Plné znění zprávy: Vliv práce z domova na spolupráci


Studie z nedávné doby ukazují, že práce z domova je pro zaměstnance v průměru zvládnutelná. Podrobnější pohled na způsoby, jak lidé spolupracují, však ukazuje, že některé skupiny zaměstnanců mohou práci z domova prožívat o poznání hůře, než naznačuje průměr.

V červenci 2020 zorganizoval WeWork ve spolupráci se společností brightspot strategy, která se specializuje na výzkum a strategii, anonymní průzkum na reprezentativním vzorku zaměstnanců vykonávajících svou práci v kancelářích ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku a Velké Británii. Průzkum definoval celkem 10 stylů práce zaměstnanců (nebo pracovních stylů) a vyhodnotil, jaký dopad má na každý z nich práce z domova.

Plné znění zprávy najdete níže. (Chcete-li si zprávu stáhnout, klikněte na šipku v levém horním rohu. Chcete-li si ji prohlížet v režimu celé obrazovky, klikněte na ikonu čtverečku v pravém dolním rohu přehrávače. Tento soubor pdf je v současné době k dispozici pouze v angličtině.)