Nghiên cứu tình huống

Các công ty ở mọi quy mô trên toàn thế giới đi tìm không gian để thành công tại WeWork. Khám phá câu chuyện của họ ở đây.
Không gian cho những công ty lớn nhất thế giới
Những công ty sáng tạo nhất trên thế giới đang sử dụng WeWork để có được cái nhìn khác về không gian làm việc.