Tokyo Port City Takeshiba

1-7-1 Kaigan Minato-ku
     Tokyo 105-7590
จองทัวร์เสมือนจริง
จองทัวร์เสมือนจริง
จองทัวร์เสมือนจริง
จองทัวร์เสมือนจริง

ออกทัวร์จากบ้านอันแสนสบายของคุณด้วยการจองทัวร์เสมือนจริงพร้อมกับตัวแทน

สาขานี้ไม่เปิดให้บริการทัวร์ชมสถานที่ด้วยตนเองในขณะนี้
โปรดระบุชื่อและนามสกุล
เราต้องใช้ข้อมูลนี้ในการยืนยัน
โปรดระบุวิธีที่เราจะติดต่อคุณ
มีผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานจำนวนกี่คน
โปรดเลือกสถานที่ทำงานที่จะทัวร์ชม

การคลิกปุ่มด้านล่างหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา

 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Tokyo Port City Takeshiba Reception
  บาร์ของกลุ่มสมาชิก
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  ห้องครัว
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  พื้นที่ส่วนกลาง
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  Hot Desk area
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  Hot Desk area
 • Tokyo Port City Takeshiba ห้องประชุม
  ห้องประชุม
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba Reception
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba พื้นที่ทำงานร่วมกัน
 • Tokyo Port City Takeshiba ห้องประชุม

พื้นที่ทำงานที่พร้อมให้บริการ

มีผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานจำนวนกี่คน
โปรดทราบว่า: เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างในการทำงาน เราขอแนะนำให้คุณมองหาพื้นที่ที่จุคนได้เป็นสองเท่าของจำนวนคนที่จะนั่งจริง ๆ
สำนักงานส่วนตัว

พื้นที่สำนักงานที่ล็อกได้สำหรับทีมทุกขนาด

โต๊ะทำงานส่วนตัว

โต๊ะทำงานในสำนักงานที่ใช้ร่วมกันแบบล็อกได้

การเป็นสมาชิกแบบโต๊ะทำงานส่วนกลาง

เข้าใช้งานสถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันและพื้นที่ส่วนกลางได้เมื่อต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ปรับปรุงด้วยความใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของคุณ

 • บริการทำความสะอาดที่ได้รับการยกระดับ
 • Wellness Room
 • ห้องประชุม
 • เจ้าหน้าที่ในสถานที่
 • จุดเด่นของพื้นที่ส่วนกลาง
 • ตู้โทรศัพท์
 • เครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ
 • งานกิจกรรมและโปรแกรมด้านการทำงาน

สร้างที่ทำงานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น

เพื่อรับมือกับโควิด-19 เราได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อความสบายใจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความใส่ใจต่อสุขอนามัยมากขึ้น

เราเพิ่มความถี่และความเข้มงวดด้านการทำความสะอาดเพื่อปกป้องสุขภาพพลานามัยของสมาชิกและพนักงานของเรา

ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัว

เราได้ปรับพื้นที่นั่งทำงานในบริเวณส่วนกลางและโต๊ะทำงานเพื่อให้คุณยังคงปฏิบัติงานประจำวันต่อไปได้โดยที่ยังคงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

ป้ายเตือนสุขนิสัย

เราติดป้ายไว้ตามจุดที่เหมาะสมเพื่อช่วยเตือนเรื่องระยะห่างในการทำงานและสุขนิสัยที่ดีเพื่อความสะอาด

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

เราเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ไว้ตามสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้กลุ่มสมาชิกรักษาความสะอาดตลอดจนระยะห่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

การปรับปรุงระบบ HVAC

เราเพิ่มการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารให้มากที่สุด ขยายตารางเวลา HVAC เมื่อทำได้ และร่วมมือกับเจ้าของอาคารในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพอากาศของ CDC และ ASHRAE

เรียนรู้เพิ่มเติม
ความใส่ใจต่อสุขอนามัยมากขึ้น
เราเพิ่มความถี่และความเข้มงวดด้านการทำความสะอาดเพื่อปกป้องสุขภาพพลานามัยของสมาชิกและพนักงานของเรา
ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนตัว
เราได้ปรับพื้นที่นั่งทำงานในบริเวณส่วนกลางและโต๊ะทำงานเพื่อให้คุณยังคงปฏิบัติงานประจำวันต่อไปได้โดยที่ยังคงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ป้ายเตือนสุขนิสัย
เราติดป้ายไว้ตามจุดที่เหมาะสมเพื่อช่วยเตือนเรื่องระยะห่างในการทำงานและสุขนิสัยที่ดีเพื่อความสะอาด
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
เราเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ไว้ตามสาขาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้กลุ่มสมาชิกรักษาความสะอาดตลอดจนระยะห่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
การปรับปรุงระบบ HVAC
เราเพิ่มการนำอากาศจากภายนอกเข้ามาในอาคารให้มากที่สุด ขยายตารางเวลา HVAC เมื่อทำได้ และร่วมมือกับเจ้าของอาคารในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพอากาศของ CDC และ ASHRAE
เรียนรู้เพิ่มเติม

ตำแหน่ง

1-7-1 Kaigan Minato-ku Tokyo 105-7590
 • การขนส่งใกล้เคียง

 • Takeshiba Station (1 minute walk) | Hamamatsucho Station (5 minute walk)

Finding Office Space at Tokyo Port City Takeshiba

WeWork is a global network of workspaces where companies grow together. At this convenient address, discover floors of workspace and private offices. Our spaces are designed to promote productivity whether you’re a team of one or 100, and month-to-month flexibility means your space is just as agile as you are. Plus, one all-inclusive rate makes things easy. Any workspace can have a lounge, but ... Read more WeWork is a global network of workspaces where companies grow together. At this convenient address, discover floors of workspace and private offices. Our spaces are designed to promote productivity whether you’re a team of one or 100, and month-to-month flexibility means your space is just as agile as you are. Plus, one all-inclusive rate makes things easy. Any workspace can have a lounge, but ours are decorated with custom murals. Your old office might have had a coffee pot, but ours has a micro-roasted coffee bar and fresh fruit water. We’ve considered every detail so you can focus on your business. Beyond desks, staff, and amenities, find a community of forward-thinking companies and in-house events that connect you organically. More information on this location is coming soon, but we’re gladly accepting inquiries. Get in touch today to schedule a visit.
พร้อมช่วยเหลือคุณ
Ai F.

ทีมจัดการชุมชนจะเพิ่มรายละเอียดส่วนตัวแบบมืออาชีพให้กับอาคาร WeWork แต่ละที่ และมุ่งมั่นเสริมพลังให้สมาชิกในทุกวิถีทางที่ทำได้

อาคารใกล้เคียง