Prostor, který prošel proměnou, inspiruje inovace ve společnosti Standard Chartered

Za pouhé tři měsíce společnost WeWork navrhla a vybudovala nový dynamický prostor eXellerator Lab pro společnost poskytující finanční služby

Around the world, companies of all sizes find space to succeed at WeWork. Our Member Spotlight series shares their unique stories.

Výzva: Nutnost zůstat na špici inovací

Every company must innovate to survive—a reality that Standard Chartered knows quite well.

„Klienti stále více využívají digitální služby a očekávají bezproblémový, včasný a uživatelsky přívětivý přístup k bankovním službám. Musíme proto neustále inovovat a zlepšovat se, jinak riskujeme, že zůstaneme pozadu,“ říká Mary Huen, generální ředitelka společnosti Standard Chartered v Hongkongu.

V lednu 2018 proto zahájila činnost nová jednotka společnosti Standard Chartered – SC Ventures. Tato obchodní jednotka byla pověřena řízením digitálních inovací, investicemi do „fintech“ společností a startupů a realizací pilotních projektů nových obchodních modelů – to vše s cílem zlepšit bankovní služby poskytované zákazníkům.

Společnost měla prostor v devátém patře budovy Standard Chartered Tower v Hongkongu, který však vyžadoval kompletní renovaci. Aby společnost SC Ventures mohla být hybatelem změn uvnitř společnosti, potřebovala světlý a moderní prostor, který by podněcoval inovaci a kreativitu, podporoval spolupráci a zvýšil výkonnost týmu – a to co nejdříve.

Řešení: Transformace stávajícího prostoru pro inovace

Standard Chartered partnered with WeWork to transform that floor into an innovation hub and collaborative workspace dubbed the “eXellerator Lab.”

Dr. Michael Gorriz, ředitel IT ve společnosti Standard Chartered, vysvětluje: „Název ‘eXellerator’ je kombinací dvou slov: akcelerace (acceleration) změn a dokonalost (excellence) klientských služeb.“

Centrum eXellerator Lab je vybaveno flexibilními učebnami, různými typy konferenčních místností a také velkým salonkem vhodným k pořádání nejrůznějších akcí a každodenních workshopů. Design zahrnuje barvy značky Standard Chartered a používá také prvky kultury Hongkongu.

Výsledek: Prostor ke spolupráci, který urychluje změny a zlepšuje poskytované služby

Výstavba centra eXellerator trvala pouhé tři měsíce. Liam Gilligan, ředitel centra eXellerator Lab, byl ohromen rychlostí a odhodláním týmu WeWork: „Požádali jsme společnost WeWork, aby projekt realizovala ve skutečně velmi krátké době. Na všechny udělalo velký dojem, že byli schopni náš požadavek v tak krátkém termínu splnit.“

Důležitější však je, že v centru eXellerator Lab nyní pracuje dynamická komunita. Celý prostor podněcuje spolupráci a osvědčil se jako místo, kde zaměstnanci společnosti SC Ventures hrdě pracují s klienty a partnery.

Společnost Standard Chartered plně využívá výhod nového prostoru. Pořádá zde rozmanité akce a využívá funkce pro mezioborovou spolupráci k vývoji nových produktů. Tým centra eXellerator Lab se již podílel na přeměně center telefonické podpory společnosti, vývoji webového chatbotu nebo vydání nové verze mobilní aplikace, takže již společnosti Standard Chartered generuje výnosy.

“The eXellerator in Hong Kong lets us bring ideas, skills, and, importantly, individuals—clients, fintech entrepreneurs, colleagues from the bank—together to enable innovation,” says Alex Manson, global head of SC Ventures, Standard Chartered.

Klíčové body

  • Prostor o rozloze více než 900 m2 vlastněný společností Standard Chartered, ale navržený, vytvořený a provozovaný společností WeWork
  • Flexible space built to spec to encourage innovation
  • Rychlá realizace – celý projekt byl dokončen za tři měsíce
  • Interiér v designu odpovídajícím značce Standard Chartered
  • Přizpůsobené akce a programy

WeWork offers companies of all sizes space solutions that help solve their biggest business challenges.

Máte zájem o pracovní prostor? Kontaktuje nás.