Arbetsutrymme

Medlemsalternativ

Korttidsavtal är flexibla.

Inkluderar faciliteter

Du kan fokusera på att utveckla ditt företag, vi tar hand om resten.

In It Together

Whether it’s getting feedback on your product in real time, asking for a recommendation on a service provider, or fostering an engaging experience for your employees, the everyday connections of the WeWork community are invaluable.

Benefits for All

We went to our partners to negotiate rates on behalf of the entire community. Take advantage of lower costs on health insurance, accounting software, gym memberships, and more.

On-demand

Starting at $45/month

1 dag/månad inkluderad

We Membership är vår plan med löpande räkning (pay-as-you-go). Boka ett skrivbord för en dag, eller ett konferensrum för en timme på valfri plats.

WeWork Labs

Priser varierar

WeWork labs helps early-stage startups and entrepreneurs fulfill their destiny by providing the space, global network, and programming they need to thrive.
Insikter från communityn

Våra medlemmar talar ut.

Vanliga frågor

Vårt team finns alltid till hands för att diskutera, per telefon eller mejl.