Zásady ochrany osobních údajů Summer Camp

Datum účinnosti:12. července 2019

Summer Camp je každoroční událost, kde se naši členové, zaměstnanci a hosté účastní kreativního průzkumu a zájmových kurzů.Abychom mohli nabízet tyto jedinečné akce a zkušenosti, musíme shromažďovat a používat osobní údaje.Tyto zásady ochrany osobních údajů Summer Camp popisují, jak společnost We používá určité kategorie osobních údajů v souvislosti s akcemi Summer Camp a poskytuje další informace specifické pro Summer Camp.Další informace, včetně definic pojmů psaných velkými písmeny, které zde nejsou definovány, naleznete v Globálních zásadách ochrany osobních údajů společnosti We.

Jak používáme vaše osobní údaje

Tato část doplňuje naše Globální zásady ochrany osobních údajů s cílem poskytnout více informací o způsobech, jak používáme vaše osobní údaje specifické pro Summer Camp.

**Členové, hosté a ostatní koncoví uživatelé.**Pokud jste člen, host nebo jiný koncový uživatel, pak k vašim osobním údajům, které používáme, patří:

  • kontaktní údajea profesní informace, abychom vás mohli identifikovat a kontaktovat, odpovídat na dotazy nebo žádosti o řešení problémů a doručovat vám oznámení a další provozní sdělení, a abychom vám mohli poskytnout digitální nebo fyzický průkaz ke vstupu;

  • kontaktní údaje a informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a jinak zajištění bezpečného prostředí (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů);

  • platební informace, pokud je to na místě, za účelem zpracování finanční transakce, o kterou jste požádali, včetně vašeho nákupu zboží nebo služeb (obecně za účelem plnění našich smluvních závazků vůči vám);

  • další osobní údaje, abychom mohli náš marketing přizpůsobit vašim potřebám a poskytovat vám služby, mimo jiné včetně (i) poskytování online i offline akcí, (ii) vašeho spojení s komunitou, kanály sociálních médií, aplikacemi a webovými stránkami, (iii) poskytování služeb, které požadujete prostřednictvím našich rezervačních a registračních nástrojů, a (iv) zpracování dat nebo souborů, které vložíte, nahrajete nebo uložíte v rámci služeb, například k plnění dotazů vyhledávání, které odešlete, nebo zpracování dokumentů, které nahrajete v rámci služeb.

**Zaměstnanci společnosti We.**Pokud jste zaměstnanec společnosti We, pak kromě informací, které shromažďujeme o členech, hostech a jiných koncových uživatelích, používáme následující vaše osobní údaje:

  • informace sloužící k ověření za účelem ochrany před podvodem, zneužitím nebo poškozením, za účelem ověření vaší totožnosti a rezervace vašich letů (obecně za účelem splnění našich zákonných povinností nebo uspokojení našich oprávněných zájmů).

**Všichni.**Ať jste člen, host, jiný koncový uživatel nebo zaměstnanec společnosti We, používáme také informace o vašem zařízení a jeho používání a další osobní údaje za účelem přípravy souhrnných statistik o používání, za účelem analýzy, poskytování, lepšího přizpůsobování a zlepšování našich produktů a služeb, za účelem nabízení inzerce a reklamy přímo na míru, a to jak v rámci služeb, tak i mimo ně, za účelem zlepšování vaší angažovanosti ve vztahu k nám, a jak je jinak popsáno v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje ke splnění našich smluvních závazků, splnění našich zákonných povinností, v souladu s našimi oprávněnými zájmy a případně s vaším souhlasem, naleznete v našich Globálních zásadách ochrany osobních údajů.