Thẻ: Bình đẳng

Cộng đồng các nhà sáng lập doanh nghiệp thuộc đa số mới ngày càng đa dạng hơn bao giờ hết. Điều này dẫn đến những khách hàng mới, những mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn – và nhiều lợi nhuận hơn cho mọi người