การจัดการพื้นที่สำนักงาน

ศูนย์กลางครบวงจรมากประสิทธิภาพสำหรับจัดการพื้นที่ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสาขาของ WeWork หรือไม่ก็ตาม

View a live demo
071522 Workplace LP Images

Inform real estate decisions with booking and utilization data

Our space and desk management software provides insight into where and when people are using space, helping to ensure your office locations, sizes, and layouts work for your team and bottom line.

Events page hero image

Enhance office experience and employee collaboration

Our desk booking software helps employees connect with teammates at the office by seeing who is coming in and where they are sitting, helping enable intentional collaboration.

See how the office is changing