Tham gia nhóm của chúng tôi

Make a life, not just a living.

Nhóm Cộng đồng tại WeWork

A career for connectors.

Chúng tôi hoạt động đa ngành nghề. Chúng tôi lên kế hoạch sự kiện. Chúng tôi tổ chức. Chúng tôi cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chẳng nề hà việc gì. Quan trọng là chung sức đồng lòng. Nếu bạn là người phóng khoáng, thích làm việc nhóm và tích cực thúc đẩy mọi người, nhóm Cộng đồng của WeWork chính là nơi chắp cánh cho bạn.

Trại hè 2015

Với thành viên, chúng tôi là bộ mặt của WeWork, còn với Trụ sở, chúng tôi là tiếng nói của thành viên.

Hết lòng với cộng sự. Hết mình trong công việc.

Là cầu nối giữa cộng đồng doanh nhân đầy cảm hứng và đội ngũ nhân viên WeWork, chúng tôi có cơ hội xây đắp nhiều mối quan hệ ý nghĩa với cả hai bên—và dĩ nhiên là cả quan hệ giữa các nhóm của chính công ty. Nội trong một ngày, bạn sẽ có cơ hội liên hệ với nhà sáng lập của một công ty sản xuất tất có nền tảng bền vững hoặc một app sáng tạo, trao đổi với nhóm phát triển web Wework để cho ra đời trang chào mừng cho sự kiện sắp tới tại địa điểm của bạn, hoặc thẳng tiến đến khu chơi ki và giải trí sau giờ làm việc với các đồng nghiệp, hay đúng hơn là những người bạn.

Với thành viên, chúng tôi là bộ mặt của WeWork, còn với Trụ sở, chúng tôi là tiếng nói của thành viên.

Nhóm Cộng đồng luôn tận tình và hỗ trợ các thành viên làm việc hiệu quả nhất, đồng thời quản lý hoạt động hàng ngày của mỗi địa điểm. Chúng tôi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên chất riêng của WeWork.

Trung tâm hành chính - Khu vực chung tầng 1-2

Đội ngũ WeWork

Tham gia nhóm Cộng đồng ngay hôm nay