Skapa en CSV-fil för uppladdning av flera teammedlemmar samtidigt

Följ instruktionerna nedan för att lägga till flera medlemmar till ditt team i Account Central.

Steg 1: Skapa din CSV-mall

Öppna valfritt kalkylblad (Google Sheets, Excel osv.).

Steg 2: Skapa 5 kolumner

Kolumnnamnen bör vara ”email” ”name” ”phone number” ”keycard left hotstamp” ”keycard right hotstamp”

Observera: Rubriker är skiftlägeskänsliga. Ange alla titelfält med små bokstäver. Fälten ska också vara i oformaterad text (om du använder RTF-format uppstår fel vid uppladdningen).

Steg 3: Ange information om teammedlemmen

Ange information om dina teammedlemmar. Se till att varje e-postadress är unik. Observera att nyckelkortets vänstra hotstamp bör vara 9–10 siffror och den högra bör vara 6–7 siffror. Tänk på att du inte kan lägga till fler användare än vad arbetsutrymmet har kapacitet för.

Steg 4: Ladda ner CSV-fil

När du har angett alla teammedlemmar laddar du ner filen som en CSV-fil genom att gå till Arkiv > Ladda ner > Kommaseparerade värden (.csv)

Steg 5: Ladda upp fil

Ladda upp din CSV-fil till Account Central. När uppladdningen är klar får du en bekräftelse via e-post.