Nasze działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i globalnych społeczności jest dla nas najważniejsze. Dlatego nieustannie ulepszamy nasze przestrzenie i usługi, dzięki czemu możesz nadal spokojnie pracować.

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi pracownikami, członkami społeczności oraz właścicielami nieruchomości w sprawach środków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czytaj dalej, i dowiedz się więcej, m.in. o tym, jak zgłosić przypadek COVID-19.

Uwaga: konkretne wytyczne zależą od kraju i miasta. Monitorujemy lokalne przepisy i odpowiednio dostosowujemy nasze zasady i działania.

Zobacz nasze oświadczenie (PDF) →

Nasz pięciopunktowy plan

W każdym budynku wprowadzamy pięć usprawnień operacyjnych

Większy zakres i częstotliwość sprzątania
Monitorowanie HVAC
Dystansowanie społeczne w miejscu pracy
Oznakowanie przestrzeni dotyczące szczególnych środków ostrożności
Sprzęt do dezynfekcji


Wzmożona dezynfekcja

Podwyższone standardy dzięki dokładniejszemu i częstszemu sprzątaniu

Przestrzenie wspólne
Prywatne biura
Środki czyszczące
Usługi pocztowe i kurierskie

Monitorowanie HVAC

Nieustająca dbałość o cyrkulację czystszego, filtrowanego powietrza w naszych przestrzeniach

Wydłużone działanie
Dokładniejsze monitorowanie filtracji
Zmiany operacyjne


Dystansowanie społeczne w miejscu pracy

Modyfikacja przestrzeni wspólnych pod kątem zwiększenia przestrzeni osobistej i bezpieczeństwa

Przestrzenie wspólne
Sale konferencyjne
Windy i lobby
Prywatne biura
Udogodnienia


Oznakowanie przestrzeni dotyczące szczególnych środków ostrożności

Strategicznie rozmieszczone oznakowanie i wskazówki dotyczące właściwych zachowań oraz szczególnych środków ostrożności

Oznakowanie, na które trzeba zwracać uwagę
Tworzenie korytarzy jednokierunkowych
Separacja zajmowanych miejsc

Sprzęt do dezynfekcji

Udostępnienie bezpłatnych produktów umożliwiających dbanie o czystość i higienę w naszych przestrzeniach

Toalety
Przestrzenie wspólne
Kuchnie
Prywatne biura


Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Zgłaszanie zakażenia koronawirusem
Środki ochronne
Zasady dotyczące oprowadzania

Co jeszcze warto wiedzieć o działaniach WeWork 

Wydarzenia
Polityka czystych biurek
Zaktualizowane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności
Polityka prywatności związana z pandemią COVID-19

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności

Oznakowanie umieszczone w przestrzeniach wspólnych pomoże nam razem zadbać o czystość użytkowanych pomieszczeń. Wytyczne WeWork dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności:

Zachowuj bezpieczną odległość

Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących dystansu społecznego — zachowuj odpowiednią odległość od innych.

Bądź ostrożny

Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zasłaniania twarzy.

Czyść i dezynfekuj powierzchnie

Wycieraj biurka i blaty po użyciu.

Myj ręce

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund.

Zasłaniaj usta

Podczas kaszlu lub kichania zasłaniaj usta i nos chusteczką, rękawem lub łokciem.

Chroń zdrowie swojej społeczności

Jeśli masz jakiekolwiek objawy COVID-19 lub przybywasz z obszaru o wysokim ryzyku zakażenia wskazanego przez lokalne władze, zostań w domu.


Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania budynków WeWork

Aktualne informacje dotyczące budynków i zmiany zasad będą przesyłane członkom społeczności pocztą e-mail.  

Masz pytania dotyczące konkretnego budynku?  Napisz e-maila do zespołu Community lub prześlij zgłoszenie do pomocy technicznej z poziomu Member Network lub aplikacji WeWork. Szczegółowe informacje na temat kontaktu z zespołem Community można znaleźć na stronie przewodnika po budynku w Member Network oraz aplikacji WeWork.