Så bygger Airbnb, Verizon och WeWork upp community och de anställdas upplevelse

Aldrig förr har det varit så viktigt för företag att hjälpa anställda att skapa starka förbindelser på jobbet

Arbetsplatser genomgår just nu stora förändringar – och det är inte bara på grund av milleniegenerationen.

Det är sant att millenniegenerationen ställer högre krav på arbetsgivarna. Du kanske har hört talas om statistiken som visar att 70 procent av denna generation hellre byter olika förmåner mot en bättre arbetsplats. Eller att de vill kunna ställa sig bakom företagets vision och arbeta med något som verkligen gör skillnad. Men det är inte bara de som känner så.

Generation X blickar nu mot nästa steg i karriären. De har jobbat i 20 år eller mer och ska inte gå i pension inom den överskådliga framtiden. Precis som millenniegenerationen är de ute efter meningsfullt arbete med ett bestämt syfte.

Ändå uppfyller de flesta arbetsplatser inte de här behoven och konsekvenserna är oroväckande. 85 procent av alla anställda känner sig inte engagerade på jobbet. 51 procent letar efter ett annat jobb. De här siffrorna är i själva verket krisartade om man beräknar kostnaden för låg produktivitet och avkastning.

Därför är det avgörande att företagen börjar fokusera på att bygga en communitykänsla.

Starka personliga relationer på arbetet kan göra hela skillnaden mellan en omotiverad och en engagerad medarbetare. Trots att vi går mot en mer flexibel värld där människor kan arbeta på distans och själva styra sina arbetstider och arbetsutrymmen, föredrar de flesta fortfarande att komma till kontoret. Det är inget vi rår för — behovet av att känna tillhörighet är helt enkelt en mänsklig instinkt. Människor tycker om att lära känna sina kollegor öga mot öga. De är helt enkelt mer tillfreds när de har goda vänner på jobbet — oavsett hur gamla de är.

Vi som har ledarskapsroller måste tänka på hur vi kan bygga en starkare community. Våra företags framgång beror på det. Vi behöver uppmuntra till erfarenheter och omgivningar som främjar meningsfulla relationer och där människor kan vara sig själva.

Jag fick nyligen möjligheten att leda panelen ”Navigating Uncertainty by Building Community and Curating Experience” (Hantera osäkerhet genom att bygga communitykänsla och främja goda erfarenheter) på CoreNet Global Summit i Boston. Tillsammans med paneldeltagarna Tido Pesenti, chef för globala fastigheter och ekonomi på Airbnb, Jim Tousignant, chef för portföljförvaltning på Verizon Global Real Estate och Lakshmi Rengarajan, chef för arbetsrelationer på WeWork diskuterade vi hur de avsiktligt utformar sina arbetsplatser för att främja en stark community och goda relationer. Strategierna de delgav är både värdefulla och inspirerande.

Airbnb: Att sätta den globala communityn främst och i fokus

Airbnb har som mål att skapa en värld där alla hör hemma överallt. På det här företaget är man övertygade om att respekten för olika kulturer ökar när människor från olika länder uppmuntras att samarbeta.

I sin strävan att uppnå det här målet vägleds de av en ”utifrån och in”-strategi när det gäller att skapa en stark community bland de anställda. Vackra hem på Airbnb-plattformen inspirerar stilen på företagets egna konferensrum och kontor. Svartvita porträtt av Airbnb-värdar – som enligt Pesenti är Airbnb-varumärkets ”hjältar” – hänger på kontorets väggar, och intill varje finns deras personliga berättelse att läsa.

För att ytterligare stärka communityn erbjuder Airbnb hälsosamma måltider och motionspass på plats – företaget vet att de anställda har ont om tid och man hoppas att detta ska minska missnöjet och öka tillfredsställelsen. Dessutom arrangerar Airbnb avslappnade samtal med sådana tankeledare som Al Gore och Sheryl Sandberg.

Verizon: Kombinera nöjesutbud med communitykänsla

”Tiden då man kunde göra kostnadsbesparingar på bekostnad av de anställda är över”, säger Tousignant. Nu finns det en efterfrågan på välkomnande omgivningar med ett stort utbud som får de anställda att känna sig väl omhändertagna.

Hos Verizon tar detta sig uttryck på olika sätt, beroende på den specifika platsen. I Boston byggs ett nytt kontor, och där betraktar Verizon sina grannföretag som en del av gemenskapen. De anställda kan gå ut och köpa lunch på något av matställena i närheten, gå och handla eller träna på gym. På platser där sådana grannar är sällsynta ser Verizon till att lägga grunden för en positiv erfarenhet. I Irving, Texas, har Verizon till exempel handplockat utvalda restauranger, affärer och ett hotell och gjort dem till en del av sin egen community i det nya kontorskomplexet.

Verizon hittar också andra sätt att skapa en större community för sina anställda: I Irving till exempel finns en gemensam arbetsplats där nystartade teknikföretag och 5G-företag kan samarbeta med Verizons anställda.

WeWork: Att gå från att "träffas" till att "lära känna varandra"

Anställda lär känna varandra på WeWork. Fotografier av Anthony Reed

WeWork är kanske det enda företaget med en ”chef för arbetsrelationer”, men detta är en nödvändig roll. Därför är jag stolt över att få ha Lakshmi Rengarajan, WeWorks chef för arbetsrelationer, som kollega.

Under vår paneldiskussion förklarade Rengarajan att ”WeWork gör goda relationer till en vana” – och det är därför hennes roll hjälper WeWorks nya medarbetare att känna sig som en del av communityn från allra första dagen.

Rengarajan strävar efter att människor ska gå från att träffas till att verkligen lära känna varandra. Att ”träffa” någon innebär affärsmässigt kallprat, vilket kan vara ansträngande. Att lära känna varandra innebär dock något djupare. Det handlar om att utbyta historier, hjälpa varandra, skratta tillsammans, ställa sig bakom varandra i ett gemensamt syfte och att ta reda på vem personen bakom namnet verkligen är.

För att lyckas med det rekommenderar Rengarajan att ställa frågor som inte har med det extrema att göra (dvs. inte det ”bästa” eller det ”värsta”) – ofta finns det fina i mitten. Istället för att fråga ”Vilken är din favoritbok?” kan man till exempel fråga ”Vilken bok tycker du att alla borde läsa?” Du kanske blir förvånad över vad du kan få reda på bara genom att göra en sådan liten ändring.

Måttstocken för arbetets framtid

Jag är övertygad om att arbetets framtid är beroende av hur människor känner. De åtgärder som dessa företag, och många med dem, vidtar är ett viktigt steg mot att bygga en communitykänsla och öka de anställdas engagemang.

Hur kan du bygga en starkare community i din organisation?

SPARAT UNDER
COMMUNITY KULTUR TALANG
Söker du arbetsutrymme? Kontakta oss.