ทดลองใช้สำนักงานส่วนตัวที่ WeWork

ข้อเสนอพิเศษ
สมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์ใช้ทดลองใช้สำนักงานส่วนตัวฟรี 1 เดือนเมื่อคุณทัวร์ชม WeWork สาขาที่เลือก
เป็นไปตามข้อกำหนด

สมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิ์ใช้ทดลองใช้สำนักงานส่วนตัวฟรี 1 เดือนเมื่อคุณทัวร์ชม WeWork สาขาที่เลือก เป็นไปตามข้อกำหนด

เริ่มต้นใช้งาน

ค้นหา

ไปที่หน้าตำแหน่งที่ตั้งเพื่อค้นหาอาคาร WeWork ในพื้นที่ของคุณ

เลือก

กรองการค้นหาด้วยจำนวนพนักงานและวันที่จะย้ายเข้าเพื่อสำรวจ WeWork ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด

การจอง

เลือกทัวร์ชมดัวยตัวเองหรือทัวร์ออนไลน์แล้วกรอกรายละเอียดติดต่อเพื่อดูเวลาทัวร์ทั้งหมดที่พร้อมให้บริการ เมื่อนัดเวลาแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเจ้าหน้าที่ WeWork จะติดต่อกลับไป

เราจะติดต่อคุณก่อนที่ช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุด หากคุณพึงพอใจกับประสบการณ์หรือต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของเราจะปรับแต่งโซลูชันตามราคาที่คุณต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

หากมีข้อสงสัย อ่านคำถามที่พบบ่อยของเรา ➝

ข้อดีของ WeWork

สุขภาพของคุณสำคัญที่สุด
เพื่อรับมือกับโควิด-19 WeWork ทุกสาขาได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เข้มงวดขึ้นอีกระดับตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากภาครัฐ เพื่อให้คุณสบายใจและอุ่นใจได้มากขึ้นในขณะทำงาน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือของเรา ➝

สำนักงานส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหนึ่งเดือนพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอการเข้าเยี่ยมชมสถานที่:

ข้อเสนอ: ข้อเสนอสำนักงานส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหนึ่งเดือน (“ข้อเสนอ”) พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้าเยี่ยมชมสถานที่ของ WeWork ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 การเข้าเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นแบบเสมือนหรือด้วยตัวเอง ต้องจัดโดย WeWork และนำโดยสมาชิกของทีมขายของ WeWork สิทธิ์ผู้เข้าร่วมข้อเสนอมีสิทธิ์ได้รับการใช้สำนักงานส่วนตัวของ WeWork ที่รองรับได้ถึง 20 คนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหนึ่งเดือนปฏิทินเท่านั้น (“เดือนฟรี”) ภายใต้ข้อตกลงการเป็นสมาชิก WeWork (“การเป็นสมาชิก”) เดือนฟรีจะต้องเริ่มในวันแรกของเดือนตามปฏิทิน จะต้องแลกรับข้อเสนอและเดือนฟรีภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิทธิ์การต่ออายุโดยอัตโนมัติและการยกเลิกเมื่อสิ้นสุดเดือนฟรี การเป็นสมาชิกของผู้เข้าร่วมจะต่ออายุเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติ และวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้จะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ (1) ค่าธรรมเนียมรายเดือนในวันแรกของเดือนถัดไป และ (2) จำนวนเงินรักษาสถานะบริการหรือเงินประกันที่เกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม) สำหรับสำนักงานส่วนตัวตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการเป็นสมาชิก ผู้เข้าร่วมจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือนเต็มจำนวนในวันแรกของเดือนถัดไป หากต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ โปรดติดต่อเราผ่าน members.wework.com โดย (1) คลิกที่ “ส่วนกลางบัญชี” (Account Central) จากนั้นไปที่  “จัดการการเป็นสมาชิก” (Manage Membership) จากนั้น “ขอย้ายออก” (Request a Move Out) หรือ (2) โดยคลิก “การสนับสนุน” (Support) และส่งตั๋วเพื่อยกเลิก และกรอกเอกสารการออกที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วันก่อนสิ้นเดือนฟรี  หลังจากเดือนฟรี จะสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงการเป็นสมาชิกของผู้เข้าร่วม การใช้ข้อเสนอข้อเสนอจะมีสำหรับ WeWork ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เกาหลีและออสเตรเลีย ข้อเสนอนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือโปรโมชันอื่น ๆ ได้ เพื่อเข้าร่วมข้อเสนอนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชันหรือข้อเสนออื่น ๆ ในระหว่างหรือหลังเดือนฟรี ไม่มีการปรับแก้กับการซื้อก่อนหน้านี้ เราอาจแก้ไขหรือยุติข้อเสนอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า