Flyktingar välkomna

WeWorks flyktinginitiativ förenar företag och flyktingar i en gemensam ansträngning att skapa fler möjligheter och en ljusare framtid åt alla.

Följ med på vår resa för att skapa stark arbetskraft och mer välkomnande communities.

Bättre tillsammans

Vi anser att genom att samarbeta kan varje person få möjlighet att skapa sitt livsverk och varje community kan ha en positiv inverkan på förändring.

Engagera dig

Om du är intresserad av att rekrytera flyktingar eller stödja flyktinggrupper hjälper vi dig att komma i kontakt med vårt partnernätverk som kan ge dig råd hela vägen. Det finns många viktiga sätt som ditt företag kan stödja flyktingar på: rekrytering, mentorskap, språk- eller färdighetsutbildningar med mera.
  Ta reda på mer

Göra skillnad tillsammans

Vi arbetar för att hjälpa flyktingar ekonomiskt runt om i världen genom att erbjuda anställning, utbildning och entreprenörskap. Vi uppmanar vårt nätverk av medlemsföretag och näringslivet som helhet att delta i vårt arbete genom att rekrytera eller erbjuda stöd, kunskaper eller sina nätverk för att flyktingar ska få fler möjligheter.

Om initiativet

Vi står inför en internationell kris. Konflikter och naturkatastrofer gör att fler människor än någonsin tidigare i människans historien behöver fly. På WeWork anser vi att detta är ett problem som kräver handling. WeWorks flyktinginitiativ sammanför ett världsomfattande nätverk av företag och affärsledare för att ta vara på vår gemensamma styrka och forma en rörelse.

 • Framgång som inspirerar
  Under början av 2017 inledde vi ett samarbete med International Rescue Committee’s New York-kontor i syfte att skapa ett pilotprogram för anställning av flyktingar i New York City.
 • Större möjligheter
  Vi utökar vårt engagemang genom att anställa 1 500 flyktingar under de kommande fem åren, med början i USA och Storbritannien, i samarbete med IRC, Tent Partnership for Refugees, Breaking Barriers, och vårt partnernätverk.
 • Community-aktivitet
  Vi bjuder in fler än 50 000 av våra medlemsföretag och andra företag att sluta sig till oss genom att anställa flyktingar eller erbjuda dem stöd, kunskaper eller nätverkande på andra sätt – ett gemensamt mål som uppmuntrar företag att delta och vidta åtgärder.
 • Rörelse framåt
  Vi kommer att stödja flyktingar som vill växa tillsammans med oss genom att ge dem tillgång till anpassad utbildning, språkkunskaper och mentorskap via våra partner, medlemmar och anställda.
 • Lokalt/globalt åtagande
  Genom att arrangera lokala forum, jobbsökarevent och volontärarbete erbjuder vi medlemmar och anställda att engagera sig och bidra till att stödja flyktingar.
65 miljoner
Antalet personer på flykt från konflikt över hela världen 2016.
84 %
% av de flyktingar som omplacerades av IRC under 2016 var självförsörjande inom 6 månader.
63 miljarder USD
Positiva ekonomiska vinster som flyktingar bidragit med till ekonomin under det senaste årtiondet.
Logotyp för IRC

Om IRC

International Rescue Committee hjälper personer vars liv och inkomst förstörts av konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och få kontroll över sin framtid.

Med 191 fältkontor i 30 länder är IRC erkänt som en global ledare inom humanitärt arbete och omflyttning. Läs mer

Tent-logotyp – triangel

Om Tent

I Tent Partnership for Refugees samlas företag, flyktingorganisationer, myndigheter och akademiska institutioner för att ge stöd åt näringslivets initiativ för stöd till människor som är på flykt. Syftet är att inspirera den privata sektorn till större engagemang och bidra till att minska antalet människor på flykt. Läs mer

UNHCR-logotyp

Om UNHCR

FN:n flyktingorgan UNHCR arbetar internationellt med att skydda människor som tvingas fly från sina hem på grund av konflikt och förföljelse.

Vi ger livsnödvändig hjälp i form av tak över huvudet, mat och vatten, värnar de grundläggande mänskliga rättigheterna samt utvecklar lösningar som ger människor ett tryggt hem där de kan bygga en bättre framtid. Läs mer

Om WeWork

WeWork är en rörelse mot ett nytt sätt att arbeta – som förenar människor från livets alla olika skeden som vill skapa medvetet, meningsfullt arbete.Vårt uppdrag är att skapa en värld där människor "make a life, not just a living". Vi anser att genom att samarbeta kan varje person och varje grupp skapa positiv förändring i världen.

Det finstilta

Lyder under webbplatsens villkor och integritetspolicy.
Bild: Emanuel Hahn.