ปิด

พื้นที่ทำงานที่พร้อมให้บริการ

2015 Main St

มีผู้ที่ต้องการพื้นที่ทำงานจำนวนกี่คน
โปรดพิจารณาข้อกำหนดในท้องถิ่นด้านการรักษาระยะห่างเมื่อคุณค้นหาพื้นที่
  • การจัดการจดหมายและพัสดุ
  • เครดิตที่ใช้ในการจองห้องประชุมจะแตกต่างกันไปตามจำนวนโต๊ะทำงานที่คุณจอง
  • 5 เครดิตในการจองเวลาใช้ห้องประชุมสูงสุด 5 ชั่วโมง
  • 2 เครดิตในการจองเวลาใช้ห้องประชุมสูงสุด 2 ชั่วโมง
  • 5 เครดิตในการจองเวลาใช้ห้องประชุมสูงสุด 5 ชั่วโมง
  • เครดิตในการใช้เครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนโต๊ะที่คุณจอง

  • มีโต๊ะทำงานและเก้าอี้พร้อม (อาจมีตู้เก็บเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

อาคารใกล้เคียง

หากมีคำถามเพิ่มเติม

ลองดู ของเรา คำถามที่พบบ่อย