Privacybeleid van WeWork Labs

Ingangsdatum: 12 juli, 2019

WeWork Labs is het globale innovatieplatform van The We Company en thuis voor start-ups in een vroeg stadium. Om deze functies te verstrekken, verzamelen en gebruiken we Persoonsgegevens. Dit WeWork Labs privacybeleid beschrijft hoe WeWork Labs gebruik maakt van verschillende categorieën van persoonsgegevens en andere informatie specifiek voor WeWork Labs verstrekt. Zie het Wereldwijde Privacybeleid van The We Company voor aanvullende informatie, waaronder voor de definities van termen met een hoofdletter die hier niet worden gedefinieerd.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Deze sectie is een aanvulling op ons wereldwijd privacybeleid om meer informatie te geven over enkele manieren waarop we uw informatie gebruiken die specifiek zijn voor WeWork Labs.

Zakelijke Leden, Partners, en sponsors.  Als u een zakelijk lid, partner, of sponsor bent, omvatten de Persoonsgegevens die we gebruiken:

 • contactgegevens en professionele gegevens zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen, inclusief om te reageren op vragen of aanvragen voor probleemoplossing en om meldingen en andere operationele communicatie aan u te leveren;

 • Contactinformatie en verificatie-informatie ter bescherming tegen fraude, misbruik, of schade, om uw identiteit te verifiëren, en anderszins te zorgen voor een veilige omgeving (in het algemeen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze legitieme belangen);

 • betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten (in het algemeen, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u); en

 • Andere persoonlijke informatie om onze marketing voor u te personaliseren en u voorzien van de Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot (i) u online en offline evenementen te bieden; (ii) u in contact brengen met de gemeenschap, sociale media, apps, en websites; (iii) het verstrekken van diensten die u aanvraagt via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen; en (iv) het verwerken van de gegevens of bestanden die u hebt ingevoerd, geüpload, of bewaardmet de diensten, zoals om te voldoen aan de zoektermen die u indient of documenten te verwerken die u uploadt naar de Diensten.

Werknemers van zakelijke leden, partners, en Sponsors.  Als u een werknemer van een zakelijk lid, partner of sponsor bent, omvatten de Persoonsgegevens die we gebruiken:

 • Contactinformatie en professionele informatie zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen, inclusief om te antwoorden op vragen of verzoeken voor het oplossen van problemen en om meldingen en andere operationele communicatie, u een digitaal of fysieke toegangsbadge te bieden, en u in contact te brengen met de gemeenschap;

 • Contactinformatie en verificatie-informatie ter bescherming tegen fraude, misbruik, of schade, om uw identiteit te verifiëren, en anderszins te zorgen voor een veilige omgeving (in het algemeen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze legitieme belangen);

 • betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten (in het algemeen, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u);

 • E-mailkalender-informatie, door het te integreren met uw zakelijke e-mailkalender, zodat u online vergaderruimtes kan boeken en meldingen over vergaderingen kan ontvangen. Wij analyseren ook de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze diensten en Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben) en om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënt mogelijke diensten kunnen leveren;

 • Kantoorvoorkeuren, om uw werkomgeving op u te kunnen aanpassen (m.a.w. door het aanpassen van uw bureauhoogte, de koeling van de kamer en het starten van de ventilator); en

 • Andere Persoonlijke informatie, zoals de evenementen en semenaries die u hebt bijgewoond, om onze marketing voor u te personaliseren en u voorzien te van de Diensten, waaronder, maar niet beperkt tot (i) u online en offline evenementen te bieden; (ii) u in contact te brengen met de gemeenschap, sociale media, apps, en websites; (iii) het verstrekken van diensten die u aanvraagt via onze boekings- en aanmeldingshulpmiddelen; en (iv) het verwerken van de gegevens of bestanden die u hebt ingevoerd, geüpload, of bewaard met de diensten, zoals om te voldoen aan de zoektermen die u indient of documenten te verwerken die u uploadt naar de Diensten.

Denk eraan, dit privacybeleid is niet van toepassing op uw relatie met mentoren. Persoonlijke informatie die u wilt delen met mentoren is niet vertrouwelijk.

Mentoren.  Als u een mentor bent, omvatten de Persoonsgegevens die we gebruiken:

 • Contactinformatie en professionele informatie zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen, inclusief om te antwoorden op vragen of verzoeken voor het oplossen van problemen en om meldingen en andere operationele communicatie, u een digitaal of fysieke toegangsbadge te, en u in contact te brengen met de gemeenschap;

 • Contactinformatie en verificatie-informatie ter bescherming tegen fraude, misbruik, of schade, om uw identiteit te verifiëren, en anderszins te zorgen voor een veilige omgeving (in het algemeen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze legitieme belangen);

 • betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten (in het algemeen, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u);

 • E-mailkalender-informatie, door het te integreren met uw zakelijke e-mailkalender, zodat u online vergaderruimtes kan boeken en meldingen van vergaderingen kan ontvangen. Wij analyseren ook de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze producten en Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben) en om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënt mogelijke diensten kunnen leveren;

 • **Kantoorvoorkeuren om uw werkomgeving op u te kunnen aanpassen (m.a.w. door het aanpassen van uw bureauhoogte, de koeling van de kamer en het starten van de ventilator); **

 • Andere Persoonlijke informatie om onze marketing voor u te personaliseren en Diensten te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot (i) u online en offline evenementen te bieden; (ii) u in contact te brengen met de gemeenschap, sociale media, apps, en websites; (iii) het verstrekken van diensten die u aanvraagt via boekings- en aanmeldingshulpmiddelen; en (iv) het verwerken van de gegevens of bestanden die u hebt ingevoerd, geüpload, of bewaard met de diensten, zoals om te voldoen aan de zoektermen die u indient of documenten te verwerken die u uploadt naar de Diensten.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de relatie van Labs leden met mentoren; Persoonlijke Informatie gedeeld met mentoren is niet vertrouwelijk.

Bezoekers, gasten en andere eindgebruikers.  Als u een bezoeker of gasten bent die een bezoek brengt aan een vestiging in verband met de Diensten, omvatten de persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Uwnaam en e-mailadres, ofwel verstrekt door u of uw gastheer, om u te identificeren en u te voorzien van een digitale of fysieke toegangsbadge;

 • Contactinformatie en professionele informatie, zoals informatie die u indient via onze website, zodat we u kunnen identificeren en contact met u kunnen opnemen, inclusief om te reageren op vragen die we van u ontvangen;

 • Contactinformatie en verificatie-informatie ter bescherming tegen fraude, misbruik, of schade, om uw identiteit en het doel van uw bezoek te verifiëren, en anderszins te zorgen voor een veilige omgeving (in het algemeen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze legitieme belangen);

 • betalingsgegevens, waar toepasselijk, voor het verwerken van een financiële transactie die u heeft aangevraagd, inclusief uw aankoop van de Diensten (in het algemeen, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen tegenover u);

 • E-mailkalender-informatie, afhankelijk van de lengte van uw bezoek of de diensten die u gebruikt, zodat u online vergaderruimtes kan boeken en meldingen van vergadering kan ontvangen Wij analyseren ook de gegevens over de vergaderruimten die u boekt om onze prodocuten Diensten te kunnen verbeteren (b.v. door aanvullende vergaderruimten aan te bieden, vergaderruimte aan te wijzen als bureauruimte en te identificeren welke vergaderruimten de voorkeur hebben) en om ervoor te zorgen dat we de meest efficiënt mogelijke diensten kunnen leveren;

 • Kantoorvoorkeuren, afhankelijk van de lengte van uw bezoek of de diensten die u gebruikt, om uw werkomgeving aan u aan te passen (bijvoorbeeld, door het aanpassen van uw bureau hoogte, de kamer te koelen, en het starten van de ventilator); en

 • Andere persoonlijke informatie om de Diensten te leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) u online en offline evenementen te bieden; (ii) u in contact brengen met de gemeenschap, sociale media, apps, en websites; (iii) het verstrekken van diensten die u aanvraagt via boekings- en aanmeldingshulpmiddelen; en (iv) het verwerken van de gegevens of bestanden die u hebt ingevoerd, geüpload, of bewaard met de diensten, zoals om te voldoen aan de zoektermen die u indient of documenten te verwerken die u uploadt naar de Diensten. De persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van de lengte van uw bezoek of de diensten die u gebruikt.

Alle. Of u nu een zakelijk lid, partner, of sponsor, partner van een zakelijk lid of werknemer van een sponsor, mentor, bezoeker, gast, of andere eindgebruiker bent, we gebruiken ook de informatie van uw Apparaat en gebruik en Overige persoonlijke informatie om geaggregeerde gebruiksstatistieken voor te bereiden, onze producten en diensten te analyseren, verstrekken, beter af te stemmen, en te verbeteren, promoties en reclame te personaliseren en u te verstrekken, zowel op als naast de Diensten, uw betrokkenheid bij ons te verhogen, en zoals anderszins beschreven in ons Wereldwijd privacybeleid.

Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met onze legitieme belangen, en, waar van toepassing, met uw toestemming, raadpleeg dan ons wereldwijd privacybeleid.