Witamy uchodźców

Nasz inicjatywa na rzecz zatrudniania uchodźców pozwala współpracować firmom i osobom zmuszonym opuścić ojczysty kraj w celu wspólnego budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

 

Razem lepiej

Wierzymy, że dzięki współpracy wszyscy zyskują szansę na karierę, a każda społeczność może przyczynić się do zmian na lepsze.

Dołącz do nas i pomóż nam tworzyć bardziej elastyczne środowiska pracy oraz serdeczne społeczności.

Dołącz do nas

Jeśli chcesz pomóc, oferując zatrudnienie, otrzymasz od nas kontakt do naszej sieci partnerów, która pomoże Ci znaleźć wykwalifikowanych kandydatów wśród uchodźców.
 
Dołącz do nas →

Udział w inicjatywie

Firmy i osoby indywidualne, które chcą pomóc inaczej niż zatrudniając, mogą to zrobić na różne sposoby, oferując na przykład usługi doradcze, szkolenia językowe albo kursy pozwalające na zdobycie nowych umiejętności.
 
Zarejestruj się tutaj →

Razem możemy wszystko

Wyznaczyliśmy sobie cel, by w ciągu najbliższych pięciu lat zatrudnić na całym świecie 1500 uchodźców. Zachęcamy firmy tworzące naszą sieć członków społeczności oraz szerszą społeczność biznesową do połączenia z nami sił i zaoferowania zatrudnienia, wsparcia, wiedzy oraz kontaktów, które mogą zapewnić uchodźcom większe możliwości.

Informacje o inicjatywie

Obecnie stoimy w obliczu międzynarodowego kryzysu. Konflikty i katastrofy naturalne sprawiają, że coraz więcej osób zmuszonych jest do zmiany miejsca zamieszkania na niespotykaną dotąd skalę. Jest to problem, który wymaga podjęcia stosownych działań. Nasza inicjatywa na rzecz zatrudniania uchodźców zachęca firmy tworzące globalną sieć oraz liderów biznesowych do wykorzystania możliwości i stworzenia podstaw dla ruchu społecznego.

  • Inspirujący sukces
  • Na początku 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z nowojorskim biurem Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego w zakresie przygotowania programu pilotażowego mającego na celu oferowanie zatrudnienia uchodźcom w Nowym Jorku.
  • Większe możliwości
  • Zwiększamy pierwotny cel wynoszący 1500 zatrudnionych uchodźców w ciągu najbliższych pięciu lat, zaczynając w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie współpracujemy z Międzynarodowym Komitetem Ratunkowym, fundacją Tent w ramach partnerstwa na rzecz wspierania uchodźców, instytucją charytatywną Breaking Barriers, a także naszą siecią partnerów.
  • Działania społeczności
  • Zachęcamy ponad 50 000 firm członkowskich i szerszą społeczność biznesową do połączenia z nami sił i zaoferowania uchodźcom zatrudnienia, wsparcia, wiedzy oraz kontaktów — dzięki temu zrealizujemy wspólny cel polegający na zwiększeniu zaangażowania i zintensyfikowaniu działań ze strony biznesu.
  • Awans
  • Pomagamy uchodźcom, którzy chcą się z nami rozwijać, zapewniając im dostęp do spersonalizowanych szkoleń, kursów językowych, a także usług doradczych oferowanych przez naszych partnerów, członków i pracowników.
  • Udział w inicjatywie na szczeblu lokalnym i globalnym
  • Organizując wydarzenia dla społeczności i targi pracy, a także oferując pracę w charakterze wolontariatu, umożliwiamy członkom i pracownikom wspieranie uchodźców.

65 milionów

Liczba osób zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania z powodu konfliktu (stan na 2016 rok).

84%

Wartość procentowa uchodźców przesiedlonych przez Międzynarodowy Komitet Ratunkowy w 2016 roku, którzy w ciągu sześciu miesięcy uzyskali niezależność finansową.

63 miliardy USD

Wartość wkładu uchodźców w gospodarkę w ubiegłej dekadzie.

Nasi partnerzy

Informacje o nas

WeWork to ruch na rzecz utworzenia nowego stylu pracy, w ramach którego ludzie z każdej warstwy społecznej spotykają się, by pracować w sposób wytrwały i świadomy. Naszą misją jest stworzenie świata, w którym praca pozwala zarabiać na (wspaniałe) życie. Wierzymy, że dzięki współpracy wszyscy zyskują szansę na karierę, a każda społeczność może w znaczący sposób przyczynić się do zmieniania świata na lepsze.

The Fine Print

Obowiązuje Regulamin korzystania z witryny internetowej oraz Polityka prywatności.
Prawa do obrazu: Emanuel Hahn.