Nasze działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków i globalnych społeczności jest dla nas najważniejsze. Dlatego nieustannie ulepszamy nasze przestrzenie i usługi, dzięki czemu możesz nadal spokojnie pracować.

Uwaga: konkretne wytyczne zależą od kraju i miasta. Monitorujemy lokalne przepisy i odpowiednio dostosowujemy nasze zasady i działania.

Nasz pięciopunktowy plan

W każdym budynku wprowadzamy pięć usprawnień operacyjnych

Wzmożona dezynfekcja
Dystansowanie społeczne w miejscu pracy
Oznakowanie przestrzeni dotyczące szczególnych środków ostrożności
Sprzęt do dezynfekcji
Monitorowanie HVAC

Wzmożona dezynfekcja

Podwyższone standardy dzięki dokładniejszemu i częstszemu sprzątaniu

Przestrzenie wspólne
Prywatne biura
Środki czyszczące
Usługi pocztowe i kurierskie

Dystansowanie społeczne w miejscu pracy

Modyfikacja przestrzeni wspólnych pod kątem zwiększenia przestrzeni osobistej i bezpieczeństwa

Przestrzenie wspólne
Sale konferencyjne
Windy i lobby
Prywatne biura
Udogodnienia


Oznakowanie przestrzeni dotyczące szczególnych środków ostrożności

Strategicznie rozmieszczone oznakowanie i wskazówki dotyczące właściwych zachowań oraz szczególnych środków ostrożności

Oznakowanie, na które trzeba zwracać uwagę
Tworzenie korytarzy jednokierunkowych
Separacja zajmowanych miejsc

Sprzęt do dezynfekcji

Udostępnienie bezpłatnych produktów umożliwiających dbanie o czystość i higienę w naszych przestrzeniach

Toalety
Przestrzenie wspólne
Kuchnie
Prywatne biura


Monitorowanie HVAC

Nieustająca dbałość o cyrkulację czystszego, filtrowanego powietrza w naszych przestrzeniach

Wydłużone działanie
Dokładniejsze monitorowanie filtracji
Zmiany operacyjne


Dodatkowe środki bezpieczeństwa

Środki ochronne
Kontrola temperatury
Touring guidelines

Co jeszcze warto wiedzieć o działaniach WeWork 

Wydarzenia
Polityka czystych biurek
Zmienione zasady dotyczące zwierząt domowych
Zaktualizowane wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności

Oznakowanie umieszczone w przestrzeniach wspólnych pomoże nam razem zadbać o czystość użytkowanych pomieszczeń. Wytyczne WeWork dotyczące bezpieczeństwa i komfortu społeczności:

Zachowuj bezpieczną odległość

Przestrzegaj lokalnych wytycznych dotyczących dystansu społecznego — zachowuj odpowiednią odległość od innych.

Bądź ostrożny

Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi zasłaniania twarzy.

Czyść i dezynfekuj powierzchnie

Wycieraj biurka i blaty po użyciu.

Myj ręce

Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund.

Zasłaniaj usta

Podczas kaszlu lub kichania zasłaniaj usta i nos chusteczką, rękawem lub łokciem.

Jeśli źle się czujesz

Zostań w domu, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej społeczności!