Polityka prywatności Fieldlens

Data wejścia w życie: 12 lipca 2019 r.

Fieldlens to rozwiązanie do zarządzania oparte na chmurze, które zapewnia firmom w branży budowlanej innowacyjne narzędzia komunikacji i planowania. Aby zapewnić te funkcje, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności Fieldlens opisuje, w jaki sposób Fieldlens wykorzystuje określone kategorie danych osobowych i przekazuje inne informacje dotyczące Fieldlens. Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym definicje terminów pisanych wielką literą, które nie zostały zdefiniowane tutaj, prosimy zapoznać się z Globalną polityką prywatności The We Company.

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat niektórych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych konkretnie przez Fieldlens.

Klienci. W przypadku klientów dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Dane kontaktowe i zawodowe w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub reagowania na problemy zgłaszane przez Państwa oraz w celu dostarczania powiadomień i innych komunikatów operacyjnych;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);

  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych, w tym zakupu usług (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe i informacje o firmie w celu dostosowania naszej działalności marketingowej do Państwa i Państwa organizacji oraz dostarczenia Państwu usług, w tym m.in. (i) dostarczenia narzędzi do planowania i innych funkcji; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług.

Goście i inni użytkownicy końcowi. W przypadku osób odwiedzających lub gości, którzy odwiedzają obiekt w związku z usługami, dane osobowe, które wykorzystujemy, obejmują:

  • Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezależnie od tego, czy podane przez Państwa, czy Państwa gospodarza, w celu Państwa identyfikacji i dostarczenia Państwu cyfrowej lub fizycznej przepustki. Jeśli są Państwo zaproszonymi gośćmi, wykorzystamy te dane, aby automatycznie wysyłać Państwu zaproszenia do naszej platformy. W razie braku odpowiedzi wyślemy jednorazowo kolejne zaproszenie;

  • Dane kontaktowe, takie jak informacje przesyłane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, w celu umożliwienia identyfikacji i kontaktu z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania, które od Państwa otrzymujemy;

  • Dane kontaktowe i weryfikacyjne w celu ochrony przed oszustwami, nadużyciami lub szkodami, weryfikacji Państwa tożsamości i celu wizyty oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska w inny sposób (zazwyczaj, celem spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów);
  • Dane płatnicze, w stosownych przypadkach, w celu przetwarzania Państwa transakcji finansowych (zazwyczaj, celem spełnienia względem Państwa naszych zobowiązań umownych); oraz

  • Inne dane osobowe w celu dostarczania usług, w tym m.in. (i) dostarczania sieci WiFi; (ii) dostarczenia usług, o które Państwo proszą za pośrednictwem naszych narzędzi do logowania i rezerwacji; oraz (iii) przetwarzania danych lub plików, które wprowadzają, przesyłają lub przechowują Państwo za pomocą usług, na przykład w celu realizacji przesyłanych przez Państwa zapytań lub przetwarzania dokumentów przesyłanych przez Państwa do usług. Te dane osobowe mogą się różnić w zależności od długości Państwa wizyty lub usług, do których uzyskują Państwo dostęp.

Wszyscy użytkownicy. Niezależnie od tego, czy są Państwo klientem, gościem, czy też użytkownikiem końcowym, wykorzystujemy również Państwa dane o urządzeniu i jego użytkowaniu, inne dane osobowe oraz informacje o firmie w celu przygotowania zbiorczych statystyk użytkowania, analizy, dostarczania, lepszego dostosowywania i doskonalenia naszych produktów i usług, dostosowywania i zapewniania Państwu promocji i reklam, zarówno w ramach usług, jak i poza nimi, rozwijania współpracy z nami w inny sposób oraz poza tym zgodnie z opisem zawartym w Globalnej polityce prywatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami oraz, w stosownych przypadkach, za Państwa zgodą, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.

Jak udostępniamy Państwa dane osobowe

Niniejsza część stanowi uzupełnienie naszej Globalnej polityki prywatności i ma na celu przekazanie dodatkowych informacji na temat udostępniania przez nas Państwa danych osobowych celem wsparcia społeczności Fieldlens. Społeczność Fieldlens obejmuje społeczność naszych wykonawców i, za Państwa zgodą, inne podmioty zewnętrzne. Możemy udostępniać dane osobowe w ramach tej społeczności, aby wspierać naszą działalność biznesową i tę społeczność. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Globalną polityką prywatności.