Retningslinjer for personvern for WeWork og Powered by We

Disse retningslinjene gjelder også for Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork, og Made by We Market.

Dato for ikrafttredelse: 12. juli 2019

WeWork og Powered by We tilbyr omarbeidede arbeidssteder for å forbinde mennesker, fremme fellesskap, og fremme produktivitet, innovasjon, og samarbeid. For å kunne tilby disse funksjonene, innhenter og bruker vi personopplysninger. Disse retningslinjene for personvern for WeWork og Powered by We beskriver hvordan WeWork og Powered by We bruker visse kategorier av personopplysninger og gir annen informasjon spesifikk for WeWork og Powered by We. De gjelder også for følgende relaterte produkter: Spacemob, Global Access, WeWork Go, Headquarters by WeWork, og Made by We Market. Se We Companys globale retningslinjer for personvern for ytterligere informasjon, inkludert for definisjoner av begreper med store bokstaver som ikke er definert her.

Mer informasjon om hvordan Made by We bruker personopplysninger kan finnes her.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Denne delen supplerer våre globale retningslinjer for personvern for å gi mer informasjon om noen av måtene vi bruker opplysningene dine som er spesifikke for WeWork og Powered by We.

Bedriftsmedlemmer og klienter.  Hvis du er et bedriftsmedlem eller en klient, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften;

 • **Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger **for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, og andre transaksjonsdetaljer om ditt kjøp av varer på Made by We Market, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester. Klikk her for mer informasjon om valg for å melde seg ut av bruken av mobilplasseringsanalyse for å fange opp din mobilenhets WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse;

 • Andre personopplysninger for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg bestille arbeidsplass; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

Bedriftsmedlemmers og klienters ansatte.  Hvis du er et bedriftsmedlems eller en klients ansatt, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på henvendelser eller feilsøkingsforespørsler, og for å levere varsler og annen kommunikasjon om driften og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, og andre transaksjonsdetaljer om ditt kjøp av varer på Made by We Market, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester. Klikk her for mer informasjon om valg for å melde seg ut av bruken av mobilplasseringsanalyse for å fange opp din mobilenhets WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse;

 • E-post kalenderopplysninger, ved å integrere med din bedrifts e-postkalender, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler gjennom Teem aller Welkio. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig;

 • Kontorpreferanser for å skreddersy arbeidsmiljøet ditt og andre preferanser for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling av rommet, og start av viften); og

 • Andre personopplysninger for å skreddersy markedsføringen vår til deg og tilby deg tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg bestille arbeidsplass; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene.

WeWork Go-kunder, besøkende, gjester, og andre sluttbrukere.  Hvis du er en WeWork Go-kunde eller annen besøkende eller gjest som besøker et WeWork-anlegg eller et anlegg som har integrert med tjenestene, inkluderer personopplysningene vi bruker:

 • Ditt navn og din e-postadresse, uansett om de er gitt av deg eller din vert, for å identifisere deg og gi deg et digitalt eller fysisk adgangsskilt;

 • Kontaktopplysninger og arbeidsrelaterte opplysninger, for eksempel opplysninger du sender inn gjennom nettstedet vårt, slik at vi kan identifisere deg og kontakte deg, inkludert for å svare på forespørsler som vi mottar fra deg;

 • Kontaktopplysninger og verifiseringsopplysninger for å beskytte mot svindel, misbruk, eller skade, bekrefte identiteten din og formålet for besøket ditt, og på annet vis tilby et sikkert miljø (generelt, for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å imøtekomme våre legitime interesser);

 • Betalingsopplysninger, der aktuelt, og andre transaksjonsdetaljer om ditt kjøp av varer på Made by We Market, for å behandle en økonomisk transaksjon du har bedt om, inkludert ditt kjøp av varer eller tjenestene (generelt, for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre til deg);

 • Enhets- og bruksopplysninger for å tilby tjenestene og et sikkert miljø, behandle data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer i tjenestene, bedre skreddersy og tilby tjenestene, og hjelpe oss med å forbedre våre produkter og tjenester. Klikk her for mer informasjon om valg for å melde seg ut av bruken av mobilplasseringsanalyse for å fange opp din mobilenhets WiFi MAC-adresse eller Bluetooth-adresse;

 • E-post kalenderopplysninger, avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til, for å gjøre det mulig for deg å bestille konferanserom og motta møtevarsler. Vi analyserer også dataene om konferanserommene som du bestiller, slik at vi kan forbedre våre produkter og tjenester (f.eks., ved å tilby ekstra konferanserom, tilordne konferanserom til skrivebordrom, og identifisere hvilke konferanserom som foretrekkes) og sikre at vi kan yte de mest effektive tjenestene mulig;

 • Kontorpreferanser, avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til, for å skreddersy ditt arbeidsmiljø for deg (f.eks., ved å justere høyden på skrivebordet ditt, avkjøling av rommet, og start av viften); og

 • Andre personopplysninger  for å tilby tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til (i) å la deg få besøke et medlem; (ii) levering av tjenester som du forespør gjennom våre bestillings- og påloggingsverktøy; og (iii) behandlingen av data eller filer du legger inn, laster opp, eller oppbevarer på tjenestene, for eksempel for å etterkomme søkeforespørsler du sender inn eller behandle dokumenter du laster opp til tjenestene. Disse personopplysningene kan variere avhengig av lengden på besøket ditt eller tjenestene du får tilgang til.

Alle. Enten du er et medlem, en klient, et medlems eller en klients ansatt, WeWork Go-kunde, besøkende, gjest eller annen sluttbruker, bruker vi også dine enhets- og bruksopplysninger og andre personopplysninger for å forberede aggregert bruksstatistikk, analysere, tilby, bedre skreddersy, og forbedre våre produkter og tjenester, skreddersy og tilby deg kampanjer og markedsføring, både på og utenfor tjenestene, ellers forbedre ditt engasjementet med oss, og som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern.

For mer informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsforpliktelsene våre, for å oppfylle juridiske forpliktelser, i samsvar med våre legitime interesser, og, der det er aktuelt, med ditt samtykke, se våre globale retningslinjer for personvern.

Våre klienter kan innhente og behandle personopplysninger ved å integrere med tjenestene eller ved å integrere tredjepartsverktøy med tjenestene. Våre klienter er underlagt sine separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi kan ikke kontrollere eller bli holdt ansvarlig for deres personvernpraksis.