minta, termasuk pembelian tiket, barangan lain atau Perkhidmatan oleh anda (secara amnya, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk memenuhi kepentingan sah kami); dan

  • Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan Perkhidmatan kepada anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) menyelesaikan permohonan anda dan menyediakan pengundian anda untuk peserta Anugerah Pencipta; (ii) menyambungkan anda dengan komuniti, saluran media sosial, aplikasi, dan laman web; dan (iii) memproses data atau fail yang anda masukkan, memuat naik, atau menyimpan dengan Perkhidmatan, seperti untuk memenuhi pertanyaan carian yang anda serahkan atau memproses dokumen yang anda muat naik ke Perkhidmatan. Maklumat Peribadi ini mungkin berbeza bergantung pada tempoh lawatan anda atau Perkhidmatan yang anda akses.

Semua Pengguna. Sama ada anda seorang peserta Anugerah Pencipta, pemohon, hadirin atau pengguna akhir lain, kami juga menggunakan Maklumat Peranti dan Penggunaan anda dan Maklumat Peribadi Lain untuk menyediakan statistik kegunaan teragregat, menganalisis, menyediakan, menyesuaikan dengan lebih baik, dan meningkatkan produk dan Perkhidmatan kami, memperibadikan dan menyedia anda dengan promosi dan pengiklanan, baik untuk dan di luar Perkhidmatan, jika tidak, meningkatkan penglibatan anda dengan kami, dan jika tidak seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Global kami.

Sila lihat Dasar Privasi Global kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, selaras dengan kepentingan sah kami, dan, jika berkenaan, dengan persetujuan anda.

Entiti Penaja

Untuk tujuan Dasar Privasi Anugerah Pencipta ini, "The We Company" merujuk kepada syarikat Kumpulan WeWork, termasuk entiti Penaja yang berkaitan. Bergantung pada negara asal anda, Penaja anda ialah:

Amerika Syarikat atau Kanada: We Work Management LLC, 115 West 18th Street, 4th Floor, New York, NY 10011;

Negara Jerman: WeWork Germany GmbH, Kemperplatz 1, BerlinMitte, Germany D – 10785;

Israel: WeWork Israel Limited, 7 Dubnov, Tel Aviv, Israel 6473207;

United Kingdom: WeWork UK Limited, c/o Legalinx Ltd, 1 Fetter Lane, London, EC4A 1BR United Kingdom;

Brazil: WeWork Serviços de Escritório Ltda, Avenid Paulista, 1374, 11th floor, Sao Paulo 01310-100, Brazil.

Korea: WeWork Korea Yuhan Hoesa, Yeoksam-dong, 4th Floor, 11 Gangnam-gu, Seoul; or

China Red Snapper Co-Work Space Management (Shanghai) Co., Ltd.