Witamy uchodźców

Nasz inicjatywa na rzecz zatrudniania uchodźców pozwala współpracować firmom i osobom zmuszonym opuścić ojczysty kraj w celu wspólnego budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Dołącz do nas i pomóż nam tworzyć bardziej elastyczne środowiska pracy oraz otwarte społeczności.

Razem lepiej

Wierzymy, że dzięki współpracy wszyscy zyskują szansę na karierę, a każda społeczność może przyczynić się do zmian na lepsze.

Udział w inicjatywie

Jeśli chcesz zobowiązać się do zatrudniania uchodźców lub wspierania ich społeczności, wprowadzimy Cię do naszej sieci partnerów, którzy doradzą Ci na każdym kroku. Twoja firma ma wiele możliwości wspierania uchodźców, np. poprzez ich zatrudnianie, mentoring albo naukę języka bądź umiejętności. Dowiedz się więcej→

Razem możemy wszystko

Zobowiązaliśmy się do wspierania możliwości ekonomicznych dla uchodźców na całym świecie — poprzez zatrudnianie, rozwój umiejętności i zachęcanie do przedsiębiorczości. Zachęcamy firmy należące do naszej społeczność oraz szerszą społeczność biznesową do połączenia z nami sił i zaoferowania zatrudnienia, wsparcia, wiedzy oraz kontaktów, które mogą zapewnić uchodźcom więcej możliwości.

Informacje o inicjatywie

Obecnie stoimy w obliczu międzynarodowego kryzysu. Konflikty i katastrofy naturalne sprawiają, że coraz więcej osób zmuszonych jest do zmiany miejsca zamieszkania na niespotykaną dotąd skalę. Jest to problem, który wymaga podjęcia stosownych działań. Nasza inicjatywa na rzecz zatrudniania uchodźców zachęca firmy tworzące globalną sieć oraz liderów biznesowych do wykorzystania możliwości i stworzenia podstaw dla ruchu społecznego.

 • Inspirujący sukces
  Na początku 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z nowojorskim biurem Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego w zakresie przygotowania programu pilotażowego mającego na celu oferowanie zatrudnienia uchodźcom w Nowym Jorku.
 • Większe możliwości
  Zwiększamy nasze zaangażowanie w zatrudnienie 1500 uchodźców w ciągu najbliższych pięciu lat, zaczynając w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie współpracujemy z Międzynarodowym Komitetem Ratunkowym, fundacją Tent w ramach partnerstwa na rzecz wspierania uchodźców, instytucją charytatywną Breaking Barriers, a także naszą siecią partnerów.
 • Działania społeczności
  Zachęcamy ponad 50 000 firm członkowskich i szerszą społeczność biznesową do połączenia z nami sił i zaoferowania uchodźcom zatrudnienia, wsparcia, wiedzy oraz kontaktów — dzięki temu zrealizujemy wspólny cel polegający na zwiększeniu zaangażowania i zintensyfikowaniu działań biznesowych.
 • Awans społeczny
  Pomagamy uchodźcom, którzy chcą się z nami rozwijać, zapewniając im dostęp do spersonalizowanych szkoleń, kursów językowych, a także usług doradczych oferowanych przez naszych partnerów, członków społeczności i pracowników.
 • Udział w inicjatywie na szczeblu lokalnym i globalnym
  Organizując wydarzenia dla społeczności i targi pracy, a także oferując pracę w charakterze wolontariatu, umożliwiamy członkom społeczności i pracownikom wspieranie uchodźców.
65 milionów
Liczba osób zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania z powodu konfliktu (stan na 2016 rok).
84%
Odsetek uchodźców przesiedlonych przez Międzynarodowy Komitet Ratunkowy w 2016 roku, którzy w ciągu 6 miesięcy uzyskali niezależność finansową.
$63 miliardy
Wartość wkładu uchodźców w gospodarkę w ubiegłej dekadzie.
Logo Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego

Informacje o Międzynarodowym Komitecie Ratunkowym (IRC)

Międzynarodowy Komitet Ratunkowy pomaga przeżyć, otrząsnąć się i odzyskać kontrolę nad przyszłością tym, których konflikty i katastrofy naturalne pozbawiły środków do życia.

Aż 191 biur terenowych w 30 krajach czyni z tej organizacji światowego lidera w zakresie pomocy humanitarnej i związanej z przesiedleniami. Dowiedz się więcej

Tent Logo — Triangle

Informacje o Tent

Program partnerstwa na rzecz wspierania uchodźców fundacji Tent jest platformą, w ramach której przedsiębiorstwa, organizacje humanitarne pomagające uchodźcom, rządy i środowiska akademickie mogą współpracować w zakresie wspierania inicjatyw biznesowych mających na celu zachęcanie sektora prywatnego do działań na rzecz zażegnania globalnego kryzysu spowodowanego przesiedleniami. Dowiedz się więcej

Logo UNHCR

Informacje o UNHCR

UNHCR, czyli Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, prowadzi międzynarodowe działania na rzecz ochrony ludzi zmuszonych do opuszczenia domów z powodu konfliktów i prześladowań.

Zapewniamy środki ratujące życie, takie jak schronienie, żywność i woda, pomagając chronić podstawowe prawa człowieka. Opracowujemy też rozwiązania zapewniające ludziom bezpieczne miejsce, z którego mogą zadzwonić do domu i gdzie mogą budować lepszą przyszłość. Dowiedz się więcej

Informacje o nas

WeWork to ruch na rzecz utworzenia nowego stylu pracy, w ramach którego ludzie z każdej warstwy społecznej spotykają się, by pracować w sposób wytrwały i świadomy. Naszą misją jest stworzenie świata, w którym praca pozwala zarabiać na (wspaniałe) życie. Wierzymy, że dzięki współpracy wszyscy zyskują szansę na karierę, a każda społeczność może w znaczący sposób przyczynić się do zmieniania świata na lepsze.

Dodatkowe informacje

Obowiązuje Regulamin korzystania z witryny internetowej oraz Polityka prywatności.
Prawa do obrazu: Emanuel Hahn.