Gå med i vårt team

Make a life, not just a living.

Make a life, not just a living.

Vad det innebär att arbeta här

Vår berättelse börjar med våra utrymmen, där drömmare och handlingskraftiga samlas för att manifestera vårt mantra: Skapa ditt livs arbete. Vi skapar en värld där personlig framgång definieras av mer än bara slutresultat – och vi har redan nått långt. Men ärligt talat är detta inte någon sommarpromenad längs stranden.

Utmaningen med att ta arbetsvärlden till en ny plats är inte hinderfri. WeWork är ett ställe där varje dag är ett nytt äventyr. Vi tar den svåra vägen därför att vi vill ha tillfredsställelsen att ha klarat av utmaningar. Det bästa sättet att göra det är som ett team. Vi vet att vi sitter i samma båt.

Ta med hela dig till arbetet

En karriär på WeWork är för de nyfikna, de omtänksamma, de modiga och de samarbetande.

Våra värderingar

Leva och arbeta med avsikt är det som är viktigast för oss.

Våra värderingar utgör grunden för det arbete vi gör. Det är inte bara modeord. Oberoende av vilken avdelning vi befinner oss på är de en vägledande kraft som skapar vår företagskultur. De förenar oss. De håller oss till sanningen. Som ett team är det vårt jobb att använda dessa värderingar till att utveckla våra medlemmar, hjälpa dem nå mer och vara bättre som en del av vår community.

Förmåner på WeWork

Specifika förmåner varierar mellan olika platser
Rectangle 34
Försäkring i världsklass (sjukvård, tandvård, syn, livförsäkring, handikappsförsäkring)
Rectangle 34
Generösa pensionsplanering
Rectangle 34
Deltagande i vår aktieincitamentsprogram
Rectangle 34
Fri frukost, måndagsmiddagar och överraskningsmellanmål
Rectangle 34
Betalda sjukdagar, semester och helgdagar
Rectangle 34
Fri mikrorostat kaffe från ett café med barista
Rectangle 34
Fruktvatten och öl på kran
Rectangle 34
Pendlingsförmåner (enbart New York)
Rectangle 34
Rabatter på gymmedlemskap, resor, hotell, mobilabonnemang och fler livstidsförmåner
Rectangle 34
Företagsevenemang och retreats som WeWork sommarläger och summit, program varje kväll för yrkesarbetande, utbildning och sociala evenemang i varje stad
Rectangle 34
Friskvårdsprogram som inkluderar yoga, ljudbad, löpningsklubbar, kickboxing, krav maga, dans, meditation, bergsklättring m.m.

Gå med oss

Utvalda avdelningar

Är du intresserad?

Att passa in på WeWork innebär att du tar med hela dig till communityn. Det är kärnan i vår kultur. Om du redan har självförtroende men fortfarande vaknar varje morgon och vill lära dig mer och utvecklas, då vill vi ha dig med. Om du är en realist-optimist, men fortfarande tror att du kan förbättra världen, vill vi också ha dig med.

EEO | Jämlik anställningsmöjlighet

WeWork satsar på lika anställningsmöjligheter. WeWork förbjuder diskriminering eller trakasserier av någon anställd eller arbetssökande baserat på ras, färg, trosuppfattning, religion, kön, fysiskt eller mentalt handikapp, genetisk information, ålder och/eller någon annan kategori som skyddas av federala, statliga eller lokala förordningar.

Lagstiftningen i New York förbjuder också diskriminering av anställda, arbetssökande, individer som tillhandahåller tjänster på arbetsplatsen på kontraktsbasis, obetalda praktikanter och frivilliga baserat på sexuell inriktning, kön, könsidentitet, genusuttryck, börd, civilstånd, registrerad inhemsk partnerstatus, militär- eller veteranstatus, civil luftpatrull status, nationellt ursprung, graviditet (inklusive förlossning och relaterade sjukdomar och sjukdomar relaterade till amning) eller sjukdom (cancer och genetiska karakteristika). För den här policyns ändamål inkluderar diskriminering baserat på "nationellt ursprung" också diskriminering av en individ därför att den personen innehar eller uppger körkort från Kalifornien som utgivits till de som inte kan dokumentera laglig närvaro i USA. WeWork tolererar inte diskriminering eller trakasserier baserat på dessa egenskaper eller några andra karakteristika som skyddas av gällande federal, delstatlig eller lokal lagstiftning.

En arbetssökandes eller anställds invandringsstatus beaktas inte för några anställningsändamål på WeWork, förutom om detta är nödvändigt för att följa federal, delstatlig eller lokal lagstiftning.