Royal Bank of Canada houkuttelee uusia asiakkaita tärkeimmillä markkinoilla

Etsiessään innovatiivista tilaratkaisua RBC huomasi, että WeWork-yhteisöön liittyminen tarjoaisi myös loistavan liiketoimintamahdollisuuden.

Around the world, companies of all sizes find space to succeed at WeWork. Our Member Spotlight series shares their unique stories.

Haaste: liiketoimintojen laajentaminen tärkeimmillä markkinoilla merkittävistä asiakassuhteista tinkimättä

Royal Bank of Canadan (RBC) tavoitteena on auttaa asiakkaita ja yhteisöjä kasvamaan ja menestymään.

RBC pitää itseään tulevaisuuteen panostavana organisaationa, jonka kokeilunhalun kohteena ovat olleet niin erilaiset liiketoimintamallit, työskentelytavat, uudet teknologiat kuin strategiset kumppanuudetkin. Muutoksen vauhdissa pysyminen ja uusien mahdollisuuksien tarjoaminen yrityksen eri toimialojen asiakkaille edellytti ketterien projektitiimien nopeaa täydentämistä. Samalla katse piti kuitenkin pitää vahvasti asiakkaissa.

RBC päätti etsiä useita markkinoita kattavan kiinteistöratkaisun, joka vahvistaisi yrityksen asemaa luotettavana, innovatiivisena ja joustavana kumppanina. Tiimit ryhtyivät työskentelemään dynaamisissa tiloissa, jotka houkuttelevat luovuuteen, innovointiin ja yhteistyöhön.

Ratkaisu: ainutlaatuinen mahdollisuus vauhdittaa asiakkaiden menestymistä

Tämän tavoitteen siivittämänä RBC lähestyi WeWorkiä, jossa se näki kiinteistöratkaisujen tarjoajan ohella myös strategisen kumppanin. WeWork-yhteisössä on yli 400 000 jäsentä aina yksityisyrittäjistä kansainvälisiin konserneihin. RBC:n kattavasta liiketoiminta- ja finanssialan asiantuntemuksesta voisi olla hyötyä heille kaikille.

RBC:n strategisen liikepankkitoiminnan varajohtaja Niranjan Vivekanandan näki tämän selkeänä mahdollisuutena: WeWork-toimipisteiden avulla RBC voisi tuoda asiantuntijansa asiakkaiden lähelle. He voisivat työskennellä rinta rinnan asiakkaiden kanssa ja tarjota yritysten omistajille perinteisiä finanssipalveluja kattavampia, lisäarvoa tuovia ratkaisuja.

”WeWork on ainutlaatuinen yritysten ekosysteemi, joka luo yksilöllisiä ja yhteistyötä erinomaisesti tukevia ympäristöjä”, kuvailee Vivekanandan. ”WeWork on meille loistava kumppani. Haluamme olla aktiivinen yhteisön jäsen ja mukana vauhdittamassa menestystä.”

Syyskuussa 2017 RBC perusti Toronton ja Montrealin WeWork-toimipisteisiin neuvontakeskuksia, joissa WeWork-jäsenille tarjotaan sekä räätälöityä palvelua että asiantuntija-apua talouteen ja yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

”Olipa kyse lainahakemuksen laatimisesta, pääomarakenteen optimoinnista tai henkilöstömäärän kasvattamisesta, paikan päällä toimivilta RBC-tiimeiltä saa asiantuntija-apua aina tarvittaessa”, kertoo Vivekanandan.

Lopputulos: entistä tiiviimpi kumppanuus

RBC huomasi pian, että WeWorkin tavoitteena oli niin ikään innovatiivisten ratkaisujen löytäminen asiakkaiden yksilöllisiin liiketoimintahaasteisiin. ”Oman kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että tiloilla on suuri merkitys innovoinnin, luovuuden ja ajattelutyön kannalta”, kertoo Vivekanandan. ”Asiakkailla on harvoin ylimääräistä aikaa. WeWork toimii välikätenä, kun tavoitteena on löytää toimistotilat ja neuvotella vuokraisäntien kanssa. Maailman tärkeimmissä talouskeskuksissa sijaitsevien WeWork-toimipisteiden avulla RBC:n yritysasiakkaat pystyvät skaalaamaan tiiminsä astuessaan uusille markkinoille.”

WeWork-kumppanuus perustuu RBC:n Beyond Banking -palveluihin, jotka tarjoavat perinteisiä finanssipalveluja kattavampia työkaluja ja ratkaisuja. Yhdessä RBC ja WeWork tarjoavat ainutlaatuisia ja asiakkaiden liiketoiminnan kasvua tukevia vaihtoehtoja asiakaskokemuksen ja joustavien kiinteistöratkaisujen toteuttamiseen.

Innovaatiot ja asiakaskokemus kaiken keskiössä

Siitä lähtien kun tiimit aloittivat työskentelyn WeWorkin tiloissa vuonna 2017, RBC on ollut entistä näkyvämmin ja kattavammin edustettuna WeWorkillä. RBC:llä ja City National Bankillä (RBC-yhtiö) on nyt yli 700 työpistettä seitsemässä Kanadan, Yhdysvaltojen ja Euroopan suurimmista kaupungeista. Tavoitteena on maailmanlaajuinen laajentuminen.

Työskentely rinta rinnan asiakkaiden kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää RBC-tiimille. ”Näin saamme paremman käsityksen asiakkaidemme liiketoiminnallisista ja taloudellista tarpeista”, kertoo Vivekanandan.

Tarjoamalla WeWork-jäsenille liiketoimintaan liittyvää neuvontaa RBC:n työntekijät pystyvät paremmin ymmärtämään asiakkaiden kannalta kriittiset asiat, mikä helpottaa toimivien ratkaisujen löytämistä. ”Tiimimme pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan räätälöityjä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa sen sijaan, että yritysten yksilöllisiin tilanteisiin tarjottaisiin yhtä vakioratkaisua”, jatkaa Vivekanandan.

RBC:n tavoitteena oli alun perin tärkeimmille markkinoille valmistautuminen ja asiakassuhteiden syventäminen, mutta matkan varrella työ on muuttunut molempia osapuolia hyödyttäväksi pitkäaikaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi.

WeWork-kumppanuuden ansiosta RBC pystyy tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa ja toimimaan tavoitteensa mukaisesti: RBC haluaa auttaa asiakkaita ja yhteisöjä kasvamaan ja menestymään.

Keskeiset kohokohdat

  • 700 työpistettä seitsemässä Kanadan, Yhdysvaltojen ja Euroopan kaupungissa
  • Mahdollisuus tiimien skaalaamiseen tärkeimmillä markkina-alueilla
  • Innovatiiviset toimistoratkaisut kannustavat luovuuteen ja innovointiin
  • Integroitu kumppanuus vahvistaa RBC:n asemaa WeWork-yhteisössä
  • Tiivis työskentely WeWork-jäsenten kanssa tuo uusia ulottuvuuksia asiakassuhteisiin

WeWork offers companies of all sizes space solutions that help solve their biggest business challenges.

Kaipaatko työtiloja? Ota meihin yhteyttä.