Jak společnost Royal Bank of Canada oslovuje nové klienty na klíčových trzích

Společnost RBC si při hledání inovativních prostor uvědomila, že spolupráce s komunitou WeWork je pro ni také obrovskou příležitostí.

Around the world, companies of all sizes find space to succeed at WeWork. Our Member Spotlight series shares their unique stories.

Výzva: Rozšiřování podílu na klíčových trzích i udržování smysluplných vztahů s klienty

Kanadská společnost Royal Bank of Canada (RBC) má jediný cíl – pomáhat klientům k růstu a různým komunitám k prosperitě.

Je hrdá na svůj prozíravý přístup, experimenty s různými obchodními modely, pracovní styly, nové technologie i strategická partnerství. Pokud chtěla udržet krok s rychlostí změn a nadále klientům nabízet nové příležitosti k podnikání, jednoznačně musela rozšířit agilní projektové týmy a zároveň se dostatečně soustředit na klienty a věnovat se jim.

Společnost RBC se rozhodla vyhledat řešení pro několik trhů, které by posílilo její pozici důvěryhodného, inovativního a agilního partnera a zároveň poskytlo jejím týmům dynamické pracovní prostory podporující tvůrčího ducha, inovace a spolupráci.

Řešení: Jedinečná příležitost, jak pomoct klientům dosáhnout úspěchu

Společnost si stanovila tento cíl a začala uvažovat o uzavření strategického partnerství s WeWork, ve kterém by šlo o víc než jen o nemovitosti. Společnost WeWork tvoří komunitu o více než 400 tisících členech od menších podnikatelů po globální firmy, a ti všichni by mohli z bohatých zkušeností společnosti RBC s financemi a podnikáním obecně profitovat.

Niranjan Vivekanandan, viceprezident pro strategie a komerční bankovnictví ve společnosti RBC, si uvědomil, že jde o velkou příležitost. Poradci společnosti by v lokalitách WeWork mohli být nablízku svým klientům, pracovat s nimi bok po boku a být k dispozici na přípravu různých komplexních řešení pro klienty, která by nezahrnovala pouze finanční služby.

„Společnost WeWork je výjimečný ekosystém různých firem, který vytváří unikátní prostředí podporující spolupráci,“ říká Vivekanandan. „Uzavřít partnerství se společností WeWork a být aktivním členem komunity, která slovu úspěch dodává nový rozměr, nám prostě dává smysl.“

V září 2017 společnost RBC otevřela v lokalitách WeWork v Torontu a Montrealu poradenská centra, kde členové WeWork mohou využívat asistenci odborníků při řešení financí a podnikání.

„Asistence při žádosti o půjčku, optimalizace kapitálové struktury nebo zvýšení počtu pracovníků – s tím vším vám naše týmy v daných lokalitách dokáží kdykoli profesionálně pomoct,“ vysvětluje Vivekanandan.

Výsledky: Prohloubení našeho partnerství

Společnost RBC si rychle uvědomila, že WeWork sdílí její cíl hledat inovativní řešení specifických problémů klientů při podnikání. „Ze svých zkušeností dobře víme, že pracovní prostor může pozitivně podporovat inovace, tvůrčího ducha a neotřelé myšlení,“ říká Vivekanandan. „Pro klienty je čas velmi drahocenný a WeWork jim pomáhá řešit velký problém s hledáním pracovních prostorů a vyjednávání s pronajímateli. Díky lokalitám ve významných finančních centrech po celém světě by společnost WeWork mohla klientům RBC pomoct lehce rozšířit jejich aktivity i na další trhy.“

Naše partnerství s WeWork je postaveno na službách Beyond Banking (Více než jen bankovnictví), kdy poskytujeme nástroje a řešení nad rámec tradičních finančních služeb. Společnosti RBC a WeWork společně nabízejí svým klientům specifická flexibilní řešení pracovních prostorů, a podporují tak rozvoj jejich podnikání.

Společný závazek: Inovace a potřeby klientů

V roce 2017 společnost RBC přestěhovala své agilní týmy do prostor WeWork, což se jí velmi rychle osvědčilo, a od té doby se jejich spolupráce ještě výrazně rozrostla. Banka RBC a její společnost City National Bank nyní využívají přes 700 pracovních míst v sedmi velkoměstech po celé Kanadě, USA a Evropě a plánují další rozšíření po celém světě.

Společná práce s klienty je pro tým společnosti RBC naprosto neocenitelná. „Díky ní hlouběji chápeme obchodní a finanční potřeby svých klientů,“ říká Vivekanandan.

Zaměstnanci společnosti RBC radí členům WeWork s podnikáním, a lépe tak chápou, co jejich klienty nejvíc bolí, takže dokáží najít nejrůznější způsoby, jak pro ně navrhnout funkční řešení. Vivekanandan vysvětluje: „Naše týmy nám hlásí, že ve spolupráci s klienty pro ně dokáží vytvořit a vybudovat řešení na míru namísto pouhých standardních řešení specifických problémů v podnikání.“

Celé to začalo jako řešení pro rozšiřování aktivit společnosti RBC na klíčových trzích a její užší spolupráci s klienty, ale postupně se z této spolupráce stalo dlouhodobě výhodné strategické partnerství.

Díky tomuto partnerství s WeWork přináší společnost RBC svým klientům větší užitek a přesně plní svůj cíl pomáhat klientům růst a různým komunitám dosáhnout prosperity.

Klíčové body

  • 700 pracovních míst v sedmi městech v Kanadě, USA a Evropě
  • schopnost rychle měnit velikost týmů na klíčových trzích
  • inovativní design kanceláří podporující tvůrčího ducha a inovace
  • integrované partnerství s cílem rozšířit aktivity společnosti RBC v komunitě WeWork
  • hlubší vhled do potřeb klientů díky společné práci se členy WeWork

WeWork offers companies of all sizes space solutions that help solve their biggest business challenges.

ZAŘAZENO POD
FIRMY INOVACE NEMOVITOSTI
Máte zájem o pracovní prostor? Kontaktuje nás.