Tři nejčastější otázky týkající se vzduchotechniky během epidemie onemocnění COVID-19

S návratem do kanceláří společnost WeWork proaktivně přistupuje ke zvýšení množství čerstvého vzduchu přiváděného do našich prostor.

Spolu s návratem do kanceláře uprostřed pandemie onemocnění COVID-19 je potřeba provést určité úpravy pracoviště. V kancelářích nyní musí být dostatek prostoru umožňujícího rozestupy mezi pracovníky a více dezinfekčních prostředků a výtahy musí mít sníženou kapacitu. Proto se zabýváme tím, jakou úlohu hraje vzduchotechnika s ohledem na bezpečný návrat na pracoviště. 

Vzduchotechnika (zahrnující systém vytápění, větrání a klimatizace) distribuuje vzduch uvnitř budovy. Tyto systémy řídí množství vzduchu ve vnitřních prostorách, jeho čistotu a celkový teplotní komfort, který vzduch zajišťuje. 

Vzduch, který dýcháme, patří k důležitým aspektům každé kanceláře – a díky onemocnění COVID-19 ještě získal na důležitosti. Vzduchotechnické systémy rozvádí vzduch v prostoru, proto mají velký vliv na šíření a přežití vzduchem přenášených virů v samotném vzduchu a na povrchu předmětů. Proto společnost WeWork pečlivě sleduje odborová doporučení i rady zdravotnických odborníků, aby bylo zajištěno, že naše vzduchotechnické systémy snižují riziko přenosu vzdušnými částicemi. 

Po celém světě si naši členové i partneři z řad makléřů kladou tu samou otázku: Co děláme, abychom zajistili, že vzduch v budovách WeWork bude čistý a bezpečný? Jak dodržujeme oborová doporučení? A jaké jsou s tím vším spojeny náklady? 

Jako globální ředitel oddělení technické infrastruktury (mechanické, elektrikářské a instalatérské práce) společnosti WeWork trávím většinu času přemýšlením o těchto otázkách. Níže se s vámi podělím o některé odpovědi na ně a zamyslím se nad tím, jaký vliv to bude mít na vaše klienty. 

Co dělá společnost WeWork, aby uklidnila obavy firem týkající se vzduchotechniky?

V uplynulých několika měsících společnost WeWork bedlivě sledovala, jak reagují odborníci na vzduchotechniku z celého světa. Patří mezi ně třeba Arup, firma zabývající se projektováním a technickými řešeními. Seznámili jsme se s odbornými doporučeními od organizací, jako je ASHRAE a CDC (Centers for Disease Control and Prevention), a dále shromažďujeme poznatky našeho globálního týmu techniků z oddělení technické infrastruktury.

Důležité je zmínit, že již dlouho před nástupem onemocnění COVID-19 vybavila společnost WeWork naše členské prostory vzduchotechnickými systémy, které odpovídajícím způsobem přivádějí venkovní vzduch, a filtračními technologiemi podle požadavků místních zákonů a předpisů. S náhlým příchodem nového koronaviru do našich životů přijala společnost WeWork dodatečná opatření na kontrolu a sledování kvality vzduchu v našich budovách, přičemž dohlížíme na to, že veškerá opatření dodržují doporučení organizace CDC a ASHRAE. 

Budova WeWork Belmont Court v Bruselu

Jaká dodatečná opatření přijala společnost WeWork v souvislosti s údržbou vzduchotechniky?

Společnost WeWork postavila činnosti týkající se vzduchotechniky na třech hlavních pilířích:

1. Ředění

Jedná se o výměnu „použitého“ vzduchu za čerstvý. Zaprvé hledáme způsoby, jak přivést do budovy co nejvíce venkovního vzduchu, a to úpravou regulace venkovního vzduchu, kde je to možné. Příležitostně k tomu využíváme spořivé cykly nebo nastavujeme klimatizační hradítka do zcela otevřené polohy – obojí má za následek větší množství přiváděného vzduchu. Jelikož tyto systémy řídí naši pronajímatelé, spolupracujeme s nimi při snaze o zavedení těchto nebo jiných změn.

Dále se zaměřujeme na dobu, kdy jsou naše vzduchotechnické systémy v provozu. Dbáme na to, aby fungovaly předtím i poté, co se do budovy dostaví plánovaný počet lidí. Tato opatření vedou k přívodu většího množství venkovního vzduchu do budovy po delší dobu, který nahrazuje (nebo ředí) více vzduchu recirkulovaného zevnitř.

2. Filtrace 

Filtry pomáhají snižovat množství pevných částic v proudu vzduchu ještě předtím, než se dostane do kancelářských prostor. Přehodnocujeme a upravujeme harmonogramy výměny a údržby těchto filtrů, aby vyhovovaly požadavkům výrobce. Typ a funkce filtrů se v celém našem globálním portfoliu různí, proto nepřestáváme sledovat průmyslové standardy, abychom ihned věděli o zaváděných požadavcích.   

3. Teplotní podmínky

Jedná se o způsob, jakým sledujeme vzduch v našich prostorech. Proud vzduchu v našich prostorech už řídíme a monitorujeme pomocí řídicích systémů budovy. Ale abychom získali víc údajů, zvyšujeme naše úsilí v oblasti monitorování vnitřní teploty, relativní vlhkosti a množství oxidu uhličitého (CO2). Ve 100 našich budovách se chystáme zavést doplňkovou nezávislou síť snímačů. Budou zdrojem klíčových údajů o efektivitě větrání a díky nim budeme moct pohotově reagovat na případné změny zákonů a předpisů v budoucnosti.

Je dodržování nových standardů pro vzduchotechniku nákladnější? Kdo tyto náklady nese?

Delší provoz vzduchotechnických systémů, větší počet údržbářských kontrol filtrů, opatření na ředění vzduchu a také pořízení dalších snímačů a provoz jejich podpůrných digitálních sítí s sebou vskutku nese vyšší náklady. Ale společnost WeWork se zavázala postarat se o bezpečnost a ochranu zdraví svých členů – aniž by jim to přineslo další náklady. Jinými slovy – zvýšené náklady na vzduchotechniku nebudeme přenášet na vaše klienty. 

Kromě toho se členové nemusí starat o tahanice s provozovateli budov, pracovníky údržby nebo pronajímateli. V budovách, které provozuje společnost WeWork, jsou tato opatření standardem. Ve sdílených budovách naše provozní týmy úzce spolupracují se správci budov na hledání vhodných řešení a zajištění dodržování požadavků na služby. 

Jelikož se na pracoviště vrací lidé ve stále více zemích, společnost WeWork usiluje o neustálé zvyšování svých bezpečnostních standardů. Ve spolupráci se špičkovými odborníky v oboru budeme nadále zavádět nové technologie a upravovat naše systémy, abychom zajistili bezpečnost našich klientů. 

Máte dotaz k našemu přístupu k bezpečnosti týkajícímu se vzduchotechniky, nebo se chcete dozvědět něco o naší spolupráci s makléři? Navštivte stránku wework.com/brokers nebo nám klidně hned pošlete e-mail na adresu brokers@wework.com.

Daniel Hallett je globální ředitel oddělení technické infrastruktury společnosti WeWork. Vede vyvážený tým techniků pracující na zjednodušení a standardizaci způsobu navrhování a instalace mechanických, elektrických, instalatérských a požárních systémů ve všech prostorech WeWork na celém světě. Daniel pracoval 10 let v globální poradenské firmě Arup, kde měl na starost navrhování komerčních, technických a výrobních zařízení ve městech po celých Spojených státech, v jihovýchodní Asii a Austrálii. 

ZAŘAZENO POD
INOVACE NEMOVITOSTI
Máte zájem o pracovní prostor? Kontaktuje nás.