Jak přední světové společnosti reagují na covid-19

Zaměstnanci se vracejí do práce a houževnaté firmy budou ještě více spoléhat na flexibilitu v oblasti nemovitostí.

Tento rok byly tisíce firem zaměstnávajících miliony lidí přinuceny zavést takzvaný home office. Během pandemie covid-19 se musely velmi rychle přizpůsobit novým pracovním standardům. Jejich krátkodobý úspěch silně závisel na tom, jak dobře se jednotlivé týmy této změně přizpůsobí. Města po celém světě se teď opět otevírají a zaměstnanci se pomalu vracejí do kanceláří.

Chtěli jsme zjistit, co se během tohoto období práce z domu významné společnosti naučily a co si o novém pracovišti myslí. S řediteli nemovitostí a výkonnými manažery významných společností jsme probírali témata jako návrat do práce a smysl existence kanceláří v novém pracovním režimu. 

Kromě krátkodobých požadavků na vytvoření bezpečných prostorů, do kterých se zaměstnanci mohou vrátit, museli ve střednědobém a  dlouhodobém horizontu podpořit produktivitu a silnou kulturu postavenou na možnostech volby, pohody a zdraví. 

Při velkém narušení provozu jsou silné firmy a silné kultury pracoviště postaveny na vedení lidí, managementu a hlavně na tom, že se postarají, aby lidé zůstali ve spojení s kolegy a misí celé firmy. Přečtěte si témata, o kterých jsme s několika manažery velkých společností mluvili, a také jejich postřehy. 

Je práce pouze z domu udržitelná varianta?

Pro většinu společností nejspíš ne. 

Kanceláře jsou stále potřeba. V mnoha společnostech ale budou upraveny tak, aby se z nich stalo distribuované centrum spolupráce. Někteří pracovníci jsou krátkodobě sice produktivní i při práci na dálku, ta však ztěžuje spolupráci a také zapojení do určitých aktivit klientů. 

Drtivá většina lidí na vedoucích pozicích má zato, že fyzické pracoviště je důležitým nástrojem k propojení lidí a pomáhá jim udržet si inspiraci a motivaci k práci. Jsou přesvědčeni, že z hlediska dlouhodobého úspěchu společnosti se jedná o klíčovou věc. Společnost WeWork je na této myšlence postavena a naše fyzické prostory význam těchto prvků zdůrazňují. 

Lokalita WeWork Spectrum Center v Irvine.

Ředitelé nemovitostí, se kterými jsme mluvili, se shodují, že budoucnost práce bude nejspíš kombinací práce ve skutečné kanceláři a na dálku. Mnohé společnosti využívají takzvaný model paprskovité struktury (hub and spoke), kdy si ponechají několik centrálních lokalit i flexibilních prostorů. Zaměstnanci tak mohou pracovat tam, kde se jim to hodí, aby se vyhnuli dojíždění. 

V organizacích by tak každý den pracoval nižší počet lidí, takže by bylo potřeba méně pracovních míst i prostoru. Využívalo by se také více technologií na propojení digitálních a fyzických týmů, aby všichni měli stejné výchozí podmínky.  

Začínají se objevovat nové výrazy, které popisují, že zaměstnanci by měli mít možnost pracovat odkudkoli, například práce z kanceláře (#WFO), práce poblíž domova (#WFNH), práce z domu (#WFH), práce ze třetího či čtvrtého flexibilního místa (#WF 3rd/4th Place Flex). 

Nebyla nalezena žádná pole.

Jak můžeme lidem pomoct pracovat v bezpečí a zodpovědně?

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců jsou pro manažery priorita. 

Ředitelé společností společně hledají řešení, při kterých zachovají rovnováhu mezi předpisy vydanými vládami států a zdravotnickými organizacemi a funkčností, průběhem práce a pohodlím jejich interních týmů. Řada společností založila řídicí komise pro situaci ohledně nemoci covid-19, které každý den probírají své krátkodobé i dlouhodobé plány.

Témata jako důvěra a možnosti volby už nejsou na pracovišti tabu. Mnoho společností tak vidí posun ve své kultuře. Tradiční modely řízení lidí se rychle mění. A zaměstnance bude třeba v tomto ohledu vyškolit, což pro mnohé společnosti představuje zcela nový koncept. 

Lídři se primárně zaměřují na zavedení provozních předpisů pro své kancelářské prostory. Jedná se o předpisy o počtu pracovníků na dané ploše, kvalitě vzduchu, bezpečnosti a čistotě. Společnosti přemýšlejí, jak dát zaměstnancům možnost se vrátit. Nejdřív požádají o návrat 25 % pracovníků, a toto číslo dále škálují. Žádná společnost nenařídila plošný návrat do fyzických kanceláří. 

Lokalita WeWork 140 Crosby v New Yorku

Ředitelé nemovitostí monitorují kolísavou docházku a strategie rozdělených týmů, aby optimalizovali využití prostorů. Firmy také vyvíjejí nové technologie pro nemovitosti, které zahrnují proaktivní a prediktivní zdravotní indexy pro budovy, sledování pohybu lidí, vstup povolený jen v určitý čas a hlášení teploty na dálku. 

Ve společnosti WeWork snižujeme počet osob na rozlohu pracovního prostoru, abychom dodrželi rozestupy mezi pracovníky. Zlepšujeme proudění vzduchu v prostorech, monitorujeme pravidelný úklid a do společných prostorů rozmisťujeme bezdotykové zásobníky ubrousků a dávkovače dezinfekce. 

Měli bychom popřemýšlet o změnách svého portfolia kanceláří?

Pokud je koncept flexibilního portfolia pro vás novinka, tak určitě. 

Flexibilita totiž bude pro budoucnost práce klíčová. Firmy proto budou zaměstnancům častěji nabízet možnost pracovat v různých budovách po celém městě, a to podle toho, kde jim to bude nejlépe vyhovovat.

Všechny firmy pak budou rychleji usilovat o dosažení flexibility v oblasti nemovitostí. Některé očekávají snížení rozlohy pronajatých prostor o více než 25 %, aby ušetřily náklady. Tyto úspory pak investují do hlavních pracovišť nebo technologií. 

Ani před pandemií se organizacím nechtělo podepisovat dlouhodobé pronájmy, protože předpovídat budoucí potřeby bývá složité. Teď, když firmy zvažují částečné zavedení práce z domu, bude flexibilní portfolio kanceláří k dosažení dlouhodobého úspěchu naprosto klíčové.

Společnost WeWork je tu proto, aby tento posun podpořila. Naše prostory, které podporují komunitního ducha, inovace a spolupráci, nabízejí firmám ve velkoměstech po celém světě flexibilitu. Tyto prostory dokonale fungují jako takzvaný třetí prostor pro lidi, kteří nemohou pracovat z domu, necítí se dobře v kavárnách a ještě nejsou připraveni zase dojíždět metrem a autobusem. 

Spolu jsme silnější

Spousta firem už si v minulosti prošla nejrůznějšími krizemi, ale pandemie nemoci covid-19 je nová a specifická. Přinutila nás všechny změnit způsob, jakým chápeme samotnou podstatu propojení mezi lidmi. Jak se setkáváme, jak pracujeme v týmu, jak komunikujeme a  jak můžeme být flexibilní a zároveň silní. 

A tato zkušenost bude rozhodně utvářet budoucnost práce. I díky tomuto je tak důležité sdílet, co jsme se naučili o přizpůsobování pracovního prostoru, aby byl bezpečný a zároveň podporoval produktivitu. Po debatě s lídry z oboru nemovitostí a velkých společností jsme přesvědčeni, že z této krize vyjdeme silnější a chytřejší. Jsme hrdí na to, jak společnost WeWork a naši partneři podporují firmy, aby překážky způsobené nemocí covid-19 zvládly.

Nebyla nalezena žádná pole.

Ronen Journo pracuje pro společnost WeWork na pozici viceprezidenta pro firmy a pracoviště. Má zkušenosti s podporou transformace firem, zkvalitňováním podmínek na pracovišti a vedením globálních i regionálních organizací. Je výkonným sponzorem největších firem a organizací ve veřejném sektoru na regionální i globální úrovni. Ronen Journo stál v čele řady multidisciplinárních týmů, které vyvíjely řešení pro základní cíle hlavního předmětu podnikání za pomoci platformy SpaceAAService. V minulosti vedl koncept We Campus pro pobočku WeWork v Londýně a v tomto regionu také uvedl na trhu produkt Powered by We.

Liz Burow je viceprezidentka pro strategie pracovišť a řešení pro firmy ve společnosti WeWork, kde se zaměřuje na zkoumání fyzických produktů a práci s prostorem, kulturou a značkou. Má na starost strategie pro pracoviště ve firmách, kdy využívá znalosti z antropologie, designu, datové vědy, podnikání a architektonických postupů. Liz Burow je zkušená facilitátorka a pedagožka. Vystudovala architekturu na Massachusettském technologickém institutu. Často píše i mluví o tématech jako kreativita, vzdělání v oblasti designu a budoucnost práce. 

Máte zájem o pracovní prostor? Kontaktuje nás.