Flyktninger er velkomne

WeWork Refugee Initiative bringer sammen selskaper og flyktninger i en kollektiv innsats for å utvide mulighetene og bygge en lysere fremtid for alle.

Bli med oss i å lage en mer robust arbeidsstyrke og mer inkluderende fellesskap.

Bedre sammen

Vi mener at ved å jobbe sammen får hver person muligheten til å realisere karrierepotensialet sitt, og at hvert fellesskap kan ha en positiv innvirkning på verden.

Involver deg

Hvis du er interessert i å ansette flyktninger eller støtte et flyktningesamfunn, kan vi sette deg i kontakt med partnernettverket vårt som kan veilede deg under hele prosessen. Det finnes en rekke meningsfulle tiltak bedriften din kan gjennomføre for å støtte flyktninger – det være seg å tilby ansettelse, mentorskap, språk- eller ferdighetstrening med mer. Les mer→

Utgjør en forskjell sammen

Vi engasjerer oss i støtte økonomiske muligheter for flyktninger over hele verden gjennom ansettelse, ferdighetstrening og entreprenørskap. Vi har spurt nettverket vårt av medlemsselskaper samt bedriftsfelleskapet for øvrig om å bli med oss og ansette eller tilby støtte, ferdigheter eller nettverk for å utvide mulighetene for flyktninger.

Om initiativet

Vi står overfor en internasjonal krise. Konflikter og naturkatastrofer fortrenger flere mennesker enn noen gang i menneskehetens historie. Vi i WeWork tror at dette er et problem som krever handling. WeWork Refugee Initiativ bringer sammen et verdensomspennende nettverk med selskaper og forretningsledere for å utnytte mulighetene som fellesskap bringer, og bygge en bevegelse.

 • Inspirerende suksess
  I begynnelsen av 2017 inngikk vi et samarbeid med International Rescue Committees New York-kontor om å lage et pilotprogram for ansettelse av flyktninger i New York City.
 • Utvide Muligheter
  Vi utvider satsingen vår til å omfatte ansetting av 1500 flyktninger over de neste fem årene – først i USA og Storbritannia, i samarbeid med IRC, Tent Partnership for Refugees, Breaking Barriers og partnernettverket vårt.
 • Innsats fra fellesskapet
  Vi inviterer selskap med 50 000 eller flere medlemmer og det øvrige forretningsfellesskapet til å bli med oss og ansette flyktninger eller tilby støtte, ferdigheter eller nettverk på andre måter mens vi jobber mot et kollektivt mål om å fremskynde forretningssatsinger og handling.
 • Stigende mobilitet
  Vi støtter arbeidende flyktninger som vil vokse med oss, ved å gi dem tilgang til tilpasset opplæring, språkferdigheter og mentorer via våre partnere, medlemmer og ansatte.
 • Globalt til lokalt engasjement
  Gjennom samfunnsarrangementer, jobbmesser og frivillige muligheter, gir vi muligheter for medlemmer og ansatte til å engasjere seg og iverksette tiltak for å støtte flyktninger.
65 millioner
Antallet mennesker fordrevet av konflikt i hele verden per 2016.
84 %
% flyktninger omplassert av IRC i 2016 som ble økonomisk selvstendig innen 6 måneder.
63 milliarder $
Positive økonomiske gevinster som flyktninger har bidratt til økonomien over det siste tiåret.
Logo for IRC

Om IRC

International Rescue Committee hjelper mennesker som har mistet alt i konflikt og katastrofe, med å overleve, rehabiliteres og igjen ta kontroll over egen framtid.

Med 191 feltkontorer i 30 land er IRC kjent som en global leder for sitt humanitære arbeid og omplasseringsarbeid. Les mer

Tent Logo – Triangel

Om Tent

Tent-partnerskapet for flyktninger bringer bedrifter, organisasjoner for flyktninghjelp, myndigheter og akademia sammen om å forsterke bedriftsledede initiativer for å støtte fordrevne personer, inspirere den private sektoren til å involvere seg med og få slutt på fordrivelse av mennesker overalt. Les mer

UNHCR-logo

Om UNHCR

UNHCR, FNs høykommisær for flyktninger, leder internasjonale tiltak for å beskytte folk som er tvunget til å flykte fra hjemmene sine på grunn av konflikter og forfølgelse.

Vi sørger for livreddende bistand som husly, mat og vann, og vi bidrar til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og utvikler løsninger som sikrer at mennesker har et trygt sted de kan kalle hjem, der de har muligheten til å bygge seg en bedre framtid. Les mer

Om WeWork

WeWork er en bevegelse som jobber mot en ny måte å jobbe på – vi bringer sammen mennesker fra alle samfunnslag for å bidra med nyansert, målrettet arbeid. Målsetningen vår er å gjøre verden til et sted der folk fokuserer på at å leve er mer enn et levebrød Vi mener at alle mennesker og fellesskap kan være med på å skape en bedre verden gjennom effektivt samarbeid.

Detaljene

Underlagt vilkårene and personvernmerknaden for nettstedet vårt.
Bilde av: Emanuel Hahn.