WeWork, Spacemob, naked Hub i Powered by We


Data wejścia w życie: 25 maja 2018 r.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy mają znaczenia przypisane im w Globalnej polityce prywatności WeWork – w tym kategorie wykorzystywanych danych osobowych.

Członkowie korporacyjni. Jeśli są Państwo członkami korporacyjnymi, po rejestracji Państwa firmw usługach WeWork, spacemob, naked Hub i Powered by We będą używać następujących rodzajów danych osobowych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na świadczeniu naszych usług, zapobieganiu oszustwom, ochronie naszych członków przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, ochronie naszych praw do własności, polepszaniu naszych usług oraz prowadzeniu dokładnej i aktualnej dokumentacji:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu identyfikacji i kontaktu z Państwem, reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa lub Wasze firmy lub organizacje oraz w celu dostarczania powiadomień, pakietów i innych komunikatów operacyjnych;

 • Dane weryfikacyjne – używane w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami i szkodami, , przestrzegania obowiązujących przepisów oraz weryfikowania Państwa tożsamości;

 • Dane płatnicze – używane w stosownych przypadkach do przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług;

 • Inne dane osobowe – używane w celu doskonalenia naszych produktów i usług, lepszego świadczenia i dopasowywania usług do Państwa potrzeb;

 • Dane kontaktowe i zawodowe pracowników – używane w celu świadczenia przez nas usług i zapewniania bezpiecznego środowiska (termin „bezpieczne środowisko” używany w niniejszej Polityce oznacza zarówno otoczenie fizyczne, jak i online).

Pracownicy będący członkami korporacyjnymi. Używamy Państwa danych osobowych, aby realizować opisane poniżej zadania w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, polegającego na świadczeniu naszych usług, zapobieganiu oszustwom, ochronie naszych członków przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, ochronie naszych praw do własności, polepszaniu naszych usług oraz prowadzeniu dokładnej i aktualnej dokumentacji:

 • Dane kontaktowe i zawodowe – używane w celu umożliwiania Państwu korzystania z naszych usług, dostarczania identyfikatorów zapewniających dostęp, odpowiadania na Państwa zapytania, dostarczania powiadomień, pakietów i innych komunikatów operacyjnych, rozwiązywania problemów oraz przekazywania informacji o WeWork zgodnie z wytycznymi Globalnej polityki prywatności;

 • Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane weryfikacyjne w celu potwierdzania Państwa tożsamości podczas rejestracji; pomaga nam to zapobiegać oszustwom, chronić naszych członków przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, , przestrzegać obowiązujących przepisów i zapewniać bezpieczne środowisko.

 • Gromadzimy i wykorzystujemy dane płatnicze, takie jak numery i daty ważności Państwa kart kredytowych (w stosownych przypadkach) do przetwarzania Państwa transakcji finansowych.

 • Używamy innych danych osobowych w celu świadczenia Państwu usług, takich jak m.in. (i) zapewnianie miejsc parkingowych, (ii) zabezpieczanie naszych usług i przygotowywanie statystyk zbiorczych na temat użytkowania, (iii) łączenie Państwa ze społecznością, (iv) świadczenie Państwu usług w nagłych przypadkach, (v) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (vi) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline oraz (vii) realizowanie naszych wewnętrznych celów biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów.

 • Używamy innych danych osobowych, aby realizować żądania związane z usługami, świadczyć te usługi, o które Państwo proszą, korzystając z naszych narzędzi do zamówień i zapisów, oraz aby przetwarzać dane lub pliki, które podają, przesyłają i przechowują Państwo w usługach – np. w celu dostarczania wyszukiwanych przez Państwa haseł oraz przetwarzania dokumentów, które przesyłają Państwo do usług.

 • Integrujemy dane z kalendarzy Państwa kont e-mailowych z naszymi systemami, aby mogli Państwo rezerwować sale konferencyjne i otrzymywać powiadomienia o spotkaniach. Analizujemy dane na temat rezerwowanych przez Państwa sal konferencyjnych w celu polepszania naszych usług( np. oferując dodatkowe sale konferencyjne, zmieniając przestrzeń konferencyjną na biurową i określając, które sale konferencyjne są preferowane).

 • Gromadzimy i przechowujemy Państwa preferencje dotyczące biura, aby móc dopasowywać Państwa otoczenia pracy oraz spełniać inne wymagania (np. dopasowujemy wysokość biurka, chłodzimy pomieszczenia, włączamy wentylatory itp.).

 • Otrzymujemy komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają lub przesyłają, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.

Odwiedzający, goście i inni użytkownicy końcowi.  Jeśli są Państwo gośćmi lub odwiedzającymi placówki WeWork w związku z naszymi usługami, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie Państwu oraz członkom, których Państwo odwiedzają, co opisano poniżej.

 • Gospodarz może dokonać wstępnej rejestracji, podając nam Państwa imiona i nazwiska oraz adresy e-mail. Dzięki temu będziemy mogli Państwa zidentyfikować i zapewnić Państwu identyfikatory.

 • Po Państwa przybyciu zostaną Państwo poproszeni o podanie danych weryfikacyjnych, dzięki którym potwierdzimy Państwa tożsamość oraz cel wizyty, będziemy mogli chronić naszych członków przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Gromadzimy również inne dane osobowe w zależności od długości Państwa wizyt lub rodzaju usług, z których Państwo korzystają, takich jak (i) udostępnianie Państwu miejsc parkingowych, internetu bezprzewodowego lub innych usług, o które poprosili Państwo za pomocą naszych narzędzi do zamówień i zapisów, (ii) dostarczanie wyszukiwanych przez Państwa haseł, (iii) przetwarzanie dokumentów, które przesyłają Państwo do usług, (iv) łączenie Państwa z kanałami społecznościowymi, aplikacjami i witrynami, (v) organizowanie dla Państwa wydarzeń online i offline, oraz (vi) w naszych wewnętrznych celach biznesowych, takich jak planowanie działalności i rozwój programów.

 • Gromadzimy inne dane osobowe i weryfikacyjne, aby zatrudniać Państwa w charakterze sprzedawców, dostawców produktów lub usług stron trzecich, przetwarzać faktury oraz nadawać i usuwać Państwa prawa dostępu stosownie do potrzeb. Ma to na celu realizację niezbędnych kroków przed podpisywaniem umów z Państwem.

 • W zależności od długości Państwa wizyt gromadzimy i wykorzystujemy Państwa preferencje dotyczące biura, aby bardziej Państwa zaangażować, oraz dane z kalendarzy e-mailowych, aby rezerwować sale konferencyjne.

 • Jeśli są Państwo gośćmi lub innymi użytkownikami końcowymi odwiedzającymi naszą stronę internetową, gromadzimy Państwa dane kontaktowe i zawodowe, aby móc odpowiadać na Państwa zapytania, dostarczać powiadomienia, pakiety i inne komunikaty operacyjne, rozwiązywać problemy oraz dostarczać materiały reklamowe i promocyjne (za Państwa zgodą, stosownie do obowiązujących przepisów).

 • Wykorzystujemy Państwa dane płatnicze w celu przetwarzania płatności za opcjonalne produkty lub usługi, które Państwo zamawiają.

 • Gromadzimy komunikacje oraz wszystkie inne informacje, które świadomie Państwo udostępniają, przesyłają lub otrzymują, korzystając z usług, aby dopasowywać usługi do Państwa indywidualnych potrzeb.